GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI

2. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI

Gübreler yapılarına göre organik, kimyasal ve mikrobiyal gübreler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

2.1. ORGANİK GÜBRELER

2.1.1. Hayvan Gübreleri

2.1.2. Kompost

2.1.3. Turba Toprağı (Torf)

2.1.4. Yeşil Gübreler

2.1.5. Humik Asitler

2. 2. KİMYASAL GÜBRELER

2.2.1. TEK BESİN MADDESİ İÇEREN GÜBRELER

2.2.1.1. Azotlu Gübreler

2.2.1.2. Fosforlu Gübreler

2.2.1.3. Potasyumlu Gübreler

2.2.2. BİRDEN ...devamı...

DEĞERLİ TAŞLAR VE İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI

Akik Taşı:

Çağımızın en büyük sorunlarından olan strese karşı iyi geldiği tespit edilmiştir.

Akıl ve mantık gücümüzün gelişmesini sağlar.

Nazara karşı korunmamızı sağlar.

Hamilelik sürecinde anne bebek sağlığı için faydalı olduğu tespit edilmiştir.

Kan dolaşımını düzenlediği ve tansiyonu dengeleyici özelliğinin olduğu da tespit edilmiştir.

Damarları koruyucu güçlendirici etkileri tespit ...devamı...

Mesh (meş) Nedir? Nasıl hesaplanır?

Mesh (meş): bir elekten geçebilen en büyük parçanın ölçüsü demektir.

Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek ve biyolojik mücadele yaparken içerdeki faydalı böceklerin dışarı çıkmasını engellemek amacı ile kullanılan 40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumalar kullanılmakta ve devlet tarafından desteklemesi yapılmaktadır.

Nasıl hesaplanır?

Mesh ingiliz ölçü birimlerinden olduğu için hesapmasıda ...devamı...

SERADA ETKİLİ ÇEVRE FAKTÖRLERİ (IŞIK-SICAKLIK-NEM-HAVALANDIRMA)

Seracılık

İklime bağlı kalmadan bütün yıl boyunca veya belli aralıklardaki sürelerde ekonomik olarak sebzeciliğin ve çiçekçiliğin yapıldığı tesisler olan seralardan başka plastik malçlar, yüzeysel örtüler, yastıklar, alçak ve yüksek tünellerde de örtü altı yetiştiriciliği yapılır.

Serada Etkili Çevre Faktörleri

Seradaetkili çevre faktörleri; Işık, Sıcaklık, nem ve havalandırmadır. Bu temel faktörlerin yanında; havanın içerdiği CO2 miktarı, ...devamı...

TARLA FARESİ VE MÜCADELESİ

YAŞAYIŞI: Yaşayışı: Tarla fareleri 4-12 girişi deliği bulunan 10-70 cm. derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşarlar. Gece gündüz aktif olmakla birlikte özellikle geceleri faaldirler. Dişileri her ay doğurma gücüne sahiptir. Ancak yılda 4-6 doğum yaparlar. Her doğumda en çok 9, ortalama 5-6 yavru verirler. Gebelik süreleri 3 haftadır. Doğan yavruların ortalama % 40 kadarı çeşitli nedenlerle ölür. Doğumdan 15-20 gün sonra yavrular kendileri ...devamı...

YUMURTA TAVUKÇULUĞU

Günümüzde ve teknik anlamda tavukçuluk, belirli bir kapasitenin üzerinde, bilimsel yöntemler uygulanarak ve karlılık amacıyla üretim yapılan, ekonomik bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında  üreticilerin gereksinimini karşılamak amacıyla küçük bir alanda ve az sayıda hayvanla da yapılabilmektedir. Bu şekilde üretici aile bireylerinin boş zamanları ile kullanılmayan iş güçlerinin değerlendirilmesi ve bireylerin ülkesel üretime katkısı sağlanmış...devamı...

SÜT İNEKLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ

Süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyetinin %70’ini yem giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, karlı bir süt işletmeciliği için ucuz ve kaliteli yem temini önemlidir. Yetiştiricilerin ineklerin sindirim sistemlerini bilmeleri ve buna göre yemleme yapmaları gereklidir. Laktasyonun değişik devrelerinde, gebelikte ve kuru dönemde hayvanların nasıl beslenmeleri gerektiği, günlük besin madde ihtiyaçları ve rasyonda kullanılacak yem maddeleri de yetiştiriciler ...devamı...

Koyunlarda enterotoksemi (çelerme) Ahmet EVCİ Veteriner Hekim

Tanınması: Barsaklarda bulunan clostridium perfringens tip D bakterisinin çoğalarak toksin salgılamasından ileri gelen ve ani ölümlere neden olan bir hastalıktır.

Etkeni ve Hastalığın Oluşumu: C1. perfiringens tip D, doğada yaygın olarak rastlanan anaerop bakterilerdir. Toprakta, sularda ve normal hayvanların barsaklarında mevcut olan bir bakteridir.

Belirli bakım ve besleme şartlarında barsak lumeni içinde hızla çoğalır ve yüksek miktarlarda ...devamı...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007