PATATES TARLALARINDA YABANCI OT MÜCADELESİ

Resim 2.Sirken(Chenopodium album)

ZARARI:

Ülkemizde geniş bir alanda yetişen patates tarlalarındaki yabancı otlar, mahsulün topraktan alacağı su ve besin maddelerine ortak olurlar. Güneşlenmesine mani olarak % 20-30 oranında ürün kaybı sağlar. Patateslerin içindeki yabancı otlar ilk 2 ay gelişimine engel olur. Bu dönemde mücadelesi uygun olur.

MÜCADELESİ :

1-Kültürel önlemler :

a) Yabancı otlar tohum vermeden önce imha edilmeli,

b) ...devamı...

KUZULARDA İSHÂLLE SEYREDEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR

İshal olunca, kuzular bir kaç gün içinde erir gider. Hastalığı atlatsa bile, mikrop vücuduna yerleşir. Hayvan iyi gelişemez, verimi düşük olur.

İshalli hastalıklardan iki tanesini bu derste tanıtıyoruz: Septisemi ve Salmonellozis. İkisi de zarar - ziyan getiren hastalıklardır.

önemli olan, bunları önlemektir. Bu da, temizlik ile olur. Ağılda, merada ve pazarda temizliğe dikkat etmek lâzımdır.

Dersimizde anlattıklarımız bir gün size gerekebilir.

KUZU ...devamı...

Buğdayın sulama şekli Hakan KARABIYIK Ziraat Mühendisi

Buğday tarımı ekonomimizde önemli bir yer tutar. Orta Anadolunun ekiliş alanı yönünden baş ürün olan buğdayın üretimi büyük ölçüde yılın iklim gidişine özellikle yağış durumuna bağlıdır. Yıllık su tüketimi 690 mm olan buğday bitkisi ortalama 315 mm yıllık yağışla su ihtiyacının yarısından daha azını karşılayabilmektedir. Ayrıca bu yağışın dağılımı da ürün miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle buğdayın ...devamı...

ÖNEMLİ SEBZE ZARARLILARI

Böcek bilgini Howard demiş ki;

"İnsanlar ekip-diktiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta kalını biçerler"

Evet hastalık ve zararlılar ile hiç mücadele yapılmaz ise ancak zararlılardan artan hasat edilir. Fakat bilinçli ve zamanında yapılan ilaçlı mücadele ve önceden alınan kültürel önlemler ile hastalık ve zararlı kayıplarının en aza indirgenebileceğini unutmayınız.

Bu dersimizde de önemli sebze zararlılarını, zarar şekillerini ve mücadele ...devamı...

GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI

2. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI

Gübreler yapılarına göre organik, kimyasal ve mikrobiyal gübreler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.

2.1. ORGANİK GÜBRELER

2.1.1. Hayvan Gübreleri

2.1.2. Kompost

2.1.3. Turba Toprağı (Torf)

2.1.4. Yeşil Gübreler

2.1.5. Humik Asitler

2. 2. KİMYASAL GÜBRELER

2.2.1. TEK BESİN MADDESİ İÇEREN GÜBRELER

2.2.1.1. Azotlu Gübreler

2.2.1.2. Fosforlu Gübreler

2.2.1.3. Potasyumlu Gübreler

2.2.2. BİRDEN ...devamı...

KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kesme çiçeklerin süs bitkileri içinde özel bir yeri vardır. Kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir. Kesme çiçekler, dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitgilleridir. Dünya süs bitkilerinin ticaretinin yarısı kesme çiçeklere aittir.

Resim 1. Mezatta satışı bekleyen kesme çiçekler

3.1. Guruplandırılması

Çoğaltma durumlarına göre kesme çiçekler 3 gruba ayrılır.

1. ...devamı...

DOMATES’DE YABANCI OT MÜCADELESİ

Sebze üretiminde hastalık ve zararlı mücadelesi yanında bitki besinlerine ortak olan yabancı otlara karşı mücadelenin bilinçli ve zamanında yapılması gerekmektedir.

Bu dersimizde özellikle domatesde zararlı olan bazı yabancı otlar ve bunların zarar şekilleri ile mücadele şekilleri anlatılacaktır.

Unutmayın ki yabancı otlar bu kadar değildir. Dersimizde domates örnek olarak verilmiştir. Dikkatle inceleyin...

DOMATES'DE YABANCI OT

Domates yetiştiriciliğinde ...devamı...

RÜZGÂR EROZYONU

1. RÜZGÂR EROZYONU NEDİR?

Toprakların oluştukları yerlerden, rüzgârın etkisi ve kuvvetiyle aşındırılarak; sıçrama, yüzeyde sürüklenme ve havada uçma hareketleriyle bir yerden başka bir yere taşınarak yığılması olayına rüzgâr erozyonu denir.

Erozyon, yüzyıllardan beri insanlığı tehdit etmiş, birçok uygarlığın sönmesine ve büyük göçlere neden olmuş çok önemli bir sorundur. Ülkemiz toprakları, çok eskiden beri aşırı derecede ve genellikle ...devamı...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007