Bodur ana zerinde iki ya?l? Starking Delicious a?ac? BODUR MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Meyve yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilecek verimin artırılması, ağaçları küçülterek birim alana daha fazla sayıda ağaç dikilmesi yoluyla sağlanır. Ağaçları küçültmede en etkili vasıta da bodurlaştırıcı anaç kullanmaktır. Bodurlaştırıcı anaçlar sadece birim alandan elde edilecek verimi artırmakla kalmazlar. Aynı zamanda verime yatma yaşını öne alırlar (Şekil 1), kaliteyi artırırlar, bütün kültürel (Budama, ilaçlama, hasat gibi) uygulamaları ...devamı...

Damla sulamada kk blgesinde tuz birikimi. TARIMSAL SULAMA

Hazırlayan:İsmail ARAS - Ziraat Yüksek Mühendisi

1-Giriş

Artan dünya nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için birim alandan elde edilebilecek verimin artırılması gerekmektedir. Tarımda yeni teknolojilerin kullanımı, yüksek verimli tohum veya bitki türlerinin geliştirilmesi, iyi bir toprak işleme ve gübreleme, modern bir mekanizasyon, hastalıkla mücadele ve bilinçli sulama yapılarak birim alandan elde edilebilecek gelir artırılabilir. Son yıllarda aşırı ...devamı...

Mercimek MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

1. TANIMI VE öNEMİ

Mercimek tek yıllık,çeşitlere ve çevre koşullarına bağlı olarak 15-75 cm arasında değişiklik gösteren yükseklikte, tek dallı bir gövdeye sahiptir. Mercimek kökleri üzerinde hava serbest azotunu tespit eden kök yumruları Rhizobium leguminosarum adlı bakteriler tarafından oluşturulmaktadır. GAP Projesinin uygulanacağı Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde baklagillerin ekim alanı toplam ekim alanının %25'ini kapsamaktadır. Yemeklik ...devamı...

pekin rde?i PEKİN ÖRDEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemize 1984 yılında, Çin'den getirilmiştir. Bundan 100 yıl önce, Amerika’ya da götürülmüştü. Orada çok yetiştiriliyor, eti de çok seviliyor. İngiltere bu ırkı geliştirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor. Ülkemizde yetiştirilen pekin ördekleri tüy tipi pekin ördekleridir. Yumurta verimi yüksektir. Yılda 150-200 yumurta alınabiliyor. Karaciğeri, tüyleri ve gübresi ayrıca gelir getiriyor. Tüyleri kremsi beyaz, gaga ve ayakları portakal rengidir. Hastalıklara ...devamı...

Merada koyunlar kaba yem ihtiyac?n? giderirler KOYUNLARIN BESLENMESİ

Koyun, hem otun her kalitede olanını, hem de hububat ve gıda sektörünün yan ürünlerini değerlendirebilen bir hayvandır. Koyunlar hayat boyu hep aynı şekilde yemlenmez. Gebe iken başka bakım ister, süt verirken başka bakım ister. İklime göre, ırka göre ve mevsime göre, yemleme farklı olur.

Bu dönemleri dikkatle izler ve gerektiği gibi beslersek iyi verim alırız. Aynı zamanda da en ekonomik şekilde beslemiş oluruz.

KABA YEM YETMEZ!

Koyunlar, selülozu fazla ...devamı...

Fungus kolonisi KÜLTÜR BİTKİLERİNDE GÖRÜLEN FUNGAL HASTALIKLAR

Fungus (mantar) nedir

Bitkilerde hastalık oluşumuna neden olan ipliksi yapıdaki mikro organizmalardır. Bu ipliksi yapılar beyaz, sarı, yeşil, turuncu vb. renklerde olabilmektedir. Aşağıda özel bir besi ortamında geliştirilmiş beyaz renkli fungus kolonisi görülmektedir.

Resim 1. Fungus kolonisi

Havada, toprakta, bitki üstünde çok sayıda fungus ve diğer mikro organizmalar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı bitkilerde hastalık oluşumuna neden ...devamı...

?ncir retim alanlar?ndan bir grnm. İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Subtropik bir meyve olan incir geniş bir ekolojik uyum yeteneğine sahiptir. Türkiye’nin her yöresinde yaygın olmakla birlikte, Ege Bölgesinin Büyük ve Küçük Menderes havzalarındaki geniş bir alanda yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir. Türkiye taze incir üretiminin yaklaşık % 75’i ve dış satıma konu olan kuru incirin tamamı ise bu havzalarda üretilmektedir.

Şekil 1. İncir üretim alanlarından bir görünüm.

Bölgenin ekolojik koşulların...devamı...

10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre’de gözden geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

BöLÜM I

TANIMLAR

Madde 1

Tanımlar

Bu Sözleşmede geçen:

(i) “Bu Sözleşme” Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin mevcut (1991) Sözleşmesini,

(ii) “1961/1972 Sözleşmesi” 10 Kasım 1972 tarihli Ek Sözleşme ile değiştirilen 2 Aralık 1961 tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi,.

(iii) “1978 Sözleşmesi” Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslar arası ...devamı...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007