UNICEF Aile ve çocuk eğitimi
Semra TÜRKMEN
Ev Ekonomisti

UNICEF Ülke ofisinin ilk ve en önemli sorumluluğu; çocuk haklarına uyulmasını savunmak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek ve yeteneklerinin tam olarak geliştirilmesini sağlamak için geniş imkanlar sunmaktır. Bu sorumluluk T.C. Hükümeti- UNICEF ortak işbirliği proğramları ve Resmi Gazete’de yayımlanan ana faaliyet planları (AFP) uygulanarak gerçekleştirilir.

UNICEF’in Türkiye’deki resmi varlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile “Temel Anlaşma” nın imzalandığı yıl olan 1951’lere kadar uzanır. UNICEF’ in Türkiye’deki ilk faaliyeti okuldaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı olmuştur.

UNICEF’in aktif bir şekilde yer aldığı kampanyalar sırasında halkın faydalı olabilecek her kesimi seferber edilmiştir. Cumhurbaşkanı’ndan başlayarak, sağlık personeli, medya, öğretmenler, dini liderler ve köy muhtarları, Hükümet Bakanlıkları, ordu, sanatçılar, sporcular ve sivil toplum kuruluşları bu kampanyada aktif rol oynamışlardır. Bu kampanya, çocuklar yararına alınan özel önlemlere ülke çapında destek sağlamak için toplumun seferber edilmesinin güçlü bir araç olduğunu kanıtlamıştır.

T.C. Hükümeti- UNICEF ülke programı kapsamında yürütülen Sağlık ve Beslenme Projesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da görev almıştır (UNICEF İşbirliği Programı 1997-2000 Ana Uygulama Planı- 1997). Çalışmaların doğrudan köylülerle yapıldığı bu projenin amacı, kırsal kesimdeki hane halklarında geçerli olan uygulamları iyileştirerek kadın ve çocukların beslenmelerine ilişkin, bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmaktır. Kadınlar, yiyeceklerin uygun biçimde ve hijyenik koşullarda hazırlanması, sebzelerin kış için saklanması ve değişik yiyecek maddelerinin beslenme açısından önemi konularında bilgilendirilmiştir.

Eğitim insan kapitaline en verimli ve geçerli yatırım olarak kabul edilir. Kırsal kesimdeki ailelere Ev Ekonomisti ve Ev Ekonomisti Teknisyenleri aracılığıyla yayım ve eğitim hizmeti götüren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kırsal kesimde yaşayan ailelerin yaşam kalitesini modern seviyeye ulaştırmak amacıyla tarımsal ve aile kaynak yönetimi, çocuk gelişimi, beslenme, el sanatları vb. gibi ev ekonomisi konularında yayım ve eğitim hizmetleri yürütülmesinde ve yönlendirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Ülkemizde ev ekonomisi faaliyetleri ilk defa 1954 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ele alınmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu önemli görevi  1954 yılından beri sürdürmektedir. Kırsal kesimdeki kadınların aile ve ülke ekonomisine, dolayısıyla ulusal kalkınmaya daha verimli bir biçimde katılmasına destek sağlamak amacıyla 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde kırsal kesimdeki kadınların tarımsal üretim, ev ekonomisi ve diğer eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu “Kırsal kalkınmada Kadın Dairesi başkanlığı” kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti- UNICEF işbirliği çerçevesinde 1997-2000 yılları arasında Sektörlerarası Gönüllü Eğitimi Projesinde görev alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, şimdi de Hükümetimiz- UNICEF işbirliği kapsamında 2001-2005 ülke programında görev almaktadır. Hükümetimiz ve UNICEF işbirliği çerçevesinde 2001-2005 yılları arasında yürütülecek Ülke Programında Bakanlığımız 3 program ve 8 projede görev almaktadır.

Program-1: Erken Çocuk Döneminde Bakım

Bu programda Anne çocuk Sağlığı ve beslenmesi ile Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi konularında 2 adet proje yer almaktadır.

Program-2: Çocuk ve Adölesan Gelişimi ve Korunması

Bu Programda da Çocuk Dostu öğrenme Ortamları ile Adölesan Sağlığı ve Gelişimi konularında 2 adet proje vardır.

Program-3: Politika Geliştirme ve Toplum Seferberliği

Bu programda ise;

Temel Hizmetlere Bölgesel Yaklaşma Kapasite Geliştirme

Tanıtım ve Toplumsal Seferberlik

Kadın ve Çocuk Bilgi Ağı

Felaket ve Acil Durumlarda Hazırlıklı olmak konularında 4 adet proje yeralmaktadır.

2005 yılına kadar Aile ve Çocuk Eğitimi Programı ile 3 milyon aileye ulaşılması hedeflenmektedir. Aile ve Çocuk Eğitimi Programı her kurumun bünyesinde uygun biçimde yürütülecektir. UNICEF ile işbirliği çerçevesinde yürütülecek Aile ve Çocuk Eğitimi Programı kapsamında yer alan çocuk gelişimi, beslenme, sağlık ve çevre gibi konular Bakanlığımızın yürüttüğü Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım çalışmaları ile benzerlik göstermektedir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007