TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2008/55)

 

             MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin EK-2, Bölüm 1’de yer alan, Değerlendirilmeleri Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitleri listesindeki, Chloridazon, Methomyl/Thiodicarb (methomyl olarak toplam), Propamocarb (propamocarb ve tuzu toplamı; promocarb cinsinden) ibareleri ile başlayan satırlar çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-2, Bölüm 2’de yer alan, Gözden Geçirilen ve Üzerinde Değerlendirmeleri Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             a) Pestisit Kalıntılarını gösteren birinci sütunda yer alan Bitertanol ibaresi ile başlayan satırdan sonra gelen isimlendirilmemiş hücreye Boscalid (Nicobifen) ibaresi eklenmiştir.

             b) Pestisit Kalıntılarını gösteren birinci sütunda yer alan Diazinon ibaresi ile başlayan satırdan sonra gelen isimlendirilmemiş hücreye Dicamba ibaresi eklenmiştir.

             c) Pestisit Kalıntılarını gösteren birinci sütunda yer alan Diclofob (Diclofob-methyl ve Diclofob-asit toplamı) ibaresi ile başlayan satırdan sonra gelen isimlendirilmemiş hücreye Diethofencarb ibaresi eklenmiştir.

             ç) Aynı listenin, Methomyl/Thiodicarb’a ait Ürün ve Ürün Gruplarını gösteren satırının, MRL’nin Uygulanacağı Ürün ve Ürün Grupları hücresine 0231020 – Biber ve Maksimum Kalıntı Limitlerini gösteren hücresine 0,1 ibaresi eklenmiştir.

             d) Aynı listenin, Pestisit Kalıntılarını gösteren birinci sütununda Pyrithiobac-sodium ibaresi ile başlayan satırından sonra gelen sert çekirdekli meyvelere ilişkin satır, kendinden sonra gelen Quinalphos grubuna dahil edilmiştir.

             (2) Aynı Tebliğin EK-2, Bölüm 2’de yer alan, Gözden Geçirilen ve Üzerinde Değerlendirmeleri Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listesindeki, Thiodicarb ibaresi ile başlayan satır çıkarılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin, EK-3, Bölüm 1’in sonunda yer alan, (**) ile gösterilmiş açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(**) EK 3 Bölüm 2B’de yer alan MRL değerleri uygulanır.”

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007