Topraklarınızı tahlil ettiriniz!
Hakan Karabıyık
Ziraat Mühendisi

Toprak numunesi almak için bir bel veya kürek, bir kova, bir örtü bezi ve numune konacak bez torbalara alınarak tarlaya gidilir.

Tarla 20 dekardan küçükse bir numune, büyükse her 20 dekardan birer numune alınır. Ancak tarlanın toprağı yapı olarak farklılık gösteriyorsa, her farklı bölümden birer numune alınmalıdır. Diğer bir durum da; eğer tarlaya önceden farklı bitkiler ekilmişse, her farklı bitki ekili olan alandan ayrı birer numune alınmalıdır.

Bir numune nasıl alınır?

Tarlanın bir kenarından içe doğru girilerek, bel veya kürek ile toprak açılır. Bir bel derinliğinde (20-25 cm) düzgün bir yüzey elde edilir. Bel bu düzgün yüzeyin üstünden aşağı doğru bastırılarak iki veya üç parmak kalınlığında bir toprak dilimi alınır ve kovaya konur. Aynı şekilde tarlanın yüzeyinde eşit aralıklarla ve zig- zaglı olarak 10-12 yerinden alınan toprak dilimleri aynı kovaya konur. Sonra, kovada toplanan topraklar örtü bezin üzerine dökülür. Elle ezilerek iyice birbirine karıştırılır. Karıştırma esnasında içerisindeki taş parçaları, bitki kökleri seçilerek atılır. Geride kalan toprağın değişik yerlerinden alınan topraklar numune torbasına konur. Torbaya konan toprağın 1 kg. kadar olması yeterlidir. Bu torba, bez veya değişik kumaş olabilir.

Torbanın etiketlenmesi:

Numune konan torbanın etiketlenmesi gerekir. Etiket iki parça olarak doldurulur. Biri torbanın içine konur, diğeri ağzına bağlanır. Etiketler kurşun kalemle doldurulmalıdır.

Etiketin üzerine neler yazılmalıdır?

* İsim ve adres

* Ekilecek ürünün adı

* Tarla veya bahçenin sulanıp sulanmadığı, sulanıyorsa “sulu”, sulanmıyorsa “kuru” yazılır.

* Numunenin alındığı derinlik

* Numunenin numarası

* önceki yılda kullanılan gübrenin cinsleri ve miktarları

Numune ne zaman alınmalıdır?

Toprak numunelerinin analiz edilmeleri ve analiz raporlarının elinize geçmeleri için belirli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle ekim veya dikim yapacağınız zamandan 30-45 gün önce numuneleri laboratuvara teslim etmek gerekir.

Nerelerden numune için toprak alınmalıdır?

Tarlanın içerisinden toprak alırken aşağıda belirtilen yerlerden toprak alınmamalıdır.

* önceden gübre konulmuş yerlerden

* Tarlanın tümsek ve çukur kısımlarından

* Üst toprağı gitmiş yerlerden

* Agaç altlarından, dere ve yol kenarı, ark kenarı olan yerlerden

Meyve bahçesi ve bağlardan numune nasıl alınır?

Yukarıda anlatılan aynı esaslara göre numune alınır. Ancak yukarıda bir bel derinliğiden numune alındığı halde, bağ ve bahçelerden iki bel, bazen üç bel derinliğinden numuneler alınır. Birinci bel derinliğindeki numune ayrı bir torbaya, ikinci bel derinliğinden alınan ayrı bir torbaya, gerekirse üçüncü bel derinliğinden alınan numune ayrı bir torbaya konularak, alındığı derinlikler etiket üzerine yazılır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007