Tarımsal kuruluşlarımız…
Konya İl Kontrol Laboratuvarı
M.Yavuz ÇOLAK
Vet. Sağ. Tek

1997 yılında Bakanlığımıza bağlı kuruluşları “Tarımsal Kuruluşlarımız” başlığı adı altında, beldelerimiz sayfamızdan okuyucumuza tanıtan meslektaşım Hasan Yaylacı’dan sonra; o günden bugüne nelerin değiştiğini, kaydedilen gelişmeleri ve yenilikleri sizlere naklederek bilgileri güncellemek istiyoruz. Tarım kuruluşlarımızın yetkililerinden çiftçilerimize, ilgili kurumlara ve kamuoyuna teknik yazı, makale ve tanıtımlarla bilgi akışı sağlamak için gazetemizden köşe ve sayfa tahsisi sıkca talep edilir olmuş. Bizleri gerçekten çok sevindiren bu gelişmeler üzerine biz de memnuniyetle bu istekleri yerine getirme gayreti içinde olacağız.

İl Kontrol Laboratuvarımızı gündeme taşımaktaki amacımı ortaya koymak istiyorum öncelikle. 25 Ağustos’ta İl Kontrol Laboratuvarına gidip, çalışmalarla ilgili olarak yöneticileri ve teknik elemanlarından bilgiler alıncaya kadar itiraf etmeliyim ki sadece gıda kontroluyla uğraşan bir kuruluş sanıyordum. Bakanlığımızın bir kuruluşu olmasına rağmen aktivitelerini yakınen bilmediğim için toplumumuz için ne kadar önemli bir kurum olduğunu, hatta olmazsa olmaz bir kurum olduğunu bilmiyormuşum, ama öğrendim ve öğrendiklerimi de sayfamdan okuyucuya ifade etmeye çalışacağım.

Kurumu tanıtmak ve yeni yönetime atanan Laboratuvar Müdürü ve Müdür Yardımcısına yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerimizi ilettiğimiz ziyaretimizde; kurumun faaleyitlerini, hedeflerini ve beklentilerini konuşup, bilgiler aldık. Laboratuvarları gezip, fotoğraflar çektik. Genç, dinamik ve çalışma heyecanını üst düzey bulduğum, çalışanlarıyla, planları ve hedefleri olan yönetim kadrosuyla iş disiplini yüksek, pırıl pırıl bir devlet kuruluşumuzu gazetemize konuk etmekten onur duyuyoruz.

Başlangıçta Gıda Kontrol Araştırma Enstitüleri adıyla kurulmuş olan bugünkü İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri içinde ilimizdeki Kontrol Laboratuvarımız 10 Ağustos 1987’de hizmete giren ve 1995 yılında 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı bir kuruluşumuzdur. Konya İli’mizle birlikte görev alanına dahil edilen Karaman ve Aksaray illerini de içine alan geniş bir hizmet yelpazesinde, her türlü gıda ve yem maddeleri ile yardımcı maddelerin, atık su, su ürünleri suyu, içme ve kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yanında, aflatoksin, katkı- kalıntı, pestisit (zirai ilaç kalıntısı) ve vitamin analizlerini yaparak kalite ve kontrol hizmetlerini yerine getirmektedir.

Günümüzde Dünya ticaretinde kuralları standartların belirlediğini düşünürsek, kalite ve kontrol hizmetlerinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İşte bu hayati hizmetleri yaparken güvenilir sonuçlar elde etmek, uluslararası düzeyde kabul gören, otorite olarak kabul edilen kurumların yeterlilik testlerini başarıyla geçmek gerekmektedir. Burada Konya İl Kontrol Laboratuvarımızın övüncümüz olarak iki önemli başarısını naklederek konuya derinlik kazandırmak istiyorum. Bizim de içinde bulunduğumuz gelişmiş İl Kontrol Laboratuvarımızın analiz performanslarının Türkiye’de TÜBİTAK (Uluslararası Metroloji Enstitüsü -UME) ve Avrupa’ da ise merkezi İngiltere’de bulunan, bu konuda en büyük otorite kabul edilen Central Science Laboratory (CSL) nin alt birimi FAPAS tarafından yapılan yeterlilik testleriyle ölçülmekte olduğunu, 2003 yılı Temmuz’unda 17 laboratuvarımızın katıldığı TÜBİTAK (UME) yeterlilik testinde ülkemizde 3’üncülüğü alan Konya İl Kontrol Laboratuvarımız, Mayıs 2004’te ise uluslararası düzeyde 105 ünlü laboratuvarın katıldığı CSL (FAPAS) yeterlilik testinde yine 3’üncülük alarak gururumuz olmuş, yapmış olduğu analizlerin doğruluğunu ve güvenirliğini teyit ettirmiştir. Üstelik çok gelişmiş ileri teknoloji içeren laboratuvar cihazlarının daha bir kısmı kullanıma tahsis edilmemiş olmasına rağmen bu başarılar elde edilmiş. Tarım camiamız ve şahsım adına bu başarılara imza atan yöneticisinden teknik ekibine ve işçisine kadar kurumun bütün çalışanlarını kutlarken, başarılarının devamını diler saygılarımı sunuyorum.

Avrupa Birliği’nin kapılarına dayanan ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarda temel amaç gelişmiş ülkeler ve bilhassa Avrupa ülkeleriyle entegrasyonun sağlanması, özellikle kalite ve kontrol mekanizmasının sağlıklı çalışması için yoğun bir gayret sarfedilmektedir. İnsan sağlığını direk etkileyen faktörler içinde, ülkelerarası ticarette başta gıda maddeleri olmak üzere akla gelebilecek her türlü mamül ve yarımamül ürünlerle yine her türlü hammaddelerin alışverişinde başta alfatoksinler, zararlı katkı ve kalıntılarla, pestisitlerin varlığı ve oranlarını anında tesbit eden koruma ve kontrol sistemleri ile kalitesiz mal ticareti engellenmekte, bunun sonucu olarak da insanlarını bu zararlı etkilerden korumaktadırlar. Bu durum hem üreticileri, hem tüketicileri, hem satıcıları ve hem de alıcıları seçici davranmaya ve kaliteye yöneltmiştir. İl Kontrol Laboratuvarımızın 2003 yılında çıkan bir yayınında altı çizilmesi gereken şu cümleler konuyu çok iyi ifade etmektedir. “Üretici, kontrolle yükümlü memurlardan çekindiği için veya cezai müeyyideler için değil, ürününe müşteri bulamama kaygısı duyduğu için standartlara uymak zorunda kaldığı zaman, kaliteye ulaşmak daha kolay olacaktır. Zaten bu da serbest rekabetin bir gereğidir. Bununla birlikte tüketicilerin tesbit edemeyeceği toksinler ile katkı ve kalıntı maddeleri gibi özellikle sağlığımızı tehdit eden unsurlar da gözardı edilemez. Bu unsurlar bazen maddi kaybımızı bile önemsiz duruma getirmekte, sağlığımızı düzelmeyecek şekilde tehlikeye sokabilmektedir. Bu durum kontrol mekanizmasından ve laboratuvarların işlevlerinden hiç bir zaman vazgeçilemeyeceği gerçeğini gözler önüne sermektedir”.

İşte bu sözler bu kuruluşumuzun toplumumuz için önemini, neden olmazsa olmaz, bir teşekkül olduğunu perçinleyen sözlerdir. Benimde bu yazımızı hazırlarken amacımız yaptıkları işin teknik ayrıntıları ile, rakamlar ve teknik terimlerle sayfayı doldurmak değil, kurumun yaptığı işin toplum sağlığı için hayati önemi ortaya koymaktır... Sadece Aflatoksinlerin insan ve hayvan sağlığına verdiği zararlarla ilgili bize anlatılanlar bile bu sayfayı dolduracak kadar çok boyutlu ve tarım ürünleri ihracatımızın önündeki en ciddi engel durumunda. İşte okuyucumuza benim İl Kontrol Laboratuvarımızla ilgili olarak anlatabileceklerim ana hatlarıyla bunlardır. Tarım İl Müdürlüğümüz Kontrol şubesi’yle koordineli çalışan, birçok çalışma alanlarında işbirliği yapan, deyim yerindeyse birbirlerinin eli- ayağı, gözü- kulağı olan, koruma ve kontrol hizmetlerini omuz omuza yürüten gözde kuruluşlarımızdır diyebiliriz. Bünyesinde ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, Veteriner Hekim, Biyolog, Tekniker ve Teknisyeniyle, işçisi ve memuruyla toplam 67 personelin görev yaptığı İl Kontrol laboratuvarımız, fiziksel analiz ve değerlendirme, katkı, kalıntı, kimyasal analiz, yem, mikotoksin ve mikrobiyoloji dallarından oluşan yedi laboratuvar şefliğiyle sözünü ettiğimiz hizmetleri yürütmektedir.

İşte benim çerçevemden görüp, öğrendiklerimle bu güzide kuruluşumuzu gündeme taşımaya çalıştım.

Görevine yeni başlayan İl Kontrol Laboratuvar Müdürü Dr. Veteriner Hekim Sayın M.Kürşat Işık ve Müdür Yardımcısı Mevlüt Çakmak Bey’lere Konya Tarım olarak hoş geldiniz der, “Görevlerinizde Allah utandırmasın” dileklerimizle hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyoruz.

Çok çalışıp, birşeyleri başarmak, kuruluş olarak belirledikleri hedeflere varmak için dilek ve temennilerini dile getiren Sayın Müdürüm M. Kürşat Işık, laboratuvarları için gerekli ileri analiz teknikleri yapabilecekleri cihazların, teknik malzemelerin alımı için Sayın Vali’mizden, Sayın Bakanımız’dan başta olmak üzere devlet büyüklerimizden destek ve yardım beklentilerini ifade ettiler.

Kuruluşunu çalışma şevkiyle motive eden Sayın Müdürüme, ekibine ve tüm personeline her şeyin gönlünüzce olması dileklerimle saygılar sunuyorum.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007