TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN İŞLEYİŞİNDE SUÇ VE CEZALAR

Bu dersimizde tarımsal amaçlı kooperatiflerin işleyişinde suç ve ceza uygulamaları ve ilgili kanunlar tanıtılmıştır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN İŞLEYİŞİNDE SUÇ VE CEZALAR

İnsan ilişkilerinin düzenli bir biçimde yürümesi ve gelişmesi bir takım sosyal kuralların mevcudiyetine bağlıdır. Bunun gibi insanlar arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak üzere ortaya çıkmış bulunan kooperatiflerde de, ortaklar arasında düzenin ve ahengin sağlanması bazı kuralların varlığı ile mümkündür.

Devlet tarafından konan bu kurallar aynı zamanda üçüncü şahıslarla olan ilişkileri de düzenler.

Bu kurallar nelerin yapılması nelerin yapılmaması gereğini, uygun olmayan durumlarda uygulanacak yaptırımları belirler.

Not: Kooperatiflerin denetlenmesine neden gerek olduğunu denetimler sonucunda yapılan işlemleri önceki dersimizde görmüştük.

Yönetimin dışında bağımsız olarak çalışan denetim örgütü, yönetimin tüm karar ve tasarruflarını tabi tutar. Anasözleşme ve Genel Kurul kararları dışında keyfi bulduğu karar ve tasarrufları, idarenin aksayan yönlerini, mevzuat dışı hareket ve işlemlerini açığa çıkarır.

Bu bakımdan kooperatiflerde denetim, ortaklar topluluğunun olduğu kadar kooperatifle ilişkisi olan kurum ve kuruluşların en önemli teminatını teşkil etmektedir.

Kooperatiflerin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen 1163 sayılı kooperatifler kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunla kooperatiflerde işlenen suçlara cezai müeyyideler getirilmiştir. Normal veya, ihbara dayalı denetimler sonucunda tespit edilen ve "Denetim raporu"nda belirtilen suçlar mahkemelerce kanun hükümleri uyarınca cezalandırılmaktadır.

Ayrıca kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve çalışanların devlet memurları gibi yargılanıp ceza görecekleri de kanunla hükme bağlanmıştır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007