TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERDE DESTEKLEME ESASLARI

Bu dersimizde tarımsal amaçlı kooperatiflerde destekleme hizmetlerinin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER NEDEN DESTEKLENİR?

Tarımsal bünyemizin durumu, çiftçi gelirlerinin düşük olması , kooperatif ortaklarının yüklenebilecekleri ortaklık payları sınırlı olduğundan yeterli mali güç oluşamamaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ortakları için yararlı olan projeleri gerçekleştirebilmeleri için dış kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Kooperatiflerin bu projelerini yeterli miktarda, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle destekleyen bir banka olmadığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 1967 yılından beri Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği" esaslarına göre desteklenmektedir.

KOOPERATİFLERİN HANGİ PROJELERİ HANGİ KAYNAKTAN DESTEKLENİR?

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin, tarımsal üretimi arttırıcı, değerlendirici veya pazarlamayla ilgili nitelikteki projeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine yatırım ve transfer harcamaları faslından konulan ödeneklerle desteklenir.

Ayrıca, daha önceki yıllarda kullandırılan kredilerden geri dönen paralar "Fona dönen ödenek" olarak değerlendirilip tekrar kooperatiflere kullandırılır.

NASIL DESTEKLENMEKTEDİR?

- Kooperatif önce tarımsal bir projeyi uygulamaya karar verdiğinde İI Müdürlüğüne müracaat eder.

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İI Müdürlüğünce etüdleri yapılan, uygulanması uygun görülen proje konusu yıllık programa teklif edilir.

- Bakanlıkça yıllık yatırım programına girmek için teklif edilen kooperatifler arasından seçim yapar.

- Bakanlık aranan kriterlere uygun olan ve programa alınan kooperatiflerin bütçeden desteklenebilmesi için özkaynak gerçekleşmesini sağlar. (özkaynak payı, proje sabit yatırım tutarının kalkınmada öncelikli yörelerde %20, diğer yörelerde %25'dir).

- özkaynak gerçekleşmesinin sağlandığının İI Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde kredi tahsis belgeleri düzenlenerek Bakanlık Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

- Bakanlıkça onaylanmış proje konusuna sahip olan ve tüzel kişiliğine ait tapulu arazisi bulunan (köylerde tapulu arazi bulma zorluğuna karşı zilyetlik belgesi veya 49 yıldan az olmamak üzere yapılan kiralama da kabul edilmektedir) kooperatiflerin tahsis belgelerinin değerlendirilmesi sonucu uygun olanlara bütçe imkanları dahilinde (kalkınmada öncelikli yörelerde %80, diğer yörelerde %75 oranında) devlet yardımı tahsis edilir. Aracı banka olan mahalli Ziraat Bankasına intikal ettirilir.

Ayrıca sabit yatırımını tamamlayan kooperatiflere işletme sermayesi için aynı oranlarda devlet yardımı yapılır.

KREDİ TAHSİSİ YAPILAN KOOPERATİFLER NELER YAPAR?

Devlet yardımı mahalli bankaya intikal ettikten sonra kooperatif yöneticileri iki ay içerisinde borçlanma sözleşmesini ve taahhütnameyi tanzim eder.

Şekil 1. Ortakların mülkiyetinde 200 başlık (100 aile x 2 baş) süt sığırcılığı projesiyle desteklenen bir kooperatif ortağının tesisi.

Şekil 2. Tarımsal kalkınma kooperatifince gerçekleştirilen "5 ton/gün soğuk hava depolu mandra" projesi.

Şekil 3. Soğuk hava deposu projesi uygulamış bir kooperatifin tesisi.

Şekil 4. Ortakların mülkiyetinde "1000 kovanlık (50 aile x 20 kovan) arıcılık" projesiyle desteklenen bir kooperatif.

Şekil 5. Kooperatifin meyve tasnif ve ambalajlanma tesisi.

Şekil 6. Balık unu ve balık yağı üretimi yapılan bir kooperatifin tesisi.

Desteklenecek projeyi kooperatifçilik ilkelerine sadık kalarak uygulanıp üçüncü şahıslara devretmeyeceğine, projenin gerçekleştirilmesinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek usul ve yapılacak. işlemleri kabul edeceğine, projedeki teknik şartlara ve yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarına dair taahhütte bulunulacaktır.

Proje uygulanmaya başlandıktân sonra İI Müdürlüğünce hazırlanan teknik durum raporlarına göre kademeli ve kontrollü bir şekilde ilgili bankaya talimat verilerek tahsis edilen devlet yardımı kullandırılır. Yönetim kurulunca; kendilerine imza yetkisi verilen en az iki üyenin müşterek imzaları ile kredi bankadan çekilir.

KREDİ İLE DESTEKLENEN PROJELERDE VADE NEDİR?

Devlet yardımlarında vade, projenin özelliğine göre belirlenir.

Sabit yatırım için yapılan yardımlarda ,vade ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 12 yıl,

Ortaklar mülkiyetinde uygulanan projelerde vade ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıl, İşletme sermayesi için kullandırılan kredilerde vade ilk yılı ödemesiz olmak üzere 3 yıldır.

KOOPERATİFLERE TAHSİS EDİLEN DEVLET YARDIMLARININ ORANI NEDİR?

Devlet yardımı yönetmeliğine göre "Kooperatiflere verilecek kredilerden T.C. Ziraat Bankasının o yıl hayvancılık kredilerine uyguladığı düşük faizli kredinin yarısı oranında faiz alınır. Bankanın yıl içerisinde faiz oranlarında yapacağı değişiklik daha önce yapılmış borçlanma sözleşmelerinde dikkate alınmaz" denilmektedir.

1994 yılı için bu oran %17 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca T.C. Ziraat Bankasınca %1 oranında masraf alınmaktadır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : Özal sönmez
Yazılış Tarihi : 3.07.2017 01:47:07
  İyi günler ben bir emekliyim
Yaşım 28 1989 doğumluyum ve iş
Kazasında emekli oldum ben bu kooperatife yazılabilir miyim yahut bana destek çıkar mı devlet
Ben büyük baş hayvan yetiştirmek
İstiyorum bu konuda devlet bana bir destek olmasını istiyorum ve bana en kısa zamanda bana dünüş yaparsanız çok sevinirim 5511734683
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------
Yazan : mehmet
Yazılış Tarihi : 8.01.2014 16:38:07
  Adana karatas hasiragaci koyune toplulastirma geldi bizim tapulu arazimizi hazineye cikararak kendi yakinlarinin hazinelerinin yerini buradan vermekte ve yakinlarinin hazine arazisini tapulu hale getirip bize veren muhendis itirazlarimizi reddediyor tek parca olan arazimiz suan 3 parca oldu ve arazim civarin en iyi toprak yeri iken verdigi yer ot bile bitmeyen kum yerdir bu durumu nasil duzeltiriz lutfen yardim edin
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007