Tarım sektöründe eğitimin önemi
Münir ÖZTÜRK
Ziraat Yük. Müh.

Değerli çiftçilerimiz,

Bütün sanayileşme çabalarımıza rağmen tarım, ülkemiz ekonomisindeki yerini hala korumaktadır. Gerek dünyamızda, gerekse ülkemizde artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanmasında ileriye dönük doğacak güçlükler göz önüne alındığında tarım sektörünün stratejik önemi giderek artmaktadır. Tarımı sürdürülebilir hale getirmek, birim alandan elde edilen verimi artırmak ve her zaman üretmek için tek çaremiz var: Eğitim.

Bildiklerimizin üstüne yeni bilgiler eklemek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, teknolojiyi kullanarak üretimi planlamak için çiftçimizi eğitip bilgilendirmenin yollarını bulmalıyız. Son yıllardaki olumsuz gelişmeler, ekonomik krizlerin yarattığı problemler, kuraklık, artan maliyet, pazarlamadaki güçlükler bir araya gelince üretmede güçlükler çekmemize sebep olmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen, çiftçimizin tarım faaliyetleri yoğunluğunun azaldığı kış aylarında daha çok grup ve topluluklara hitap eden kurs, seminer ve toplantılar düzenleyerek, basılı ve görsel yayın araçlarından da yararlanarak eğitim faaliyetlerimizi teşkilatımız aralıksız sürdürmektedir. Bakanlığımız bu çalışmaları: Eğitim- Yayım- Denetim- Yatırım ilkeleri üzerine yapılandırmış olup, her yıl belli bir plan çerçevesinde çiftçilere, çiftçi ailelerine, kadınlarımıza, kışladaki askerimizden, cezaevindeki kader kurbanlarına kadar her kesime İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bilgi akışı sağlamaya gayret ediyor.

Değerli çiftçiler,

Dünya’da özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim ve yayım çok değer kazanmıştır. Bu ülkelerde bilgiye büyük bir talep olmakta ve bedel ödenerek bilgi satın alınmakta, iletişim araçlarından, teknolojik gelişmelerden bire bir, yüz yüze bilgi akışı ilkelerinden yararlanılmakta ve bunun sonucu olarak da her geçen gün güçlerine güç katarak üretimlerini maksimum seviyelere çıkarmaktalar. Biz de ise durum biraz farklı olduğunu kabul etmek zorundayız. Gerçekçi olmak gerekirse; hem nüfusun %45’ini tarımda zorunlu istihdam ediyoruz, hem de üretimde giderek hedeften uzaklaşıyoruz. öyleyse şapkayı önümüze koyup, muhasebemizi gözden geçirmeliyiz. Sözün özü şu: Yıllardır birikerek artan “bana akıl verme, para ver” diyen zihniyeti kırıp tersine çevirecek yollar bulmalıyız ki, o tarımdaki istihdam ettiğimiz %45 nüfusa doğru orantılı üretimi gerçekleştirmeliyiz.

Sözümü bitirirken ; eğitime sırtımızı dönmeyelim diyor, sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007