Su, Gıda Güvencesinin Kaynağı
Hüseyin ERSOY
Gıda Mühendisi

Bilindiği üzere Dünya Gıda Günü FAO’ya üye 150’den fazla ülke tarafından kutlanmaktadır. Her yıl farklı temalarda kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün bu yılki konusu Su, Gıda Güvencesinin Kaynağı olarak belirlenmiştir.

Su, Gıda Güvencesinin Kaynağı teması tatlısu kaynaklarının küresel nüfusun beslenmesindeki ve faal, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yeterli miktarda yüksek kaliteli gıdaya düzenli erişim olan gıda güvencesinin sağlanmasındaki gerekli rolünü kabul etmektedir:

Su değerli ve tükenebilen bir kaynaktır. Her ne kadar su yeryüzünün dörtte üçünü kaplamaktaysa da tatlı su olarak yalnızca küçük bir bölümü kullanılabilir durumdadır. İnsan aktiviteleri için gerekli olan gıdanan üretilmesi için, çekilen toplam su miktarının yaklaşık yüzde 70’ine ihtiyaç vardır. Bundan 30 yıl sonrasına baktığımız FAO’nun tahminlerine göre dünya nüfusunun beslenmesi için yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç vardır. Bu artışın büyük bir kısmı sulama ile destekli yoğunlaştırılmış tarımdan gelecektir. Ancak su zaten bir çok ülkede az durumdadır sanayi ve ev ihtiyacı kullanımı arasındaki rekabet büyümeye devam etmektedir.O halde dünyanın beslenmesi için gereken suyu nereden bulacağız?

FAO bu sorunun cevabının tarımsal verimliliğin ve suyun etkinliğinin arttırılmasında yattığına inanmaktadır. Çiftçiler daha iyi tohum kullanmak, toprağın verimliliğini arttırmak ve diğer tarımsal tekniklerini kullanmak suretiyle ve değerli su kaynaklarından büyük kazançlar sağlayarak daha fazla verim alabilirler. Ayrıca daha etkin sulama yöntemleri ve geliştirilmiş su verimi ile su en olumlu şeklide kullanılabilir. Bu gelişmeler sayesinde yalnızca yüzde 14 daha fazla su ile ilave gıda üretimi yapılabileceğine inanmaktayız. Kullanıcıların suya adil ve eşit biçimde erişebilmelerinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması gereklidir. Aynı zamanda da çevresel sorunlar ele alınmalıdır. Sulamalı tarım kurudaki topraklara göre iki ila üç kat daha fazla verim sağlamakla birlikte toprakta ve yer altı suyunda tuz birikimine de neden olabilmektedir. Ayrıca bir bölgedeki aşırı su kullanımı diğer bir bölgedeki insanları sudan mahrum edebilir.

Bu yılın Dünya Gıda Günü teması olan Su: gıda güvencesinin kaynağı teması FAO’nun üzerinde açlık bulunmayan bir dünya yaratılmasına yardım çabalarında suyun oynadığı gerekli rolü anlatmaktadır. İnsanlar faal ve sağlıklı bir yaşam için yüksek kalitede gıdaya düzenli olarak erişebilmeleri durumunda gıda bakımından güvencede sayılırlar. Halen 800 milyondan fazla insan bu durumda değildir. Dünyanın beslenmesi amacıyla suyu kontrol edebiliriz, ancak iyileştirilmiş teknolojiler oluşturmalı ve kişileri bu teknolojilerin kullanımı konusunda eğitmeli, suya adil ve eşit erişimi garanti etmeli ve karar alıcılardan sürdürülebilir su kullanımının teşvik edici politikalar geliştirmelerini istemeliyiz. Su olmadan gıda yetiştiremeyiz. Hayatımız buna bağlıdır.

Yeryüzünden çekilen toplam su miktarının yaklaşık yüzde 70’ini kullanan tarım en büyük su kullanıcısıdır. Ürünlerin yetişmesi için muazzam miktarda su kullanılmaktadır. Aynı zamanda belediyeler ve sanayi arasında su kullanımı konusunda artan bir rekabet bulunmaktadır. Halen sanayi toplam çekilen su miktarının yaklaşık yüzde 20’sini kullanmakta, belediyeler de kalan yüzde 10’u kullanmaktadırlar. Ancak bu çekilen yüzde10-20 fiilen tüketilmektedir.Bizim boşa giden yüzde 80-90 oranındaki suyun büyük bir kısmını yeniden kullanmamız gerekmektedir. Bu nedenle su yeniden kullanılmadan veya nehirlere ve su tutucu toprak katmanlarına geri akıtılmadan evvel kirleticilerden arındırılmalıdır. Unutmamalıyız ki hayatımız suya bağlıdır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007