SORGUM-SUDAN OTU MELEZİ

ÖNEMİ

Sorgum-Sudan otu melezi uygun bir besin maddesi yapısına sahip oldu-ğundan hem yeşil yem hem kuru ot hem de silo yemi olarak hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Sorgum Sudan otu melezi dış görünüş itibarıyla mısır bitkisine benzer.Kuvvetli bir kardeşlenmenin yanında kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Birinci ürün olarak ekildiğinde dekara 12-14 ton yeşil ot verimi vardır.

İKLİM İSTEKLERİ:

Tropik kökenli bir bitkidir. Sıcaklık isteği mısır bitkisinden daha fazladır. Kuraklığa mısırdan daha dayanıklıdır. Orta Anadolu şartlarında sulu tarımı yapılmalıdır. Hemen her tür toprakta yetişebilir. Toprak tuzluluğuna da mısırdan daha dayanıklıdır.

TARIMI

Toprak hazırlığı:

Sorgum Sudan otu melezi ekiminde tohum yatağı çok iyi hazırlanmalıdır. İlk toprak işleme sonbaharda kulaklı pullukla 15-20 cm derinlikte yapılmalıdır. İkinci toprak işleme ise ilkbaharda kazayağı ve tırmıkla beraber 6-8 cm derinlikte yapılmalıdır. Ancak toprak çok fazla kabartılmamalıdır. Çünkü küçük olan sorgum sudan otu tohumlarının toprakla teması kesilip çıkışta güçlük yaşanabilmektedir.

Ekim zamanı:

Ekim için en uygun zaman 1-20 Mayıstır. İkinci ürün olarak ekilecekse 10 Temmuza kadar ekimi yapılmalıdır.

Ekim Sıklığı:

Ekimde sıralar arasında 40-45 cm, sıra üzeri de 5-10 cm olmalıdır

Tohum miktarı:

Dekara 2-3 Kg tohum yeterlidir.

Çapalama:

Sorgum Sudan Otu melezinde çapalama yabancı ot mücadelesinin yanı sıra toprağın havalanması, kaymak taba-kasının kırılması ve su girişinin kolay-laşması amacıyla yapılır. Bir çapa yeterli ise de ikinci bir çapa verimi oldukça arttırır. Birinci çapa; bitkiler çıkıp sıralar belli olunca, ikinci çapa; bitkiler 25-30 cm boya ulaşınca yapılır.

Yabancı ot Mücadelesi:

Yabancı ot yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bitkiler 20 cm boya ulaşınca ilaçlı mücadeleye gidilebilir.     2-4D Aminli ilaçlar kullanılabilir. Dekara 120-200 cc yeterlidir

Gübreleme:

Konya şartlarında Birinci ürün olarak ekildiğinde: Ekimle beraber dekara 40 kg 15-15-15 kompoze gübre, ikinci çapa sırsında (yapılamıyorsa birinci çapada) dekara 10 kg Üre ve birinci biçimden sonra 14 kg Amonyum Nitrat (%33)yeterlidir.

İkinci ürün olarak ekildiğinde; Ekimle beraber 30 kg Kompoze gübre, çapalama esnasında 10 kg Üre yeterlidir.

Biçim:

Konya şartlarında sorgum-sudan otu melezinden 3 biçim alınır. İlaçlı kontrol zordur. 1. ve 2. biçim bitkiler 2 m boya geldiğinde, 3. biçim ise yaklaşık bitki 1 m boylanınca yapılır.

Eğer Sorgum-Sudan otu melezi ot olarak verilecekse çayır biçme makinesi ile biçilebilir. Biçim yapıldıktan sonra bitkiler tarlada 1 gün soldurulup öyle verilmelidir.

Sulama:

Sulama sayısı 3-5 defadır.1. sulama ekimle beraber, 2.sulama 1,5-2 ay sonra olmalıdır. Daha sonraki sulamalar biçimin hemen sonrasıdır.

Verimi:

1. ürün olarak ekildiğinde 12-14 ton, 2.ürün olarak ekildiğinde 8 tondur.

Zaralıları:

Cüce Ağustos Böceği: Beyaz gri renkli birkaç mm boyunda olan bu böcekler Sorgum-Sudan otu melezi yapraklarında emgi yaparak yapraklar üzerinde noktalar halinde açık sarı lekeler olur ve bitkinin gelişmesi yavaşlar. Dekara 100 cc Oxydemeton- methyl etkili maddeye sahip ilaçlardan biriyle ilaçlanır.

Yaprak afidi: Yeşilimsi mavi görünüşlü olan yaprak afitleri bitkinin özsuyunu emerler ve yapışkan madde salgılarlar. Cüce Ağustos böceği için kullanılan ilaçlar buna da etkilidir..

Konya Tarım İl Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007