SERTİFİKALI TOHUMLUK

Sertifikalı Tohumluk;Tescil edilmiş çeşitlerden elde edilen, Tarla ve Laboratuar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerlerinin standartlara uygunluğu belirlenmiş, ambalajlanmış ve etiketlenmiş belgeli tohumluklar olup bu işlemden geçmemiş tohumluklara da vasıfsız tohumluk denir.

Sertifikalı tohumluk tescilli bir çeşide ait olduğundan genetik potansiyeli yüksektir. Bu sayede gübre, su ve ilaç gibi girdilerden daha etkin olarak yararlandıklarından üretim maliyetlerini düşük tutarak ekonomik üretim imkanı sağlarlar. Sertifikasız tohumluk ile üstün verim ve yüksek kalitede ürün almak mümkün değildir.

Sertifikalı tohumluklar üretilirken,

Tarla özenle seçilir, tohumluk üretimi yapılacak tarlalar çok iyi hazırlanır. Çeşit karışımının önlenmesi için temiz tarlaya ekim yapılır ve uygun yetiştirme teknikleri uygulanır. Ayrıca, mekanik karışıma sebep vermeyecek izolasyon mesafesi, ön bitki şartlarına uyulur.

Tarlada başak-bitki temizliği yapılır. Hasattan önce tohumluk yapılacak parsellerin her metrekaresi dolaşılarak; yabancı çeşitlerin ve hastalıklı bitkilerin en iyi görüldüğü zamanda diğer tür ve çeşitler ile karışım unsurları (diğer ürünler, zararlı yabancı otlar, yabancı otlar gibi) tarladan uzaklaştırılır. İl Tarım Müdürlüğü elemanlarınca tarla kontrolü yapılır. Tarla kontrolünü kazanan parseller çeşit karışımına meydan verilmeden tohumluk olarak hasat edilir.

Modern tesislerde elenir. Modern tohumculuk  tesislerinde sertifikalı tohumluklardan  hastalıklı ve cılız daneler, şekil bakımından farklı olan daneler ayırıcılarla ayrılır.  Zayıf, kırık dane, yabancı ot tohumları, yabancı çeşitler, cansız yabancı maddeler temizlenir.

Laboratuar Kontrollerinden Geçer. Modern tohum hazırlama tesislerinde elenen tohumluğa sertifika raporunun verilebilmesi için, bu tarlalardan usulüne uygun olarak alınan örnekler laboratuar analizlerine tabi tutulur. Safiyet ve çimlenme yönüyle standardı tutan numunelere, sertifikalı olduğunu gösteren orijinal veya sertifikalı tohumluk sertifika raporu verilir. Sertifika raporu alan tohumluklar, hastalıklara karşı ilaçlanır, ambalajlanır, etiketlenir ve dağıtıma hazır hale getirilir.

Sertifikalı Tohumluk Ekerken Kazandırır, ekimde daha az tohum kullanılır.  Serin iklim tahıllarında metrekarede 450-500 tohum hesabıyla dekara kullanılacak sertifikalı tohum miktarı 20-22 kg’dır. Çiftçiler kendi mahsullerinden elde ettikleri tohumlukları ektiklerinde safiyet ve çimlenme gücündeki eksikliği telafi etmek için daha fazla tohumluk kullanmaktadırlar. Bu durum ise sertifikalı tohumluk kullanımından daha fazla bir maliyetin ödenmesini ve üretim aşmasında pek çok verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Sertifikalı Tohumluk Üretirken Kazandırır. Sertifikalı hububat tohumluğu, iyi çimlenme, hızlı gelişme ve genetik potansiyelinin yüksekliği sonucu % 20-25 verim artışı sağlar.  Bu verim artışı yabancı döllenen bitki türlerindeki hibrit tohumlarda 2-3 katına ulaşabilir. Netice olarak çiftçi gelirini yükseltir. Sertifikalı tohumluk kademelidir ve belirli  üretim süresi vardır bu nedenle hibritlerin her yıl, standart tohumların üç yılda bir yenilenmesi gerekir.

Sertifikalı Tohumluk Satarken Kazandırır. Sertifikalı tohumluk kullanıldığında yüksek kalitede ürün elde edildiğinden, daha yüksek fiyattan satılır. Ülkemizde hububatta kaliteli üretim sorunu dolayısıyla dışarıdan kaliteli buğday ithali  yapılmaktadır. Mahsul kalitesine; başta çeşit, tohumluk kalitesi, iklim ve toprak özellikleri, süne ve kımıl zararı, diğer tür ve çeşitler, yabancı maddeler, dane iriliği etki etmektedir.

Görüldüğü gibi kaliteyi belirleyen ana unsur iyi bir çeşidin, sertifikalı tohumluluğunun kullanılıp kullanılmamasıdır. Çeşit karışıklığı olmayan, çimlenme kabiliyeti yüksek sertifikalı tohumluktan standart kalitede mahsul elde edilir. Tescilli bir çeşide ait sertifikalı tohumluk kullanıldığında elde edilen ürünün hektolitresi, protein kalitesi, enerji vb. değerleri çeşidin özelliği ile uyumlu olacağından, mahsul daha fazla fiyatla satılmaktadır Son yıllarda kaliteye göre fiyatlandırma daha yaygın uygulama alanı bulmaktadır.

Sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden faydalanarak ürün fiyatına sertifikalı tohumluk sahibi olabilirsiniz.

Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007