Sarmısaktır vardır kokusu yersen silinir ölüm korkusu! . .
M.Fethi ÖRS
Ziraat Yük. Müh.

Sarmısak kültür sebzeleri arasında yemeklik ve ilaç olarak kullanılan bir sebzedir.

Ilıman iklimden hoşlanan sarmısak diş halinde iken -10 derece, bitki halinde iken sarmısak -3 -4 dereceye kadar zarar görmez. Düşük sıcaklıklar uzun süre devam ederse (0) derecenin hemen altında donma başlayabilir.

Sarmısağın toprak istekleri de önem taşır. Fazla ağır, killi ve su tutan topraklarda başlar güzel teşekkül etmez. Organik gübrelemeden pek hoşlanmaz. Bu yüzden çiftlik gübresi, bir önceki ürüne atılırsa daha iyi sonuç alınır. Sarmısak az miktarda humus ihtiva eden kumlu tınlı topraklardan hoşlanır, pH’nın nötr karakterli olması gerekir. Besin maddeleri yetersiz olursa, dişler küçük kalır, diş sayıları artar, depolama süresi kısalır.

Gelişmenin ilk dönemlerinde fazla olan azot ihtiyacı giderek azalarak, son dönemde potasyuma olan ihtiyaç artar. İyi verim için tınlı- kumlu bir toprağa toprak tahliline göre dekara 12-20 kg DAP, yine dekara 15-25 kg. üre, dekara 10 kg. kadar da fosforlu gübre atılmalıdır.

Sarmısak üretimi başı oluşturan dişler ile yapılır. Üretimde kullanılan diş iriliği elde edilecek ürünün baş iriliğini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle üretimde uygun büyüklükteki dişler kullanılmalıdır. Fazla iri dişler ise erken çiçek sapı meydana getirir.

Sarmısak tek ve çok sıralı dikilebilir. Çok sıralı dikimde dekardan fazla ürün alınır. Tek sıralı dikim için kullanılacak orta irilikteki diş miktarı (temizlenmiş olarak) dekara 55-60 kg. iken, çok sıralı dikimde bu miktar 75-90 kg.’a çıkmaktadır. Tek sıralı dikimde sıra üzeri 5-10 cm, sıra arası da 20-40 cm kadar olabilmektedir. Çok sıralı dikimde ise 10X10 cm mesafe ile dikim yapılmalıdır. Dişler tek tek ve sivri kısmı yukarı gelecek şekilde dikilir. Dikim derinliği 3-4 cm.dir.

Ülkemizde çoğunlukla kıraçta yetiştirilen sarmısak, bu durumdasadece yağmur suyundan faydalanır. Bu durumda 2-3 çapa yeterlidir. Sulu şartlarda ise her sulumadan sonra bir çapa yapılmalıdır.

Sarmısaklar ılıman iklimlerde ekim- kasım aylarında, kışı sert geçen, don yapan yerlerde nisandan sonra dikilir. Bu yüzden ürün olgunlaşma zamanı da değişir.

Sarmısaklarda yabancı ot kontrolu önemlidir. Küçük üretim alanlarında elle yabancı ot kontrolu yapılabilir. Ancak geniş üretim alanlarında yabancı ot kontrolu ilaçla da yapılmaktadır.

Dekara verimi 700-1400 kg. arasında ürün alınabilmektedir. Olgunluk döneminde topraküstü yapraklarının uçtan itibaren en az üçte biri veya yarısı sararmaya başlayınca ayakla yapraklar çiğnenerek yaprak kırma işlemi yapılır. Yaprak kırma işleminden 2-3 hafta sonra hasat yapılır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007