RUAM (MALLEUS)

Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalığıdır. İnfeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir.

Etkeni:

Pseudomonas mallei’dir. Hastalık atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyreder. İnsanlar hastalığı infekte hayvanlarla temas sonucu alırlar. Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, aslan, kaplan vs. hayvanlar enfekte at eti yemekle hastalığı alırlar. Sığır ve domuzlar, kanatlılar dirençli kabul edilmektedir.

Ruam, Kuzey Amerika, Batı ve Orta Avrupa’da eradike edilmiştir. Ancak Doğu Avrupa ve Asyada hala görülmektedir.

Enfekte hayvanlar veya portörler, hastalık kaynağı ve mikrop taşıyıcısı olması bakımından çok önemlidirler. Bu hayvanların sekretleri ile özellikle burun akıntıları ile deri lezyonlarından gelen irinlerle, çok sayıda mikrop çevreyi bulaştırır. Bulaşık su, yem, ot vs alınması ile (indirekt) sindirim sistemi yolu ile mikroplar vücuda girebilecekleri gibi yaralanmış deri ve mukozaların enfekte materyal ile direk teması sonu ve nadiren de damlacıkla enfeksiyon alınabilir.

Semptomlar:

Hastalık başlıca 3 klinik form gösterir.

1.Burun ruamı: Mukoprulent kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.

2.Deri ruamı(farcy): Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.

3.Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.

Teşhis:

Burun ruamı rinitis, gurm; akciğer ruamı tüberküloz, pnömoni; deri ruamı mantarların oluşturduğu dermatomikozis ve C. ovis’den ileri gelen lenfangitis ulserosa ile karışabilir.

Otopsi yasak olduğundan teşhiste serolojik ve allerjik testler önemlidir. Ruam tazminatlı bir hastalıktır. Eğer ruamlı hayvan hastalığın açık belirtilerini gösteriyorsa HSZK’nun ilgili maddesine göre taktir edilecek kıymetin yarısı kadar, mallein testi veya serolojik ve bakteriyolojik muayene sonucu ruam hastalığına yakalandıkları tespit edilenlere ise dörtte üçü kadar tazminat verilir.

Korunma:

Hastalığın yayılmasında portörlerin, sürüye kontrolsüz alınan hayvanların, infekte hayvanların, hayvan nakliyatının, sergi, panayırların ve hayvan alım-satımlarının önemi fazladır. Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutularak infekte veya portörler ayıklanmalıdır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : İrem Mine Şentürk
Yazılış Tarihi : 5.06.2016 15:42:32
  Önceleri Pseudomonadaceae familyasında olan bu bakteri cinsi sonradan ayrı bir familya halinde gruplanmıştır.
MALLEUS-RUAM-MANKAFA hastalik etkeni Burkholderia mallei'dir.
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 18.03.2015 09:24:49 
Cevaplayan : YUCEL 
GECMÖİŞ OLSUN INSANLARIN ILACLARNDAN DENEYN IYI GELEBILIR
Cevaplama Tarihi : 25.03.2015 10:36:09 
Cevaplayan : mustafa kurt 
kardeşim, evinizde koyun var mı? veya bir ara koyun bulundu mu. varsa veya bulunduysa koyun hastalığı olabilir.
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007