Probiyotikler ve sağlık üzerine etkileri
Mukadderat GÖKMEN
Veteriner Hekim
İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Probiyotikler, endojen mikrofloranın özelliklerini geliştirerek konakçı sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Günümüzde marketlerde bulunan probiyotik ürünler genelde Lactobasillus ve Bifidobacterium içermektedir.

Yoğurt içinde bulunan laktik asit bakteri kültürlerinin mide asidi ve safra tuzlarında kolaylıkla zarar gördüğü ve 1/10000 oranında canlı olarak barsaklara ulaşabilme özelliklerin sahip olduğu bildirilmektedir.

Probiyotik bakterilerin; antogonistik etki, bakteri kolonizasyonuna direnç, immün etki, antimutajenik etki, antigenotoksik etki göstererek barsak mikroflorasını olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir.

Fermentasyon işlemi besinlere en eski çağlardan beri uygulanmaktadır. Eski çağlardan beri insanlar hem fermente ürünlerle hem de diğer ürünlerle laktik asit bakterileri tüketmektedir. Probiyotiklerin güvenirliği; patojenitesi, infeksiyon oluşumuna yol açabilme özellikleri, toksisite etmeni olup olmadığı, metabolik aktivitesi, probiyotik bakterinin intrinsik özelliklerine bağıntılı olarak gelişebilmektedir. Bu nedenle konakçı ve probiyotikler arasındaki ilişkilerde, özellikle farmakokinetik ve intrinsik özellikler üzerinde çalışmaların yapılması önerilmektedir

Probiyotikler endojen mikrofloranın özelliklerini geliştirerek konakçı sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik bakterilerin; antimikrobiyal aktivite, bakteri kolonizasyonuna direnç, immün sistemi uyarma, antimutajenik etki, antigenotoksik etki, enzim aktivitesi üzerine etki mekanizmaları ile konakçının ağız ve gastrointestinal sistemi dahil, üst solunum yolu ve ürogenital sistem mukozal yüzeyini etkileyerek iyi hal ve sağlığı geliştirici, hastalık riskini azaltıcı potansiyel etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Ancak probiyotik bakterilerin bu etkinliklerini sürekli alındığı takdirde gösterdikleri, tüketim kesildiği takdirde barsak mikroflorasının hızla değiştiği ve eski haline döndüğü belirtilmektedir. Ayrıca etkinlik mekanizmalarının probiyotik bakteri kültürlerine göre farklılık gösterdiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle probiyotik bakteri kültürlerinin karekteristik özelliklerinin tanımlanmasına ve etkinlik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların süregelmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. özellikle gen teknolojisinin yeni kültürlerinin gelişiminde önemli rol oynayabileceği, probiyotik bakterilerin işlevselliği ve etkinlik mekanizmalarının daha iyi belirlenebileceği ve açıklığa kavuşturulabileceği belirtilmektedir.

Bu temel çalışmalar devam ederken, probiyotik ürünlere yönelik raf ömrü uzunluğu, optimum adhezyon kapasitesi, intestinal kanalda daha uzun süre canlı kalabilme ve uygun üretim koşullarına yönelik endüstri merkezli çalışmaların da devam ettirilmesi önem kazanmaktadır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007