PANKOBİRLİĞİN ÇALIŞMALARI

önceki dersimizde, Pancar kooperatifleri ve Pankobirliğin kuruluş nedenleri ve ortaklarına götürdükleri hizmetleri inceledik. Bu dersimizde ve Pankobirlikçe pancar üreticilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve ortaklara sunulan. diğer hizmetleri inceleyeceğiz.

Bunları şöyle sıralayabiliriz.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATININ TESBİTİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI

Bilindiği gibi şeker pancarı alım fiyatları her yıl Bakanlar kurulunca tespit edilmektedir. Pankobirlik değişen ekonomik şartları, üretim girdilerinde meydana gelen artışları dikkate alarak her yıl çiftçi şartlarında maliyet etüdleri yaparak bunu Bakanlar kuruluna sunmaktadır. Böylece fiyatlarının gerçekçi olmasına, üreticinin mağdur edilmemesine gayret göstermektedir.

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRME SöZLEŞMESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

"Şeker Pancarı Yetiştirme sözleşmesinde aksayan ve günün şartlarına uymayan hususların düzeltilmesi, için çalışmalar ve ilgili mercilerle görüşmeler yapılmaktadır.

YURT DIŞINDAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI İTHALATI ÇALIŞMALARI

Projeler yapılarak, ortakların veya ortaklarca işletmelerin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere süt sığırı ithalatı yapılmaktadır.

BESİ PROJESİ ÇALIŞMALARI

Pancar üreticisi çiftçilerin öz sermayelerinin yetersizliği, onların hayvan temininde zorlanmalarına neden olmaktadır.

Bu konuda entegre projeler oluşturularak bu ihtiyaca cevap vermeye çalışılmaktadır.

KİMYEVİ GÜBRENİN TEMİN VE ORTAKLARA DAĞITIMI ÇALIŞMALARI

Pancar üreticileri tarafından geniş bir kullanım alanı olan bu temel girdinin teminindeki güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla projeler üretilmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.

PANCAR KOOPERATİFLERİNİN TEŞKİLATLANDIRILMASI

Hizmetlerin ortakların ayağına götürülmesi ve buna bağlı olarak da pancar kooperatiflerinin yeniden teşkilatlandırılmaları amacıyla yeni satış mağazaları açılmaktadır.

TARIM ALET MAKİNELERİ İLE ZİRAİ İLAÇLARIN TEMİN VE DAĞITIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Tarım alet makinelerinin gerekli kalite kontrolleri yaptırılarak Zirai ilaçlarında laboratuvarlar da kalite kontrolleri yaptırılarak, ortakların hizmetine sunulmak üzere kooperatiflere zamanında sevki çalışmaları yapılmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI

Kooperatiflerin talep ettikleri malzemelerin ihaleye çıkarılabilmesi için teknik şartnameler hazırlanmakta, her ihale döneminden önce teknik gelişmelere bağlı olarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

GARANTİ ÇALIŞMALARI

Malzeme ve imalat hatalarından doğan arızalı malzemelerin tespiti ve yenileriyle değiştirilmesi firmalar aracılığıyla sağlanmaktadır.

SAHA ÇALIŞMALARI

Üreticilere satılan malzemelerin saha çalışmaları yapılarak gerekli bilgiler verilmektedir.

DEMONTRASYON ÇALIŞMALARI

Ortakların kullanmasında yarar görülen tarım alet ve makinaları için kooperatifin sahalarında demontrasyon çalışmaları yapılmakta, yeni teknolojilerin ortaklaşa tanınması ve sahalarına girmesi sağlanmaktadır.

Bunlardan başka:

Türk Standartları enstitüsü ile ilgili, tarımsal alet makinelerin projelendirilmesi, zirai mücadele ilaçlarının takip ve kontrolü, kooperatif standlarındaki malzemelerin değerlendirilmesi, demirbaş makinaların k1ı-a bedellerinin tespiti, çiftçi şartlarında denemeler yapılması, kooperatif atölye çalışmalarının izlenmesi gibi çalışmalarda yapılmaktadır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007