ORTAK MÜLKİYETİNDE ARICILIK PROJESİ

Bu dersimizde kooperatiflerin desteklenmesinde uygulanan projelerden ortaklar mülkiyetinde arıcılık projesini tanıyacağız.

Fakat desteklenen projeler arasında arıcılığın bulunmasının nedenini anlamak için arıcılık ürünlerini ve ekonomimizdeki yerini gözden geçirelim.

ARICILIK ÜRÜNLERİ

Arıcılık ürünlerinin başında bal gelir. Bal insan hayatı ve sağlığı bakımından son derece önemli bir maddedir.

Balın yanında arı sütü, polen, bal mumu, arı zehiri, propolis gibi arı ürünleri tıp, eczacılık ve kozmetik sanayiinde kullanılan ürünlerdendir.

ARICILIĞIN DİĞER YARARLARI

Arılar bal yapmak için nektar ve polen toplarken meyve ve sebze çiçeklerinde döllenmeye büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Arıların tozlanma yoluyla sağladıkları ürün değeri, bal ve balmumu olarak sağladıkları değerin 10-20 katıdır.

Ayrıca üreticisine iyi bir gelir sağlayan arıcılık tüketiciye de doğal besin kaynağı sunar.

ARICILIĞIN GENEL DURUMU

Türkiye'de 3.540.328 kovanda 60.318 ton bal ve 2.916 ton balmumu üretilmektedir. Bu üretim miktarı ile ülkemiz dünya ülkeleri arasında 7. sırada bulunmaktadır.

Çok kaliteli ve aranan ballar sınıfına giren Türk ballarının dünya bal pazarındaki payı düşüktür.

Gerek yurt içi talebin daha ucuza sağlanabilmesi gerekse ihracatın arttırılabilmesi için arıcılığın teşvik edilmesi gereklidir.

ORTAKLAR MÜLKİYETİNDE ARICILIK PROJESİ NEDİR?

Devlet tarafından kooperatifçiliği teşvik için kooperatiflerin projeli faaliyetlerine düşük faizli krediler verilerek ekonomik yetersizliği olan arıcılar desteklenmelidir.

Arıcılık projesinde de besi sığırcılığı, süt sığırcılığı ve seracılık projelerinde olduğu gibi tesis ve canlı demirbaşlar ortağın kendi mülkiyetinde olup kooperatif girdi temin ederek üretilen ürünleri pazarlayacaktır.

Arıcılık Projesi uygulanmasından yararlanan arıcılar; Styraphor kovarı, seksiyon kasa, çanta şurupluk v b. gibi arıcılık malzemelerini kooperatif aracılığıyla temin etmektedirler.

PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

özellikle küçük işletmelerde fazla işgücünü değerlendirmek aileye yan gelir sağlayacaktır.

Çiftçinin kooperatif yoluyla ucuz girdi, kredi sağlaması ve aracısız pazarlama yoluyla ticari gelirden ve pazar fiyatlarından daha çok pay almaları sağlanacaktır.

Ayrıca arıcıların kooperatif aracılığıyla sağlayacağı faydalar şunlardır.

- Bitkisel üretimlerini arıcılığa uygunlaştırmaları

- Arılık seçimleri

- Hastalık ve zararlılarla mücadele ve

- Yeni tekniklerin uygulanması kolaylaşacağından ürünlerinin miktarı ve kalitesi yükselecektir.

PROJENİN öZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ NEDİR?

Diğer projelerde olduğu gibi arıcılık projesinde de isabetli bir proje uygulayabilmek için aşağıdaki bilgilerin bir rapor halinde hazırlanması gerekir.

I. BöLÜM

1- Projenin özeti

2- Projenin Gerekçesi ve Faydaları

3- Projenin Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarla İlgisi

4- Projenin Kooperatifçilikle İlgisi

II. BöLÜM

1- PİYASA ETÜDÜ

1.1.) Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Türkiye ve Dünyadaki Durumu

1.2.) Yurt İçi Tüketim

1.3.) Dış Ticaret Durumu

1.4.) Fiyatlar

1.5.) Arıcılık ve Arı Ürünleri Talebinin Projeksiyonu ve Üretim

2- KURULUŞ YERİ VE KAPASİTE SEÇİMİ

2.1.) Kuruluş Yeri Seçimi

2.2.) Kapasite Seçimi

3- TEKNİK ETÜDLER

3.1.) Teknik Arıcılık

3.2.) Arı Ailesi Bakımı ve Beslenmesi

3.3.) Arı Ürünlerinin Yapısı ve özellikleri

3.4.) Arı Hastalık ve Zararlıları

3.5.) Balın Toplanma, Muhafaza ve Pazarlanması.

III. BöLÜM

1- YATIRIM SÜRESİ BİLGİLERİ

1.1 .) Sabit Yatırım Tutarının Hesaplanması

1.2.) İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması

1.3.) Toplam Yatırım Tutarı

1.4.) Yatırımın Yıllara Dağılımı

1.5.) Yatırımın Finansman İhtiyacı

1.6.) Yatırımın Finansman Planı

2- İŞLETME SÜRESİ BİLGİLERİ

2.1.) İşletme Dönemi Gelirlerinin Hesaplanması

2.2.) İşletme Dönemi Giderlerinin Hesaplanması

3- PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1.) Yatırım ve İşletme Dönemi Taksit ve Faizlerinin Hesaplanması

3.2.) Ortalama Borç ödeme Oranı

3.3.) Projenin Mali Yönden Değerlendirilmesi

3.3.1.) Geri ödeme Süresi

3.3.2.) Net Bugünkü Değer

3.3.3.) Fayda Masraf Oranı

3.3.4.) İç Kârlılık Oranı

3.4.) Başabaş Noktası

3.5.) Projenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

3.5.1.) Projenin yaratacağı Katma Değer

3.5.2.) Projenin Sermaye Hasıla Oranı

3.5.3.) Projenin İstihdam Etkisi

3.5.4.) Projenin İstihdam Katkısı

Arıcılık projelerinin nasıl hazırlandığını daha iyi anlayabilmek için projenin özeti, kapasite ve yer seçimi konularında önemli hususlara kısaca göz atalım.

PROJENİN öZETİ

1 ) Kuruluşun Adı : Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

2) Projenin Adı : Ortakların Mülkiyet 100 Kovan Arıcılık

( 20 Kovan x 50 Aile)

3) Projenin Mahiyeti : Yeni Proje

4) Projenin Gerekçesi : Arıcılığın geliştirilmesi, arı ürünleri üretiminin artırılması.

5) Üretilecek Mal ve Hizmetler : 30.00 kg. 750 kg Balmumu 200 Adet Oğul

6) Projenin Tutarı : 723.722.124.- TL

Sabit Yatırım : 613.577.124.- TL

İşletme Sermayesi : 110.145.000.- TL

7) Projenin Uygulama Süresi : 1 yıl

8) Projenin Faydalı ömrü : 15 yıl

9) Projenin

Toplam Yıllık Geliri : 598.750.000.- TL

Toplam Yıllık Gideri : 213.055.968.- TL

10) Projenin İstihdam Kapasitesi : 57 kişi

11) Projenin Finansman

Kaynakları : %25 özkaynak %75 TKB. kredisi

12) Projeye Verilecek

Hukuki Şekil : Kooperatif Organizasyonu

13) Projeden Sorumlu Olanlar : TKB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

PROJENİN KAPASİTESİ

Projenin kapasitesi 50 aileye 20 kovan olmak üzere 1000 kovandır.

Projenin uygulanmasıyla yılda 30 ton bal, 750 kg balmumu ve 200 adet oğul elde edilecektir.

YER SEÇİMİ

Arıcılık yapanların bölgelerini iyi seçmeleri ve tanımaları gerekir.

Pratik bir ölçü olarak o bölgede bulunan ilkel kovanlar alınabilir. Hiçbir teknik müdahale yapmadan arıların ilkel kovanlarda hayatlarını devam ettirmeleri o bölgede iyi bir teknik arıcılığın yapılabileceğinin açık işaretidir.

Bitki örtüsünü varlığı ve zenginliği başarıda önemli bir yer tutar. Balın bolluğu ve kalitesi bölgede bulunan çiçeklere bağılıdır.

Arılık seçilirken kuzeyi kapalı, hakim rüzgarları olmayan gürültüsüz yerler tercih edilmelidir.

Bölgede temiz su bulunmalıdır.

Zehirli, acı ya da deli bal veren çiçeklerin fazla olduğu bölgelerde arıcılık yapılmamalıdır. Tütün alanları, karadenizde orman gülü, güneyde zakkum ve datura zehirli bal veren bitkilerdir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007