Organik tarım
Ömer Satin
Ziraat Mühendisi

Değerli çiftçiler, Organik tarım, üretimde insan sağlığı için zararlı olan kimyasal gübre ve ilaçları kullanmadan, bu  tür üretim için izin verilen girdilerle yapılan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim sistemidir. Organik tarımda esas amaç; insanın kullandığı her türlü gıda ve besin maddeleri ile barınma ve giyinme maddelerinin, insan sağlığına zarar vermeyecek yada en az zarar verecek şekilde ve devamlı üretilmesidir. Diğer taraftan, organik tarım yalnız başına bir gıda üretim kaynağı olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın, tarımın sürdürülebilirliliğinin, biyolojik çeşitliliğin korunmasının, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliklerine neden olan faktörlerin etkisinin giderilmesinin de başlıca dayanağı ve tarımsal üretim bakımından dezavantajlı bölgelerinin gözden hiç de uzak tutulması gereken bir tarımsal üretim modelidir.

Son yıllarda ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önem kazanan organik tarım, birçok ülkelerin topraklarının aşırı bir şekilde kirlenmesi sonucu,  alternatif üretim yöntemi olarak kabul edilmiş, ülkemiz için konvansiyonel tarımla birlikte sürdürülecek bir üretim deseni olarak yer bularak günden güne gelişmektedir. Gerek organik tarım, gerekse sürdürülebilir tarım, klasik yani konvansiyonel tarıma reaksiyon olarak doğmuş ve yapılmaya başlanmıştır. Bugün yapılan daha doğrusu gelinen en ileri noktada organik tarım bulunmaktadır.

Ekonomik veya organik tarım, bazılarının zannettiği gibi ilkel ve primitif tarım değildir. Organik tarımda kullanılması istenmeyen veya kullanılmasına önemli kısıtlamalar ve yasaklamalar getirilen, gerek kimyasal gübreler ve gerekse ilaçların yerine alternatif önlemler getirilmektedir. Organik tarımın her aşamasında kontrol esastır. Kontroller, Bakanlığımızca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Organik tarımda üretim süreci, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca takip edilmekte ve bu kuruluşlar da Bakanlığımızca denetlenmektedir.

Organik tarım alanları ilimizde de piyasanın talepleri doğrultusunda genişliyor. Ay içinde organik tarımın kontrolü ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında Akşehir Cankurtaran köyünde ve il merkezinde iki aşamalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Akşehir, Doğanhisar, Seydişehir, Beyşehir, Hüyük ve Hadim ilçeleri katıldı. Bu projede amaç; ilimizin dağınık üretim alanlarında küçük çaplı projeler halinde önemli sayılacak düzeye getirmiş olduğu organik üretimi Organik (ekolojik) tarım bölgeleri oluşturarak veya önemli havza ve vadileri hem koruyup, hem de üretim kaynağı olarak kullanarak, organik üretimde düşecek maliyetle sadece gelir düzeyi yüksek olanlara değil, tüm il ve ülke tüketicisine sunmaktır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007