ORGANİK TARIM (Tüketim)

Organik Üretiyorum ; Organik Tüketiyorum;

Günümüzde insanlar için en önemli unsurun sağlık olduğu kabul edilmiştir. Hatta “ her şeyin başı sağlık “ denilerek sağlığın insan için ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. İnsan sağlığı, kişilerin tükettiği gıdalar ve yaşadığı ortamla doğru orantılıdır.

Toprak ve su kaynaklarıyla havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumayı amaçlayan Organik Tarım; temiz bir doğa, sağlıklı bir hayat, güvenli gıda temini sağlar.

Günümüzde organik ürünlere karşı tamamen bir bilgi karmaşası vardır. Organik gıdaların önemini ve gerekliliğini anlayabilmek için önce organik tarımı diğer tarım modellerinden ayıran özellikleri iyi anlamak gerekir.

“Organik” kelimesi ile eşdeğer anlamlı kelimeler sadece “Ekolojik” ve “Biyolojik” kelimeleridir. Bunun dışında kullanılan ve ürünün sağlıklı olduğuna yönelik çağrışım yapan “doğal”, “naturel”, “%100 hormonsuz”, “arılı”, “hakiki”, “saf”, “köy ürünü”,  gibi ifadelerin Organik ürünle hiçbir benzerliği yoktur. Aynı zamanda bu tür ürünler üreticilerin geleneksel yöntemlerle az ya da çok suni gübre ve zirai ilaç vs kullanarak ürettikleri ürünlerdir. Yasal dayanakları ve sertifikaları yoktur.

Her sertifika “organik ürün sertifikası” değildir. “İyi tarım uygulamaları” ve ürünlerine de sertifika verilmektedir. Bu ürünler kimyasal girdilerin asgari miktarda ve doğru kullanıldığı ve hijyenik koşullara dikkat edilerek üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir, sağlık ve çevreye etkileri açısından organik ürünlerle karşılaştırılamazlar.

Organik Ürün Nedir ? Tanımı:

Tarladan sofraya ulaşıncaya kadar tüm üretim aşamalarında hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan sadece Organik Tarım Yönetmeliğinin izin verdiği girdiler kullanılarak üretilen ve üretimden tüketime her aşaması kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir.

Organik Tarım Kanunu ve Yönetmelik esaslarına göre üretilen organik  bitkisel ve hayvansal tüm ürünler yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından sertifikalandırılarak organik olarak değerlendirilir ve Yönetmelikte ayrıntıları verilen etiket ve özel organik tarım logosu ile pazarlanır.

Ürünün organik olduğunu nasıl anlarız?

Tüketicinin ürünü alırken dikkat etmesi gereken nokta, ürünün etiketinde denetleme kurumlarının verdiği sertifika numarası ile ürünün üzerindeki organik ibareli “organik logonun bulunmasına dikkat etmelidir.  

ORGANİK ÜRÜN LOGOSU 

  

Organik Tarım Yönetmeliği ve Kanunu

11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 

5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha sonra bu Kanun gereğince hazırlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 10.06. 2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Organik Tarıma Başlama :

Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna baş vuru yapar.

İstenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasına müteakip sözleşme imzalanır.

Organik tarıma bireysel olarak müracaat edilebilir.

Üretici grubu ile de yapılabilir.

Organik Tarımın Özelliği :

 * İzlenebilir

* Sürdürülebilir

* Kontrolü ve sertifikalı

* Sözleşmeli

* Güvenli gıda temini sağlayan bir tarımdır.

 İnsanların aldıkları gıdaların sağlıklı olması gerekir, bu bir HAK tır. Bu nedenle gıda temin edip satan kuruluşlar sattıkları gıdanın sağlıklı olmasına özen göstermelidirler.

Neden Organik Ürün ?

* Gıda güvenliğini tehdit eden fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlikeler toplum sağlığını ciddi biçimde etkiliyor.

* Tüketiciler her geçen gün çevreye dost, insan sağlığına uygun olan gıdaları tercih ediyor

* Organik Tarım, gıdanın soframıza gelmesine kadar, her aşamada, insan sağlığını ve hayvan refahını korumayı hedefleyen alternatif üretim yöntemidir.

* Organik tarımla üretilen ürünlerin iç ve dış pazarlara sunulmasında gerekli temel şartlardan olan kontrol ve sertifikasyon, organik tarımın en önemli basamaklarından biridir.

Organik Ürün Alırken

Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Ürünün adı ve sertifika statüsü belirtilmelidir.

* Ürünün hasat yılı, üretim tarihi, kime ait olduğu ve Organik Tarımın Esaslarına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.

* Organik ürün logosu kullanılmalıdır.

* Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, kod numarası, sertifika numarası ve logosu bulunmalıdır.

* Ürün içinde maddeler, ağırlıklarının azalış düzeyine göre liste halinde sıralanmalıdır.

* Ürünün menşei belirtilmelidir.

* Üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

* Ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması, ekolojik, biyolojik kelimelerinin kullanımıyla eş değerdir. Bunların harici ifadeler kesinlikle kullanılmaz.

* İthal edilmiş ürünlerde Türkçe etiket bilgileri yer almalıdır.

Tüketicilere Önerilerimiz

* Doğal koşulları zorlamadan ve değiştirmeden elde edilen ürünlerle beslenerek hem kendinize, hem de çevreye verilen zararın azalmasına katkıda bulununuz.

* Organik tarım ile elde edilen ürünleri tercih ediniz. Bu ürünler diğerlerine göre daha fazla yararlı maddeler içerir.

* Uluslar arası sertifikası olan organik tarım ve hayvancılık ürünlerini tüketerek sürdürülebilir üretimleri destekleyiniz ve organik tarımın yaygınlaşmasına katkıda bulununuz.

Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007