Olağanüstü hava ve iklim olaylarının olumsuz etkilerinin azaltılması
F.Şevval ÇELİKEL
Meteoroloji Bölge Müd. Şube Müdürü

Bir Dünya Meteoroloji Günü’nü daha kutuyoruz. Bu yılki seçilen konu insanoğluna artan oranda zarar veren olağanüstü iklim, hava ve su bağlantılı olayların defalarca görülmesi nedeniyle önem arz etmektedir.

Dünya genelinde doğal afetlerin büyük bir kısmını meteorolojik afetler oluşturmaktadır. Ülkemizde en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler; dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, yıldırım, çiğ, kar ve fırtınalardır. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla toprak ve su kaynakları aşırı şekilde kullanılmakta, can kaybına, insanoğlunun acı çekmesine ve ekonomik kayıplara neden olan doğal afetlerin etkileri de gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Kuraklık tüm doğal afetler içinde insanlık için en yüksek riski taşımaktadır. Günümüzde iklim değişiklikleri toplumların en az kalkınma, açlık ve sağlık kadar üzerinde durulması gereken çevre sorunlarının başında gelmektedir. Kırsal kesimden göçlerle birlikte artan şehirleşme, özellikle sanayi ve yerleşim bölgelerinden çıkan sera gazları ile çevre ve atmosfer kirlenmekte, küresel ölçekte havanın ısınma eğilimi de giderek artmaktadır. Bütün bunlar doğayı tahrip ederek kentlerin de iklimini değiştirmektedir. Seller tüm dünyada en sık görülen ve en tahrip edici doğal afetlerden biridir. Ülkemizde de gelişen şehir, kasaba ve yerleşim bölgeleri, endüstri tesisleri, tarım ve turizm alanları her yıl artan sel ve taşkınların tehdidi altındadır. Fırtınalar başta ulaşım olmak üzere pek çok sektörün faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kuvvetli konvektif hareketler sonucunda meydana gelen türbülans, uçaklar için büyük tehlike arz eder. Ülkemiz ve dünya taşımacılığında deniz yollarının önemi büyüktür. özellikle denizler üzerinde oluşan fırtına sistemleri gemilerde büyük can ve mal kayıplarına, sahil ve sahile yakın yerleşim yerlerinde özellikle dağ yamaçlarından aşırı yağışlara, sellere, büyük tahribatlara ve felaketlere sebep olmaktadır.

Don olayları, gerekli önlemler alınmadığında üreticileri, dolayısıyla ülkemizin ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

Olağanüstü hava ve iklim olaylarından korunma için gelişmiş hava tahmin teknikleri ve iyi işleyen erken uyarı sistemi en etkili yöntemdir. Bununla birlikte resmi anlamda hasar azaltma planları oluşturulmalı veya varolan planlar teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak güncelleştirilmelidir. Hasarları en aza indirme konusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda çaba gösterilmesi şarttır.

Toplumun huzur ve refahının sağlanmasından sorumlu karar mekanizmalarınca ilgili kuruluşlar ile ulusal meteoroloji ve hidroloji servisleri arasındaki işbirliği güçlendirilmeli, iklim, hava, veri ve bilgilerinin doğal felaketlerin etkisinin azaltılması yönünde kullanılması sağlanmalıdır.

Bereketli ve felaketsiz bir yıl dileğiyle...

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007