Neden kârlı bir hayvancılık yapmayalım?
Adnan BALCI
Ziraat Yük. Müh.

Hayvan yetiştiricilerine sorulduğunda zarar ettiklerini, et ve süt fiyatının iki yıl önceki seviyede olduğunu, yem fiyatının ve diğer girdilerin 2-3 kat arttığını ve işin içinden çıkamadığını söylemektedirler. Burada hayvancılığın zarar ettiği dışındaki diğer görüşler doğrudur. Et ve süt fiyatları son zamanlarda bir miktar artmasına rağmen girdi fiyatlarındaki artışlara nazaran düşüktür.

Hayvancılıkta bütün girdilerin fiyatları artmıştır. Fakat doğru yapılan hayvancılık kazandırmaya devam etmektedir. Bu zamana kadar hayvan beslemede yapılan hatalar hayvancılığın iyi kazandırmasından dolayı hep gözardı edilmiş, üzerinde durulmamıştır.

Yetiştirici zarar ettiğini söylemekte, ancak zarardan nasıl kurtulabileceğini, hayvanlara nasıl bakması gerektiğini hiç araştırmamakta ve kendi doğrularından vazgeçmeyi hiç düşünmemektedir. En kolay yolu seçerek hayvancılığı barıkacağını söylemektedir. Bu düşünce nedeniyle köylerde hayvan sayısı (özellikle koyun) sürekli azalmaktadır.

Köylerde hayvan sayısı azalırken ülkemizdeki hayvan sayısı da sürekli düşmektedir. Pekala bu hayvanlar nereye gidiyor. Bu hayvanlar hayvancılıkla yakından uzaktan ilgisi olmayan, parası olan, ancak iyi hesap yapan, doğru yaptığında bu kadar kötü koşullarda bile para kazanabildiğini gören insanların ve kuruluşların elinde toplanmaktadır.

özellikle büyük firmalar yüklü miktarda hayvanlara bakmakta, sayıyı ve kaliteyi her geçen gün artırmaktadırlar. Bu firmalara, bu hayvanları satan yetiştiricilerimiz ise kahvede oturup devletin kendilerine para- kredi vermelerini beklemektedirler.

Yaptığımız işleri kuralına göre yapmalıyız. Doğru hayvancılık için üç ana kural vardır.

* Bakım ve beslemenin doğru yapılması

* Yüksek verimli ırkların seçilmesi

* Yeterli sayıda hayvan bulundurulması

Beslenme giderleri toplam işletme giderlerinin %60-70’ini oluşturmaktadır. Süt ineklerinin verimlerine ve laktasyon evrelerine göre beslenmeleri gerekmektedir. Hayvanların ihtiyaçlarına göre beslenmesi hem verimi artıracak, hem de yem israfını öönleyecektir. Hayvanların ihtiyaçlarından fazla beslenmesi hem yem giderlerini artıracak, hem de hayvanların aşırı yağlanmalarına neden olarak doğum zorluğuna ve doğum sonrası sağlık problemleri çıkmasına neden ol acaktır.

Beslenmenin ucuz ve doğru yapılabilmesi için kesinlikle kaliteli kaba yeme (yonca, korunga, silaj mısır) ihtiyaç vardır. Arazilerimize sanayi ürünleri yerine mısır, yonca gibi kaliteli kaba yem ekimi yapmalıyız. Kârlı bir hayvancılığın olmazsa olmaz şartı; silaj mısır ve kaliteli yonca otudur.

Unutulmamalıdır ki, hayvanların sağlık problemlerinin %70-80’i bakım ve beslenme yanlışlıklarından kaynaklanmaktadır. Sağlık problerinin çözümü için harcanan paralar işletmenin önemli giderlerinden birini oluşturmaktadır.

Bugün için yıllık 4 bin litrenin altında süt veren hayvanların beslenmesi kârlı gözükmemektedir. Aynı canlı ağırlıktaki ve aynı oranda yağlı 15 litre süt veren ve 40 litre süt veren ineklerin yaşama payı ihtiyaçları fazla değişmemektedir. Verim arttıkça kârlılık da artmaktadır. Bakım ve besleme ile süt verimi arttığı gibi hayvanın genetik yapısı da verim artışında oldukça etkilidir.

Hayvan başına elde edilen kârlar ancak hayvan sayısı arttığı zaman bir anlam ifade etmektedir. Hayvan sayısı arttıkça kârlılık da artmaktadır. Şöyle ki; 10 ineğin işçiliği için 1 kişi çalışırken, aynı oranda 100 ineğe 10 kişi bakması gerekirken, 3 veya 4 kişi rahatlıkla bakabilmektedir. Bu da hayvan başına düşen işçilik maliyetini oldukça düşürmektedir. Üretilen sütün miktarı arttıkça yüksek fiyata satma imkanı artmakta, yem ve diğer girdiler ise daha ucuza temin edilebilmektedir.

Ülkemizde hayvansal ürünlerin dışarıdan ithal edilmesini yasaklamak bugün belki bir çözümdür ama, yetiştiricilerimiz bu ürünleri dışarıdan daha ucuza mal ettikleri takdirde dışarıdan ithalat kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : özkan kaya
Yazılış Tarihi : 2.03.2015 22:01:05
  merhaba ekilen kaba yemler bir çifçiye 10 inek için bu sadece kışın yemleyenler için yaklaşık 10 bin tl civarına mal oluyo işçiliği katmıyorum bir traktör tam takım alım dersen 120 bin tl mazotu katmıyorum nasıl yapalım bunun çoban parası barınak bu sadece 10 büyük baş masrafı traktör alma dersen senelik 7 bin tl traktörcuye veriyosun of kardeş yara büyük eğer bir önerin varsa buyur anlat
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007