Nadaslarda ikileme
M.Fethi ÖRS
Ziraat Yük. Müh.

Kuru tarım alanlarında nadasın çok önemli bir yeri vardır. Nadas, yıllık yağış miktar ve dağılımının her yıl ekonomik ürün almaya elverişli olmadığı bölgelerde toprakta su biriktirmek amacıyla tarlanın bir yıl boş bırakılmasıdır. Eğer nadas yılında çeşitli nedenlerle toprakta istenilen miktarda su birikimi sağlanmazsa, nadas yılı boşa harcanmış olur. Nadas yılında toprağa su depo edilmesi kadar, depo edilen bu suyun kaybedilmeden toprakta tutulması, o yıl yapacağımız ekim için mutlak gereklidir.

Nadas yılında ilik sürümün zamanı ilimizde genellikle kıştan çıkışta mart ayında toprağın tava geldiği ilk günlerdir. İlk sürüm soklu pullukla 18-20 cm. derinlikte, anızları çürütecek şekilde devirerek yapılmalıdır.

Nadas yılında ilk sürüm yapıldıktan sonra ikileme ne zaman yapılmalıdır? Bazı çiftçilerimiz hıdırellezde, gündönümünde derler. İkileme, bahar aylarında alınan yağışlar bitip, tarla tava geldiğinde yapılır. İlimizde bu tarih genellikle mayıs ayı sonuna denk gelir. İlk sürümden sonra geçen zaman içinde tarla ikilemeyi gerektirecek kadar otlanabilmektedir. Tarla otlanmazsa veya yağış nedeniyle kaymak tabakası oluşmasa bile toprakta suyu muhafaza edebilmek için, ikilemenin kurak dönem başında yapılması gereklidir.

İkilemede kullanılacak alet kazayağıdır. Arkasında dişli tırmık olursa toprak işlemenin etkinliği daha fazla olur. Toprak işleme derinliği birinci sürüme göre daha yüzlek olarak 8-10 cm. derinlikten sürülmelidir. Toprağın bu derinlikte sürülmesi, yabancı otların kökboğazından kesilmesini, soklu pulluğun açtığı arkların kapatılmasını sağlar. Arkadaki tırmık hem otları toplar, hem küçük kesekleri kırar, ufalar, hem de ince tesviye yapar.

Böylece havalar ısındığında veya rüzgar estiğinde nadas yılında toprak yüzeyinden olan su kaybı 8-10 cm. de kalır. Toprağın içinde biriktirmeye çalıştığımız su, bu derinliğin altında kalmış olur.

Tarlamızda yandak, ayrık oluşuyor, ne yapacağız?

Soklu pulluk kullanmayacak mıyız?

Yandak, ayrık gibi otların her bir parçası tohum yerine geçer. Bu tür yabancı otları yoketmek için soklu pulluk kullanılırsa, mevsim yağışlı geçmez veya yağışlar olmazsa soklu pulluğun işleme derinliği olan 20-25 cm deki tav uçurulacağı için nadasın faydası büyük oranda azalır. O nedenle ayak aralığı düzenli, ayak kenarları keskin kazayağı, ardında düzgün bir tırmık ikileme için en iyi sonucu verecektir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007