Kurbanlık hayvan hareketleri
Orhan TAT
Veteriner Hekim

Bilindiği üzere, Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde hayvan hareketleri fazlalaşmakta, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizden diğer illere ve ilimize önemli miktarda hayvan sevki olmakta ve buna paralel olarak da Kurban Bayramı öncesi ülkemizde hayvan pazarları dışında çok miktarda hayvan satış yerleri oluşmakta, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riski artmaktadır. Bu nedenle kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

öte yandan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Eylül- 2001 tarihinde ülke çapında milli bir kampanya olarak başlatılan sığır ve mandaların küpelenerek tanımlanması, kayıt altına alınarak bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilmesi ve pasaportlanması çalışmalarında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ülkemizdeki sığır cinsi hayvanlardan yaklaşık 8 milyonu küpelenerek tanımlanmış, bunlardan 5.5 milyonu bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilmiş durumdadır. Bu açıdan ülkemizde Kurban Bayramı nedeni ile 700 bin baştan fazla sığır cinsi hayvanın kurbanlık olarak kesildiği dikkate alındığında, gereken önlemlerin alınmaması durumunda kesilen hayvanlardan büyük bir kısmının veri tabanından düşümlerinin sağlanamayacağı ve bunların işletmelerinde mevcut olarak kalacakları aşikardır.

Bu itibarla; ilimizde hayvan hastalıklarının bulaşması ve yayılmasını önlemek amacıyla yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları açısından aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Kurallara uygun hareket etmeyenler hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu’na göre yasal işlemler yapılacak ve kanun gereği ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

* Köylerde köy muhtarlıklarından, kasaba ve il merkezinde ise belediye başkanlıklarından usulüne uygun olarak menşei şahadetnamesi alacaklar, bu menşeilere 4 milyon 650 bin liralık damga pulu yapıştıracaklardır.

* İl dışına çıkacak ve il içerisinde kurbanlık olarak satılacak büyükbaş hayvanlara kulak küpesi taktıracaklar ve İl Müdürlüğümüzden kulak küpesi takılmış ve kayıtları yapılmış hayvanlarına pasaport tanzim ettireceklerdir.

* İl dışına çıkacak hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu alacak yetiştiricilerimizin sonbahar dönemi şap aşılaması kampanyasında aşılarını yaptırmış olmaları, yaptırmayanların da sevkten en az 15 gün önceden şap aşılarını yaptırmaları gerekir.

* Nakil vasıtalarını hayvanlarını yüklemeden önce İl Müdürlüğümüzden Karaaslan Fidanlığında dezenfekte ettirmeleri gerekir.

* İl içerisinde belediyelerce belirlenen kurbanlık satış yerlerinde satış yapacaklardır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007