Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ve hayvancılık
Murat AKBULUT
Ziraat Yük.Müh.

Değerli Okuyucular, bu ayki yazımızda gene sizlere ufuk oluşturması açısından Bakanlığımız tarafından yürütülecek olan Dünya Bankası Destekli bir hibe kredisinden bahsetmek istiyorum.

Kırsal alanlarda tarım üreticileri ve kırsal toplum tarafından yapılacak ekonomik amaçlı ve altyapı yatırımlarına belli kriter ve oranlara göre hibe desteği sağlanması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan; “Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği” 23 Ağustos 2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

öncelikli olarak belirtmek isterim ki hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 7 Ekim 2005 tarihi mesai bitimine kadar proje teklifi sunması gerekiyor.

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında, 2005 yılında, 16 il bazında (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize ve Tokat), tarım üreticileri ve kırsal toplum tarafından teklif edilecek ekonomik yatırımlar ile kamu hizmetine yönelik altyapı yatırımları desteklenecektir.

2005 yılı müracaatları için Ekonomik yatırımlara yönelik olarak; (i) mısır kurutma ve depolama, (ii) süt toplama, (iii) meyve-sebze işleme, depolama, ambalajlama, paketleme, (iv) alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı ve (v) et işleme (Hatay, Malatya, Bolu), bakliyat işleme ve paketleme (Denizli) ve arı ürünleri işleme ve ambalajlama (diğer proje illeri) konularına yönelik ekonomik yatırımlara hibe desteği sağlanacaktır.

Kırsal alanda kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik, köy yolu, köy içmesuyu, kanalizasyon, köy bazlı sulama tesisleri gibi mevcut alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için hazırlanacak projelerden uygun olanlar desteklenecektir.

Ekonomik yatırımların %50’si, kamu hizmetine yönelik altyapı yatırımlarının %75’i hibe olarak, program kaynaklarından finanse edilecektir.

Programdan desteklenecek projeler için hibe miktarı üst limiti; bireysel başvurulurda 17.500 ABD Dolarını, birlikteliği sağlayan başvurulurda 125 bin ABD Dolarını, kamu hizmetine yönelik altyapı yatırımı başvurularında 225.000 ABD Dolarını geçmeyecektir.

Proje hazırlanması ile ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi (Proje Teknik Yardım Ekibi) tarafından gerekli destek sağlanacaktır.

Evet değerli Çiftçilerimiz! şimdi bu konuyla ilgili ne mi yapabiliriz? Beraber düşünelim. Bu tür projelerde gerek Dünya Bankası Destekli olsun gerek AB destekli olsun Tüzel Kişiliklerin avantajları oldukça fazla. öncelikli olarak köyümüzdeki kooperatiflerimizi harekete geçirebiliriz. Kooperatif vasıtasıyla köyümüze, kasabamıza bir süt işletmesi kazandırma imkânımız açıkça ortada. Tabi ki Ben hayvancılık açısından değerlendiriyorum. Tüzel kişilikler olmadığı takdirde şirketlerde potansiyel olan bölgelerde Süt üzerine yatırım yapabilirler. Yeter ki amaç Salih olsun. Babası oğluna 1000 dolar bağışlamazken bu proje sayesinde 125 bin dolar hibe kullanabileceksiniz. He arıcılığı da pas geçmeyelim. Bence çok güzel bir yatırım alanı. öncelikli olarak gelin İl Müdürlüğümüzde kurulmuş olan Proje Yardım Ekibi ile temasa geçin. Yatırım yapabileceğiniz her türlü konuyla ilgili uzmanlarımızla fikir alış verişinde bulunun. Bence kaçırmayın………..

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007