Koç katım dönemi beslenmesi
Murat AKBULUT
Ziraat Yük.Müh.

Bölgemizde koyun sayısında son yıllarda belirli bir azalma olsa da, koyun yetiştiriciliği önemli bir hayvancılık faaliyeti olarak devam etmektedir. Koyunculuk tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de meraya bağlı olarak yapılmaktadır. Meranın durumu mevsimlere göre değiştiğinden bazı dönemlerde koyunların beslenmesi için yetersiz kalmaktadır.

Son yıllarda yapağı fiyatlarının iyice düşmesi ve koyunlardan elde edilen sütün iyi değerlendirilmemesi neticesinde özellikle koyunlardan alacağımız yavrunun önemini arttırmaktadır. Bu da koyunların aşım döneminde iyi bir şekilde beslenmesiyle mümkündür.

Koç katım döneminde bölgemizde mera iyice zayıflamakta, bu da koyunların yetersiz beslenmesine neden olmaktadır. Bu dönemin hasat zamanına rastlaması, yani anızların koyunlar için besin maddesi olması büyük bir avantaj ise de her zaman yeterli olmamakta ve ihtiyaçlar tam olarak karşılanamamaktadır. Koç ve koyunlara ek yem verilmesi; koçlarda aktiviiteyi, aşım isteğini ve gücünü arttıracak ve ikizliği teşvik edecek, dönme (yeniden koça gelme) azalacaktır.

Koç katım dönemi yemlemesi toplam 1,5 ayı kapsamalı ve koç katımından 15 gün önce başlanmalı, koç katım süresi boyunca devam etmelidir. Bu dönemde koçları ayrı olarak beslemek daha olumlu sonuç verir. Bu dönemde yapılacak yemlemede, koyunların günlük ihtiyacının (yem tüketiminin) %50 fazlası verilmelidir. Bu miktar bölgemizdeki yemlere göre belirlenecek olursa, günlük ihtiyaç 1-1,5 kg. saman ve 600-700 gr. kesif yem olmaktadır.

Anızda otlayan, mera durumu iyi olan ve iyi kalitede ot verildiği durumlarda tabii ki bu miktarları ayarlamak gerekir. Koç katım döneminde kondisyonu iyileştirme uğruna yapılan aşırı yemleme ise hayvanların yağlanmasına ve döl tutmamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle hayvanların ihtiyacına göre yemlenmesi hem ihtiyacı tam karşılayacak, hem de yem telafatının önlenmesini sağlayacaktır.

Konumuzla ilgili olması bakımından koç katım öncesinde sürümüz gözden geçirilmeli.

* Elimizdeki ırkın özelliklerini taşımayan,

* Mastitisli veya başka sebeple memesi bozuk olan,

* Yaşlı koyun ve koçlar,

* Yavru atanlar, kısır kalanlar, önceki doğumda eşini atamama, metritis gibi bir doğum arası geçirmiş olanlar,

* Uzun süredir hasta oldukları bilinen hayvanlar,

Sürüden uzaklaştırılarak kasaplık olarak değerlendirilmelidir. Böylece hem daha düzgün ve sağlıklı bir sürümüz olacak, hem de koç katım döneminde yapacağımız uygun bir yemleme ile daha fazla kuzu elde etmiş olacağız.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007