Kaba yemlerin yem değerinin artırılması
O.Tansel ERDEM
Ziraat Mühendisi

Bilindiği gibi hayvansal üretimde kaba yemlerin önemi çok büyüktür. Kaba yemi kısaca “ Doğal olarak % 15 -20 ‘ den daha fazla su ihtiva eden veya ham selüloz içeriği kuru maddede % 16-18 ‘den fazla olan ve yemlemede kullanılan her türlü yem” şeklinde tarif etmek mümkündür.

Ülkemizin mevcut kaba yem varlığı hayvan varlığımızın yaşam payı enerji gereksinimini rahatlıkla karşılasa da özellikle protein ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Ayrıca ülkemiz kaba yemlerinin besin madde içerikleri de yetersizdir. Kaba yemlerin besin değerini artırmak için başlıca 2 yol vardır. Bunlar kurutma ve silolamadır.

1-Kurutma yöntemi :

Bu yöntemde amaç suca zengin yemlerin su ihtivasını % 14 ‘ün altına çekmektir. Bu yöntemde en önemli husus yem bitkisinin uygun bir zamanda hasat edilmesi ve uygun depolama şartlarıdır. Kurutma esnasında solunum, yıkanma gibi sebeplerle ve depolama esnasında bakteriyel fermantasyon nedeniyle besin maddelerinde bazı kayıplar olabilir. Bunun için kuru ot ve harman kalıntıları % 2.5-3.0 Na OH yada sulu yada susuz amonyak ile işleme tabi tutulmasıdır.

2- Silolama yöntemi :

Kurutma yöntemine nazaran sayısız üstünlükleri olmasına rağmen maalesef silo yemi üretimi yılda ancak 1 milyon ton olup son derece yetersiz kalmaktadır.

Silolama yönteminin kurutma yöntemine göre en önemli özelikleri şunlardır;

a-) Silolama yönteminde besin madde kaybı daha azdır.

b-) Hayvanlar tarafından silo yemi daha fazla sevilerek tüketilir.

c-) Silo yemi harika bir vitamin A deposudur.

d-) Silo yemi diğerine göre renk, koku, aroma ve strüktüel yapı bakımından daha homojendir.

e-) Birim maliyet açısından diğerine göre daha ekonomiktir.

f-) Silolama yönteminde süt asidi bakteri fermantasyonu oluştuğundan flora ve faunadaki yabancı türlerin çoğalması engellenir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007