Ekolojik tarımın uygulanması
Ömer SATİN
Ziraat Mühendisi

Ekolojik tarım yapmaya karar veren bir üretici üretime başlamadan bir yıl önce kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından birine başvurup, yapacağı üretimin “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kurallarına uygun olduğunun denetlenerek ‘sertifikalandın’ imasını sağlaması gerekmektedir. Sertifikasyon kuruluşu üretici adına gerekli dokümanları hazırlayarak Bakanlığa bildirir ve yılda en az iki kere haberli veya habersiz arazi kontrollerini gerçekleştirir. Eğer kurallara uygun üretim yapılmış ise sertifika verilir. Daha önce konvansiyonel tarım yapılan bir arazide ekolojik üretime başlayıp, buradan elde edilen ürünlere ekolojik ürün sertifikasını alabilmesi için 2 ila 5 yıllık geçiş süreci tamamlanması gerekmektedir. Bu süreçte de üretim yönetmelikte belirtildiği gibi ekolojik üretim metotlarına uygun olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Görüldüğü gibi kontrol ve sertifikasyon, ekolojik tarımın önemli basamaklarından biridir. İç ve dış piyasalarda bir ürünün ekolojik yani organik olarak satılabilmesi için ekolojik ürün sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika sistemi, ürünlerin ekolojik standartlara göre üretildiğinin, işlendiğinin, paketlendiğinin garantisidir. Bu da tüketiciye güvence vermenin yanında üreticileri ve firmaları da haksız rekabete karşı korumaktadır. Sertifika kuruluşları üretim sahalarını ve ürünleri haberli yada habersiz denetler ve faaliyetlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirirler.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007