Ekolojik tarım nedir?
Ömer SATİN
Ziraat Mühendisi

Ekolojik tarım; doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, hiç bir sentetik kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan, her aşamada kontrol altında olan, elde edilen ürün sertifika ile belgelenen bir tarımsistemdir. Sistemin amacı doğal kaynakları korumak ve sağlıklı insan ve hayvan gıdası üretmektir.

Ekolojik tarımın özellikleri

1- Sözleşme: Ekolojik tarımın ana koşulu sözleşmedir. Ekolojk tarım sözleşmeli tarım esasına dayanır. Sözleşme; çiftçi veya çiftçi adına proje yapan kişi yada kurum ile onu denetleyecek Bakanlığın, yetki verdiği bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu arasında yapılır.

2- Kontrol: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, çiftçinin ekolojik tarıma geçişi ile birlikte onun tüm üretimini kontrol altına alır. Gerekirse; toprak, gübre analizi yaptırır, üretimde kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığını labaratuvar sonuçlarıyla test eder.

3- Geçiş süreci: Ekolojik tarıma geçen çiftçi geçiş sürecine alınır. Geçiş sürecindeki ürünler ekolojik olarak sertifikalanamaz ve satılamaz. Ekolojik ürünler, diğer ürünlerle asla karıştırılamaz.

4 - Sertifikasyon: Çiftçi; kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kendisine yönetmenlikler çerçevesindeizin verdiği gübreleme ve mücadele yöntem ve maddelerin dışında hiç bir şey kullanamaz, yani kurallara tam anlamıyla uyarsa , ürününe kontrol ve sertifikasyon kurulşu tarafından sertifika verilir ve ürününü bu sertifika ile pazarlar.

5- Ekim nöbeti: Ekolojik tarımda toprak verimliliğini korumak, hastalık ve zararlılara karşı korunmak için ekim nöbeti uygulaması esasdır.

Geçiş süreci

Kontrol ve ya sertifikasyon kuruluşu, sözleşme yapılan çiftçiye geçiş sürecine alır. Geçiş süreci; ekolojik üretime başlanmasından ekolojik ürünün belgelendirilmesine kadar geçen dönemdir. Geçiş dönemindeki ürünler ekolojik olarak satılamaz. Geçiş sürecini tamamlamış ürünlere ekolojik ürün sertifikası verilir. Geçiş sürecini tamamladıktan sonra, eğer çiftçi izin verilmeyen kimyasal gübre ilaç vs. kullanmışsa yeniden geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci şöyledir:

* Bitkisel üretimde, tek yıllık bitkilerde 2 yıl, iki yıllık ve çok yıllık bitkilerde 3 yıldır.

* Hayvansal üretimde, büyük ve küçükbaş hayvanlarda 2 ay, tavşanlarda 6 ay ve tavuklarda aydır.

* Su ürünleri üretiminde geçiş süreci tür ve çeşide göre kontrol veya sertifikasyon kuruluşu tarafından belirlenir.

Kontrol veya sertifikasyon kuruluşu geçiş sürecini bakanlığın onayını alarak uzatabilir veya kısaltabilir. Ancak; kısaltma süresi gerekli geçiş sürecinin en fazla yarısı kadar olabilir.

Kontrol ve sertifikasyon sisteminin özellikleri

Ekolojik tarım; belli tekniklerle donanmış bir üretim disiplinidir. Ekolojik üretimin özelliği, her aşamasınınkontrol altında olmasıve elde edilen ürünün sertifikalandırılmasıdır. Ürünün sertifikalandırılmasının anlamı, ürünün ekolojik ürün kurallara tam olarak uyulmasının güvence altına alınmasıdır.

Kontrol: Ekolojik tarımın kontrollü tarım şekli olması itibariyle üretimin başından sonuna kadar muntazam kayıtlartutma, üretim sürecini gözlem altına alma, gözlem sonuçlarını rapor etme, ürünün ekolojik niteliğini labaratuvar analizleri ile test etme ve denetlemelerdir.

Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerini uygulayarak elde edilen ekolojik ürünün geldiği aşamanın belgelenmesidir. Hammadde halindeki ekolojik ürüne “ ekolojik ürün sertifikası” verilir. Ekolojik hammadde sertifikası olmayan ürün ekolojik ürün olarak işlenemez.

Kontrol işlemi

Kontrol işlemi, kontrol veya sertifikasyon kuruluşunca, ekolojik ürünün üretiminin başlangıcından tüketiciye ulaşıncaya dek yapılan tüm işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştiren çiftçiler ile her türlü müteşebbisin, her aşamada denetlenmesi, her işlemin belgelendrilmesi ve yasal olarak zorunlu kılınan her türlü döküman ve kayıtın tutulması işlemidir.

Kontrol işlemi, ekolojik tarım medodunun en önemli öğesi olması bakımından kontrol veya sertifikasyon kuruluşunca muntazam yapılır. Kontrol işlemi; yazılı tutanaklar, planlar, kayıt defterleri, kontrol raporları, analiz sonuçlarını, gözlemleri ve güven unsurlarını içerir.

Bilgilerin kontrole açık olması gerekliliği

Çiftçi, sözleşme yaptığı kontrol veya sertifikasyon kuruluşuna ekolojik üretimle ilgili istediği tüm bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin ekolojik üretimle ilgili her birimini kontrol veya sertifikasyon kuruluşuna açmak zorundadır. Kontrol veya sertifikasyon kuruluşu üretim birimini istediği anda denetleyebilir.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : Mutlu Durusu
Yazılış Tarihi : 14.03.2016 07:10:17
  net fotosentez nedir?
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007