DAMLA SULAMA SİSTEMİ

Damla sulama; bitki gelişimi için gerekli olan suyun kapalı borular vasıtasıyla damlatıcı adı verilen araçlarla bitki kök bölgesine verilmesidir. Bugün modern sulama teknikleri içinde en önemli yere sahip olan bu sistemde toprak bitki ve su ilişkileri dikkate alınarak yapılacak projelemede verim ve ürün kalitesi açısından son derece önemli artışlar sağlamaktadır.

Damla Sulama Sisteminin Avantajları

Damla sulama diğer sulama sistemlerine göre daha avantajlı olduğu için, ülkemizdeki kullanımı son yıllarda gittikçe önem kazanmaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır;

Sulama randımanı oldukça yüksektir. (%90–95 olması) Kaliteli ürün ve verimde artış sağlaması, yabancı ot mücadelesini oldukça kolaylaştırması, tuzlu topraklarda kullanılabilirlik, rüzgarlı havalarda kullanım, eğimli arazilerde kullanılabilirlik, bitkiyi strese sokmaması, işgücü zaman ve işçilikten çok önemli ölçüde tasarruf sağlaması, sulama suyunun çok ekonomik kullanılması; buna bağlı olarak da enerji giderlerinin önemli ölçüde düşmesi, sulama suyu ile çok mükemmel bir gübreleme yapılabilmesi bu sistemin en büyük avantajlarıdır.

Sistemin Dezavantajları

İlk tesis masrafının yüksekliği ve damlatıcıların tıkanması en önemli dezavantajlar olarak görülmektedir. Ancak plastik ve filtre sektöründeki son yıllardaki gelişmeler ve tıkanma sonucunda oluşabilecek sorunlarda kimyasallarla çözüm bulunması sistemin dezavantajlarının çok da önemli olmadığını göstermektedir.

Damla Sulama Sisteminde Kullanılan Ekipmanlar

Damla sulama sisteminde kullanılacak ekipmanlar şunlardır;

Basınçlı su kaynağı,denetim ünitesi (filtre, gübre tankı , su sayacı, basınç düzenleyici, yardımcı parçalar) boru hatları ve damlatıcılardan oluşmaktadır.

Damla Sulama Sisteminin Kullanıldığı Alanlar

Damla sulama sistemi bugün modern meyvecilikte,bağcılıkta,sıraya ekilen (domates,biber,fasülye,patlıcan,çilek,kavun,karpuz,şekerpancarı,patates mısır, ayçiçeği) gibi sebze ve tarla bitkilerinin sulamasında kullanılabilmektedir.

Damla Sulama Sisteminde Gübreleme

Damla sulama sistemiyle daha yüksek verim ve kaliteli ürün için sulama suyu ile gübre vermek özellikle ilimiz (Konya) gibi az yağış alan bölgelerde bitki besinlerinin kök bölgesine girmesini garanti altına alması açısından son derece önemlidir.

Bu sistemle gübre sulama suyunda fazlaca seyreltildiği için bitki köklerinde yanma tehlikesi ortadan kalkar. Bitki besinlerinin kök bölgesinden alınmasını garanti altına alır.

Damla sulama suyu ile gübre uygulamasında dikkat edilecek en önemli nokta;

Toprak bitki ve su ilişkisi dikkate alınarak ürünün cinsi, toprak tipi, iklim, beklenen ürüne göre gübrelemede kullanılacak dozajın miktarı çok iyi planlanmalıdır.

Gübrelemede suda %100 çözünür gübreler kullanılması tavsiye edilir.  Katkı maddesi içeren gübreler de çok iyi bir eriyik hale getirilerek katkı maddeleri çökertilip kullanılabilir.

Sulamada ne miktarda sulama suyunun uygulanacağı;

Su kaynağı, toprak yapısı,bitki ve iklim özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.Sistem projesi yapılırken bu hususlara dikkat edilmelidir.

Damlatıcıların tıkanmasını engellemek için çok iyi bir filtreleme sistemi kurulmalı ve zaman zaman hat sonları açılarak basınçlı su ile yıkanmalıdır. Asit ve klorlu kimyasallar da sistemin tıkanmasını engellemek için belirli aralıklarla  kullanılabilir.

Konya Tarım İl Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : HÜSEYİN
Yazılış Tarihi : 17.07.2013 16:29:27
  Damla sulama sistemi hakkında genel bilgi edindim teşekkürler,bu sistemin küçük bahçelerde uygulana bilmesi ile ilgili teknik ( tüm donanım ile bu donanıma ait yedek parçalar ) bilgi ile de ,mevcut sunumuzun daha etki olacağı inancındayım.Saygılarımla
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007