BUZAĞILARIN BAKIMI VE BESLENMESİ - 2

Doğumdan iki ay önceden başlamak üzere doğacak buzağının anasına mutlaka buzağı septisemi aşısı iki hafta ara ile iki defa yapılmalıdır. Ayrıca buzağı doğduktan sonra koruyucu olarak buzağıya Buzağı Septisemi Serumu tatbik edilmelidir.

Yeni doğan buzağıların göbek kordonu 4-5 cm kalacak şekilde kesilmeli ve tentürdiyot ile dezenfekte edilmelidir.

Ağız sütü mutlak suretle buzağıya içirilmeli kendimiz tüketerek buzağımızı ağız sütünden mahrum etmemeliyiz. Çünkü ağız sütünün buzağıya sağlayacağı fayda parayla ölçülemez orandadır.

Buzağının ağız sütünü mutlaka içmesi sağlanmalıdır. Bunun için meme ılık su ile yıkanır, sonra buzağı emzirilir. Şayet hayvan emmiyorsa temiz bir kovaya süt sağılarak biberona doldurulmalı ve sıcak su dolu kovada ısıtılarak hayvanın süt içmesi sağlanmalıdır.

Doğumdan sonra ilk 2-3 saat içerisinde buzağıya mutlaka ağız sütü verilmeli, ilk 2 – 3 gün sabah akşam bir litre içmek suretiyle buzağının karnı doyurulmalıdır. Daha sonra alıştırarak vücut ağırlığının % 10’u kadar süt sabah akşam bölünerek içirilmelidir.

Normal sütle karışılaştırıldığında kuru madde olarak iki kat, A vitamini olarak da 10 kat daha zengindir. Ayrıca protein yönünden de zengindir.

Ağız sütünün yumuşatıcı ve bağırsak hareketlerini uyarıcı ektileri vardır. Bu da buzağının bağırsaklarında biriken artık maddelerin atılması için mutlaka gereklidir.

Şayet doğan buzağının anasında hastalık vs. varsa ağız sütü buzağıya verilmez, onun yerine aynı günlerde doğum yapan ineklerden sağılan ağız sütü veya hazır ağız sütü alınarak verilmelidir. Ağız sütü üç günden sonra normal süte dönüşür. Bu süre de buzağının sindirim sistemi de normale döner.

Eğer buzağımız sağlıklı ise kurulandıktan hemen sonra buzağı bölmelerine alınmalıdır. Buzağı bölmeye alınmadın önce bölme ilaçlı su ile iyice yıkanmalı, kuruduktan sonra tabana bir miktar sönmemiş kireç serpilmeli ve onun üzerine de temiz altlık olarak hububat sapı serilmelidir. Serilen saplar 2-3 günde bir değiştirilmelidir.

Buzağıların güneş alması sağlanmalıdır.

Buzağılara pratikte uygulanan besleme programlarından bir tanesi aşağıda verilmiştir.

BUZAĞI BESLEME PROGRAMI

( 0 – 8 Haftalık Dönem )

HAFTA

LAR

AĞIZ SÜTÜ

NORMAL SÜT

BUZAĞI BAŞ YEMİ

KURU OT

SU

1

23-567-8

4-6 lt

----

-

4-6 lt4-5 lt2 lt-

-Serbest

“““

-

---Serbest

-

Serbest“““

Buzağı bölmelerine alınan buzağıların tahminen canlı ağırlığı 1/10’u kadar süt ikiye bölünerek sabah ve akşam olmak üzere verilmelidir. Sütün ısısı 37 derece olmalı. özellikle 30 derecenin altına düşürülmemelidir. Ayrıca buzağının önüne buzağı yemi (%18 protein 2750 ME). Kuru yonca veya çayır otu bulundurulmalıdır. Buzağılar 15 gün olduktan sonra gruplara alınarak toplu olarak beslemeye başlanmalıdır.

Buzağı üçüncü ayını dolduruncaya kadar %18 proteinli buzağı başlangıç yemi verilmeye devam edilir. Üçüncü aydan sonra buzağı büyütme yemine geçilmelidir.Kaba yem olarak da kuru yonca veya kuru çayır otu serbest olarak verilir.

Buzağı 45 günlük olduktan sonra verilen sütün miktarı kademeli olarak düşürülür, 60 ncı günden itibaren tamamen sütten kesilir. Bu süre isteğe bağlı olarak 80 güne kadar çıkarılabilir.

Buzağılara ikinci haftadan itibaren temiz ve normal su verilmeye başlanmalıdır. Sütten kesilen buzağılara yiyebildikleri kadar iyi kaliteli yonca, çayır otu ve (%18 proteinli 2750 ME) kesif yem vererek beslemeye devam edilmelidir. Buzağılar 3 aydan itibaren meradan yararlanabilirler. Meraya çıkarılan hayvanlara iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.

Buzağılar altıncı aylık oluncaya kadar silaj verilmemeli, altı aylık olduklarında erkek ve dişiler ayrılır. Ayrıca dişi buzağılara 4-8 ay içerisinde, tercihen altıncı ayında Brusella Abortus S.19 aşısı yapılmalıdır. Yine 4 ayını dolduran bütün hayvanlara şap, yanıkara, şarbon gibi bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmalıdır.

Buzağıya boynuz köreltme yapılacak ise 3-4 haftalık olduklarında boynuz yerleri bu iş için imal edilmiş elektrikli aletlerle dağlanarak köreltme uygulanmalıdır. Bu uygulama daha sonraki yıllarda hayvanların sevk ve idaresinde bir çok kolaylık sağlamaktadır.

Bir süt işletmesinde süt verimimiz yeterince yüksek ve maliyetlerimiz oldukça düşük olsa dahi süt sadece işletme maliyetlerini karşılamaya yetecektir. İşletmenin karı ise yılda bir hayvan başına buzağı almak ve bu buzağıyı sağlıklı bir şekilde büyütmekten geçmektedir.

Bu sayede işletme kar edecek bu kar ise işletmenin büyümesine yansıyacaktır.

KÂRLILIK AÇISINDAN YILDA İNEK BAŞINA SAĞLIKLI BİR BUZAĞI YETİŞTİRMEK GEREKİR

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : Hasan madak
Yazılış Tarihi : 26.08.2017 00:17:23
  Buzagının içtiği süt işkembeye gidiyor tedavisi ne acaba
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007