Buzağıların bakım ve beslenmesi
Adnan BALCI
Ziraat Yük. Müh.

Yeni doğan buzağının göbek kordonu 4-5 cm kalacak şekilde kesilmeli ve tentürdiyot dökülmelidir. Sonra buzağılara buzağı septisemi serumu tatbik edilmelidir. Ayrıca buzağıların ağız sütünü emmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Meme ılık su ile yıkanır, silinir sonra buzağı emzirilir.

Şayet hayvan emmiyorsa temiz bir kovaya süt sağılarak hayvanın içmesi sağlanmalıdır. 12 saate kadar buzağının karnı doyurulmalıdır.

Ağız Sütü (Kolestrum): Normal sütle karşılaştırıldığında kuru madde olarak iki kat, vitamin A olarak 10 kat daha zengindir. Ayrıca protein yönünden de zengindir. Bir de ağız sütünün yumuşatıcı ve barsak hareketlerini uyarıcı etkileri vardır. Bu da buzağının barsaklarında biriken artık maddelerin (mekenyumun) atılması için mutlaka gereklidir.

Şayet doğan buzağının anasında hastalık vs. varsa buzağıya ağız sütü verilmez. Onun yerine aynı gün doğum yapan inek varsa onun ağız sütü verilir. En uygun yol ise, iki ve daha fazla doğum yapmış ineklerin ağız sütü alınarak derin dondurucularda muhafaza etmektir. Gerektiğinde bu ağız sütleri kullanılmalıdır. Ağız sütü üç günden sonra normal süte dönüşür. Üç günden sonra buzağının sindirim sistemi de normale dönüşür.

Buzağı sağlıklı ise en geç 1-2 gün anasının yanında kaldıktan sonra buzağı bölmelerine alınmalıdır. Buzağı bölmeye alınmadan önce ayrılan bölüm ilaçlı su ile iyice yıkanmalı gerekirse kireçle badana yapılmalı, kuruduktan sonra da tabanına bir miktar sönmemiş kireç serpilmeli ve onun üzerine temiz hububat sapı serilmelidir. Daha sonraları bu saplar 2-3 günde bir değiştirilmelidir.

Bölmelere ayrılan buzağılara tahminen canlı ağırlığının 1/10’u kadar süt ikiye bölünerek, sabah ve akşam olmak üzere iki öğünde verilmelidir. Sütün ısısı 30-35 derece olmalıdır. Ayrıca buzağının önünde buzağı yemi, kuru yonca veya çayır otu bulundurulmalıdır. Buzağılar 15 günlük olduktan sonra gruplara alınarak toplu olarak beslemeye başlanmalıdır.

Yaklaşık 45 günlük olduktan sonra verilen sütün miktarı 10 günde bir 1 kg. düşürülerek 8 inci günden itibaren tamamen sütten kesilmelidir.

Buzağılara pratikte uygulanan süt içirme proğramı

Buzağıya süt Sabah Akşam Toplam Genel Toplam

Verilecek Günler (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

3. gün Ağız sütü 2 veya üçe bölünerek verilir.

7. gün 2 2 4 28

35. gün 2,5 2,5 5 175

10 gün 2 2 4 40

10 gün 1,5 1,5 3 30

10 gün 1 1 2 20

5 gün 1 - 1 5

Toplam 80 gün 298 kg

Sütten kesilen buzağılara yiyebildikleri kadar iyi kaliteli kuru yonca veya çayır otu ve kesif yemle beslemeye devam edilir.

Şayet boynuz köreltme yapılacak ise hayvan 1-2 aylık olduğunda ya elektrikli aletlerle ya da termokoterle dağlanarak boynuz köreltilir. Bu da ileriki yıllarda hayvanların sevk ve idaresinde birçok kolaylıklar sağlayacaktır.

Buzağılar altı aylık olduktan sonra erkek ve dişiler ayrılır. Ayrıca dişi buzağılara 4-8 aylıkken Brusella S 19 aşısı mutlaka yapılmalıdır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007