Buğdayda Doğru ve Dengeli Gübreleme Yüksek Verim, Kaliteli Ürün ve Bol Kazanç Getirir!

Hangi ürün olursa olsun bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında su (yağış) ve gübre gelmektedir. Tüm bitkilerde gübre verilmeyene oranla doğru ve dengeli gübre kullanımı verimi en azından % 50 oranında arttırmaktadır. Gübrelemeden beklenen yararı tam olarak sağlayabilmek için iklim ve toprak şartlarına göre tarım tekniklerini (toprak işleme, sulama, zirai mücadele, sertifikalı tohumluk ve gübreleme) tam ve doğru olarak uygulamak gerekir.

Hangi bitki olursa olsun TABAN GÜBRE kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün değildir. Aynı şekilde üst gübre miktar ve çeşidini iyi belirlemek ve zamanında uygulamak gerekir. Taban gübrelemede yapılan en büyük hata gübrelerin uygun derinliğe verilmemesindendir. Özellikle buğday üreticilerinin buna dikkat etmesi gerekir. Hangi bitki olursa olsun tohum ekimi ile yapılan yetiştiricilikte gübrelerin tohum ekim derinliğinin 5-6 cm. aşağısına gelecek şekilde toprağa karıştırılması gerekir. Üst gübrelemede ise gübreleme zamanlarını ve gübre çeşidini iyi belirlemek gerekir.

Buğday bitkisinin gübrelenmesi konusunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yaptığı çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde Taban Gübre Kullanmayıp sadece bir üst gübrelemeye oranla doğru gübre kullanımında verim artışı %91 olmuştur. Gübre fiyatları ne olursa olsun DOĞRU ve DENGELİ GÜBRE kullanımı her üründe bol kazanç getirir. Gübrenin etkisi sadece buğday veriminde olmayıp, buğdayın en önemli kalite özelliği olan Gluten değerlerini de arttırarak buğdayın daha kaliteli olmasını sağlamıştır (Tablo 2).

Tablo 1. Taban ve üst gübrelemenin buğday verimine ve kalitesine etkisi

Taban Gübre

I. Üst Gübre

II. Üst Gübre

Dane Verimi

(kg/da)

Oransal Ürün

artışı (%)

Gluten
(%)

Gübresiz

CAN (15 kg/da)

Verilmedi

393

100

24.2

DAP (18 kg/da)

CAN (15 kg/da)

% 33 N (15 kg/da)

557

142

26.1

20.20.0 (20 kg/da)

CAN (15 kg/da)

% 33 N (15 kg/da)

619

157

29.3

20.20.0 (35 kg/da)

CAN (15 kg/da)

% 33 N (15 kg/da)

751

191

33.4

Tablo 2. Ortalama Gübre ve Ürün Fiyatına göre dekardan elde edilen gelir.

Taban Gübre

Gübre maliyeti (TL/dekar)

Gelir

(TL/dekar)

Fark

(TL/dekar)

Oransal

Gelir (%)

Taban

I. Üst

II. Üst

Toplam

Gübresiz

-

12

-

12

216.15

204.15

100

DAP

28.8

12

13.5

54.3

306.35

252.05

123

20.20.0 (20 kg/da)

24.0

12

13.5

49.5

340.45

290.95

143

20.20.0 (35 kg/da)

42.0

12

13.5

67.5

413.05

340.55

169

Gübrenin dışında, tohumluk, ilaç, toprak işleme ve hasat masrafları farklı gübre uygulamalarında aynı olduğuna göre en yüksek geliri Doğru ve Tam (35 kg/da 20.20.0) gübrelemeden elde edilmiştir. Bu gelire Gluten değerindeki kalite artışı da eklendiğinde üretici en yüksek geliri elde eder. Dekara elde edilen gelirden, tohumluk, toprak işleme, ilaçlama ve hasat masraflarını düşmek gerekir. Bu ortak masraflar düşülse bile dekara en yüksek net gelir yerine dekara 35 kg 20.20.0 kompoze gübreyi taban gübre ile uygulamalı ve üst gübreyi yağışı yeterli olan yörelerde iki defada, yağışı az olan yörelerde bir defada vermek gerekir.

Pratik yönden buğday üreticileri dekara 300 kg ve daha az ürün alıyorsa Tabandan DAP veya 20.20.0 kompoze gübre, 300 kg/da’ dan yukarı ürünlerde ise mutlaka 20.20.0 kompoze gübre kullanılmalı ve gübre miktarı toprak analizine göre uygulanmalıdır. Taban gübrelemede çinkolu süper kompoze gübreler tercih edilmelidir.

Tüm bitkilerde olduğu gibi buğday yetiştiriciliğinde üst gübreleme verim ve kalite üzerine önemli derecede etki eder. Yağışı az ve yetersiz yörelerde üst gübrelemenin kardeşlenme dönemi sonlarına doğru yapılması gerekir. Üst gübrelemede Üre, CAN ve %33 N Amonyum Nitrat gübreleri kullanılabilir. Yağışı yeterli veya sulama yapılan yörelerde üst gübreleme iki defa yapılmalıdır. Birincisi kardeşlenme dönemi ortasında ikincisi sapa kalkma döneminde ana bitkide ikinci boğum görüldüğünde uygulanmalıdır. İkinci üst gübrelemede CAN veya % 33 N Amonyum Nitrat tercih edilmeli ve kesinlikle Üre gübresi tercih edilmemelidir.

Kaynak : Toros Tarım

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : adem can
Yazılış Tarihi : 2.10.2019 13:08:52
  1000 metre kareye kaç kg dap daban gübresi atmalıyım
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 31.03.2016 16:00:52 
Cevaplayan : VETERİNER MUSTAFA 
HAYVANLARINIZI KUM VE SU KENARLARINDA OTLATMIŞSAN ALDIĞI OTLA İŞTİĞİ SU KUMLU İSE ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE KUMLARL DIŞKI ATARKEN KUMLAR BARSAK MUKOZALARINI ÇİZER PİSLİĞİNDE KAN GÖRÜLÜR. ONUN İÇİN 1.LT.ÇİÇEK YAĞI İÇİRİLİR 2 GÜNDE BİR TEKRARLIYA BİLİRSİN.

,


------------------------
Yazan : Mustafa Teker
Yazılış Tarihi : 24.03.2018 10:16:29
  Merhaba, Buğday ekiminde taban gübre veya başka bir gübreleme yapılamadı, şimdi Mart 25.03.2018 de yağmurlardan önce kaliteyi ve başakta verimi artırmak için hangi tür bir gübre kullanmalıyım. Teşekkür ederim. Kayseri
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007