BAĞCILIKTA ANAÇ SEÇİMİ İÇİN TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR

 

Amerikan Asma Anacı Seçimi İçin Toprak Örneğinin Alınması

 Asmanın ömrü çok fazla olduğundan bağ tesisinde yanlış anaç kullanılmaması için bağ tesis edilecek araziyi yeterince ve doğru temsil edecek şekilde toprak örneklerini alarak ve analiz sonucuna göre anaç kullanmamız gerekir.

 Toprak Örneği Nasıl Alınmalı

 Arazi hazırlanıp tesviye edildikten sonra toprağın renk, yapı, verim, eğim gibi farklılık gösteren kısımlarından ayrı ayrı örnekler alınmalıdır.  Aynı özelliklerdeki arazimizin sınırlarına fazla yaklaşmadan, aynı doğrultu ve yönde olmamak şartıyla, 5 dekarı için 5, sonraki her 5 dekar için 1 adet hesabıyla yeterince çukur açmamız gerekir. Örneğin aynı özellikte bağ kurmak istediğimiz 10 dekar arazimiz olsun.  Bir bel veya kürek ve toprak örneklerini koymak için 3 adet torba alınarak araziye gidilir.  Örnek alınacak yerler şekil 1’de gösterildiği gibi işaretlenir.

 

 Şekil 1. Aynı özellikte 10 dekar araziden örnek alınması

 Getirdiğimiz kova ve torbalar üzerine 0-30,30-60 ve 60-90 cm. de- rinlikleri yazılır. İşaretlenen yerlerde şekil 2’de görüldüğü gibi bel veya kürekle çu- kurlar açılır.

 

Şekil 2:Örneklerin alınma derinlikleri ve biçimleri

 İşaretlenen 6 çukurun bir bel derinliğindeki 0 - 30 cm ½ kg lık top- rakları 0 -30 cm yazılı kova içine,6 çukurun, iki bel derinliğindeki 30 - 60 cm ½ kg lık toprakları 30 - 60 cm yazılı kova içine konulur. Aynı şekilde 6 çukurun üç bel derinliğindeki 60 - 90 cm ½ kg lık toprakları 60 - 90 cm yazılı kova içine konur. Alınan bu karma örneklerden 0 - 30 cm, olanların temiz bir zemin üzerine dökülüp iyice karıştırılır ve bu karışımdan 1 kg kadarı alınarak üzerine derinliği yazılmış torbaya konur. Aynı işlemler 30 - 60 ve 60 – 90 cm. derinlikleri içinde ayrı ayrı yapılır. Neticede torba üzerlerine derinlikleri yazılı yaklaşık 1’er kg ağırlığında 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinden alınan bu toprak örnekleri arazimizi temsil eder niteliktedir.

 Örnek alındıktan sonra kurşun kalemle aşağıdaki soruların cevaplarının yazılarak torba içerisine konulması gerekir.

 Arazi Sahibinin Adı Soyadı :

Adresi :

Arazinin bulunduğu yer : (mevkii, ilçesi, ili)

Kurulacak bağın alanı (dekar) :

Toprak derinliği (cm) :

Sulanıyorsa nereden :

Daha önce bağ var ise anacın cinsi :

Bağın yaşı ve ne zaman söküldüğü :

Yetiştirmek istediğiniz üzüm çeşidi :

Gerektiğinde yeterince sulanabilir mi?

Yerel olarak toprağınıza verilen isim : (kumsal, taban, kırtaban, kır)

Taban suyu durumu :

(yazın kuyu veya tulumba suyu derinliği)

 Örnekler en kısa sürede toprak tahlili yapan laboratuara arazi sahibi tarafından ulaştırılmalıdır. Toprak örnekleri analiz sonuçları ve verilen bilgiler göz önünde bulundurularak size en uygun Amerikan Asma Anaçları önerilecektir.

 Önerilen sağlıklı, ismine doğru ve kaliteli Amerikan Asma Anaçları ve aşılı köklü ve tüplü asma fidanlarının nereden temin edileceği konusunda İl Müdürlüğümüz sizlere yardımcı olacaktır.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007