Arıcılık Genelgesi

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2003/1 Nolu Genelgesi)

Ülkemiz geniş flora sahaları, çiçeklenme için uygun mevsimleri, topografik yapısı ve bal verimi yüksek, akasya, kestane, ıhlamur, kızıl çam ormanları gibi doğal kaynaklar yönünden arıcılık için son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Arıcılık, topraktan bağımsız oluşu, daha az işgücü kullanılması, yatırım ve işletme sermayesine duyulan ihtiyacın azlığı, ürünlerine iç ve dış pazarlarda talebin oldukça yüksek oluşu nedeniyle önemli bir tarımsal faaliyet koludur.

Arılı kovan sayısı yönünden Dünya sıralamasında üst noktalarda olmamıza ve zengin bitki örtüsüne sahip bulunmamıza rağmen, bal ve arı ürünleri üretimimiz henüz istenilen seviyeye gelememiştir. Mevcut potansiyelin üretime dönüştürülmesi, ekonomik faaliyet olarak kabul edilen gezginci arıcıların sorunlarının giderilmesi ve yardımcı olunması, Bakanlığımızın öncelikli politikasıdır. 1994 yılından buyana faaliyetlerini sürdüren “Arıcılık Danışma Kurulu” nda alınan kararlar Bakanlık talimatı olarak ülke genelinde uygulamaya konulmaktadır. halen yürürlükte olan “Arıcılık Yönetmeliği” esas olup, gezginci arıcılık ile keyfi uygulamalar arıcılık için zararlı sonuçlar doğurabilmektedir.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin ortaya çıkan ilaç kalıntısından dolayı Çin balına ihraç kapılarını kapatması, ABD’ de Küçük Arı Böceği’nden dolayı kovanların %25’ine yakınının sönmüş olması 2002 yılı itibari ile ülkemiz bal ihracatını 18 bin tonlara yükseltmiştir. 2003 yılı içinde ise bu rakamın daha yüksek olması beklenmektedir.

Kaliteli ve kalıntısız bal ve arı ürünleri üreterek, elde ettiğimiz ihraç şansını kaybetmemek için;

* Hastalıklar için kullanılan ancak balda kalıntı bırakan, insan sağlığını tehdit eden ve ihracatımızı olumsuz yönde etkileyen ilaçların kullanılmaması yönünde tedbirlerin alınması,

* İlinizde kurulan/ kurulacak olan Arı Yetiştiricileri Birliklerine gerekli desteğin verilmesi,

* Arıcılığımızın istenilen seviyelere gelmesinde lokomotif görevi yapan polinatör olarak adlandırabileceğimiz gezginci arıcılarımıza bölgenin yada bölgelerin sebepsiz yere kapatılmaması ve yardımcı olunması,

* Kolonilerin zirai mücadele ilaçlarından zarar görmemesi için ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcıların mutlaka uyarılması,

* Bakanlıktan ana arı üretim izni almış bulunan işletmelerde üretilen ve satılan ana arıların gerekli kontrollerinin yapılması,

* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklı arıcılık projelerinde üretimi artırmaya yönelik konulara ağırlık verilmesi (ana arı dağıtımı, üretimin çeşitlendirilmesi, eğitim vs.),

* Kafkas Arı Irkı Gen Merkezi olarak koruma altına alınan Artvin İli’nin tüm bölgeleri ile Ardahan İli Posof, Çıldır, Damal ve Hanak ilçelerinin de gezginci arıcılara kapalı bölge olduğunun bildirilmesi,

* Kafkas Arı Irkı Gen Merkezi olarak koruma altına alınan bölgelerde üretilen ana arıların üretim amaçlı kullanılmaması, sadece ana arı üretimi amacıyla kullanımının sağlanması.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007