ANASON (Pimpinelta anisum L.) TARLALARINDA YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar

Bilimsel Adı

Türkçe Adı

Familyası

  

Adonis annua L .

Güz kanavcıotu

Ranunculaceae

 

Amaranthııs albııs L.

Horozibiği

Amaranthaceae

 

A. lividus L.

Gri lekeli amarant

Amaranthaceae

 

A. retroflexus L.

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

Amaranthaceae

 

Anagallis arvensis L.

Farekulağı

Primulaceae

 

A. foemina Miller

Zehirli farekulağı

Prİmulaceae

 

Anthemis sp.

Papatya

Compositae

 

Bupieurum rotundifolium L.

Yuvarlak yap. tavşan kulağı

Umbelliferae

 

Bifora radians Bieb.

Kokarot

Umbelliferae

 

Centaurea cvantıs L.

Peygamber çiçeği

Compositae

 

C. calcitrapa L.

Yıldızlı gelin düğmesi

Compositae

 

C. solstiîialis L.

Güneş dikeni

Compositae

 

Chenopodiımı albüm L.

Sirken

Chenopodiaceae

 

Conringia orientalis L. Andrz.

Doğu korungası

Cruciferae

 

Canca/is platycarpos L.

Küçük pıtrak

Umbelliferae

 

Capsella bursa-pastohs L.

Çobançantası

Cruciferae

 

Corotülla scorpioides (L.) Koch

Akrep kuyruğu

Leguminosae

 

Descurania sopbia (L.)

Uzun süpürge otu

Cruciferae

 

Erysimum repandum L.

Pekmez hardalı

Cruciferae

 

Euphorbia exiqua L.

Ufak sütleğen

Euphorbiaceae

 

Euphorbia sp.

Sütleğen

Euphorbiaceae

 

Falcana vulgaris Bernh.

Falçata otu

Umbelliferae

 

Fumaria offıcinalis L.

Hakiki şahtere

Papaveraceae

 

Fumaria par\iflora Lam.

Nazik şahtere

Papaveraceae

 

Galeopsis bifıda Boenn.

Adi diş otu

Labiatae

 

Gabimi tricormılum Dandy

Boynuzlu yoğurtotu

Rubiaceae

 

Geranium dissectıun L.

Turnagagası

Geraniaceae

 

Glauciıtm corniculatum (1.) Rud.

Kırmızı boynuzlu gelincik

Papaveraceae

 

Heliotropium europaeum L.

Bozot

Boraginaceae

 

Hypecoum procumbens L.

Adi boynuzlu kimyon

Papaveraceae

 

Lamiıım amplexicaııle L.

Ballıbaba

Labiatae

 

Lamiımı purpureımı L.

Kırmızı çiçekli ballıbaba

Labiatae

 

Lathyrıts aphaca L.

Yabani mürdümük

Leguminosae

 

Lathyrus erectus L.

Mürdümük

Leguminosae

 

Malva neglecta Wallr.

Ebegümeci

Malvaceae

 

Myagrum perfoliatum L.

Gönül hardalı

Cruciferae

 

Mercurialis annua L.

Yer fesleğeni

Euphorbiaceae

 

Neslia apiculata Fisch.

Toplu iğne hardalı

Cruciferae

 

Polygonum aviculare L.

Çobandeğneği

Polygonaceae

 

Papaver rhoeas L.

Gelincik

Papaveraceae

 

Ranunculus arvensis L.

Tarla düğün çiçeği

Ranunculaceae

 

Raphanus raphanistrum L.

Yabani turp

Cruciferae

 

Salsola kali L.

Adİ soda otu

Chenopodiaceae

 

Scandix pecten-veneris L.

Zühre tarağı

Umbeliferae

 

Solanum nigrum L.

Köpek üzümü

Solanaceae

 

Sinapis arvensis L.

Yabani hardal

Cruciferae

 

Sonchus oieraceus L.

Adi eşek marulu

Compositae

 

Senecio vulgaris L.

İmam kavuğu

Compositae

 

Torilis sp.

İnce pıtrak

Umbeliferae

 

Turgenia laiifolia (L.) Hoffm.

Pıtrak

Umbeliferae

 

Tribulus lerrestris L.

Demir dikeni

Zygophyllaceae

 

Thlaspi arvense L.

Tarla akça çiçeği

Cruciferae

 

Vaccaria pyramidata Medik.

Arap baklası

Caryophyllaceae

 

(''/c/a narbonensis L.

Kaba fiğ

Leguminosae

 

K. cracca L.

Kuş fiği

Leguminosae

 

Veronica hederifolia L.

Adi yavşan otu

Scrophularıaceae

 

Xanthyum strumarium L.

Domuz pıtrağı

Compositae

 

 

 

 

 

 

1.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

 

 

 

1.2.1. Çok yıllık geniş yapraklılar

 

Acroptilan repens (L.) DC

Kekre

Compositae

Anchusa azurea Miller

İtalyan sığırdili

Boraginaceae

Aristolochia hırta L.

Kıllı loğusa otu

Aristolochiaceae

Buglossoides arvensis (L.) Johnst.

Taşkesen otu

Boraginaceae

Convotvutus arvensis L.

Tarla sarmaşığı

Convolvulaceae

Cirsium arvense (L.) Scop.

Köygöçüren

Compositae

Chondrilla juncea L.

Akhindiba

Compositae

Cynanchum aculüm L.

Sütlü sarmaşık

Asclepiadaceae

Cardaria draba (L.) Desv.

Yabani tere

Cruciferae

Echinophora tenuifolia L.

Tarhana otu

Umbeliferae

Foeniculum vulgare Mili.

Rezene

Umbeliferae

Geranium tuberosum L.

Yumrulu jeranyum

Geraniaceae

Lactuca serriola L.

Dikenli yabani marul

Compositae

Medicago sp.

Yonca

Leguminosae

Melilotus officinalis (L.) Pallas.

Sarı taş yoncası

Leguminosae

Tragopogon latifolius Boiss.

Yemlik

Compositae

 

 

 

1.2.2. Çok yıllık dar yapraklılar

 

 

Cynodon dactyton (L.) Pers.

Köpekdişi ayrığı

Gramineae

 

 

 

 

         

 2.         ZARAR ŞEKLİ VE EKONOMİK öNEMİ

Anason endüstride, tıpta ve parfümeri sanayiinde kullanılmaktadır. Tohumlanndaki uçucu yağ oranı %2-4 olan anason gaz söktürücü, İştah açıcı ve uyku verici etkileri nedeni ile halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca anason, unlu mamul imalatında ve diş macunu üretiminde de yer almaktadır. Anason uçucu yağı veya anason esansı tek bir madde olmayıp birkaç uçucu maddeden meydana gelmektedir. Ancak en yüksek oranda bulunan "anetoPdur. Anasona bildiğimiz kokuyu veren anetol oranı arttıkça kalite de yükselmektedir.

Anason nemli, tavlı, keseksiz, gevşek, geçirgen kumlu kireçli iyi hazırlanmış topraklarda yetişir. Ekim zamanı şubat başından Mart sonuna kadar uzanmaktadır. Anason tohumlarının çimlenmesi ve toprak yüzüne çıkması yavaş, gelişmesi zayıftır. Anason hem serpme hem de sıraya ekilebilmektedir. Anason kazık köklü bir bitki olup, üst üste iki yıl ekilirse verim düşüklüğü olur. Bu nedenle anason ekilen yere bol hayvan gübresi verilmektedir.

Serpme ekim yapılması, mekanik yabancı ot mücadelesini güçleştirmektedir. Ancak son zamanlarda üreticiler buğday mibzeri ile anason ekimine başlamışlardır. Mibzerle sıraya ekimde, tohumun pürüzlü yüzeyi, kıvrık, ince uzun yapısı akışkanlığının az olması nedeniyle, üreticiler akışkanlığı arttırmak için tohumla gübreyi birlikte mibzerin deposuna koymaktadır. Anason ekiminde kullanılan buğday mibzerinin sıra arası genişliğini anasona göre değiştirmek için birer göz bantla kapatılmaktadır.

Anason tarlalarına bol hayvan gübresi verilmesi, yabancı ot çıkışını daha da artırmaktadır. Tarladaki yabancı otlar anasondan daha hızlı gelişme gösterir.

Anason yabancı otlara karşı çok hassastır. Bu yüzden ot alma ve çapalama işlemleri ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde anasonu yabancı otlar boğar verim alınamaz. Anason bitkisi iki kulaklı olunca birinci, 5-10 cm boya erişince ikinci yabancı ot alma işlemi yapılmalıdır. Daha sonra bir kere daha yabancı ot almak yararlı olmaktadır. Gelişme devresinde 2-3 kez yapılan yabancı ot alımı, yetiştirme masraflarının %30-40'ını kapsamakta ve işgücünün büyük bir kısmı buraya harcanmaktadır. Ege Bölgesinde yapılan bir çalışmada anason üretiminde 1990 yılı verilerine göre yabancı ot temizleme maliyetinin üretiminin %30.87'sini oluşturduğu belirlenmiştir.

3.         MÜCADELESİ

3.1. Kültürel önlemler

Yabancı otların çoğalma ve yayılmalarında ve bunların mücadelesinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında aşağıda belirtilen önlemlerin uygulanmasında yarar vardır.

— Temiz tohum kullanılmalıdır.

— Münavebe yapılmalıdır.

— Bulaşmaları önlenmek için yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

— Yabancı otlar tohum bağlamadan önce biçilmelidir.

3.2. Kimyasal Mücadele

3.2.1.   İlaçlama zamanı

a)      Ekim öncesi: Ekimden önce toprağa uygulanır ve toprak 5-6 cm derinlikte karıştırılır.

b)      Çıkış öncesi: Tohum ekildikten sonra henüz çimlenme olmadan toprak yüzeyine uygulama yapılır.

c)       Çıkış sonrası: Anason ve yabancı otlar çıktıktan sonra geniş yapraklı yabancı otların 2-5 yapraklı erken gelişme devresinde iken uygulanma­lıdır.

3.2.2.   Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan "Bitki Koruma Ürünleri" kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

3.2.3.   Kullanılacak alet ve makineler

Yabancı ot mücadelesi, sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya hidrolik tarla pülverizatörü kullanılarak yapılmalıdır.

3.2.4.   İlaçlama tekniği

Yabancı ot mücadelesinde istenilen sonuca ulaşabilmek için bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Ekimden önce öğütlenen herbisitler toprağa uygulanıp diskaro ve tırmık yardımı ile toprağın 5-6 cm derinliğine kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra anason ekimim yapılmalıdır.

Çıkış öncesi uygulanan herbisitlerde toprağın iyi sürülmesine ve keseksiz olmasına, keseklerin ceviz iriliğinde olmasına dikkat edilmelidir. İlaçlama toprak tavında iken yapılmalıdır.

Çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların ve anasonun fazla gelişmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Anason ekimi dikkatli yapılmalı tohumun iyice toprakla örtülmesine dikkat edilmelidir. Böylece ilaçların kültür bitkisi ile teması önlenmiş olur.

Belli bir alana verilecek ilaç dozunun o alana homojen bir şekilde atılmasına dikkat edilmelidir. Bunun içinde ilaçlamada kullanılacak aletlerle önceden bir kalibrasyon yapılması şarttır. İlaçlanan alanlardan ikinci kez geçilmemelidir.

İlaçlama anında hava sıcaklığı 8°C den az ve 25°C den fazla olmamalıdır. İlaçla­ma sırasında rüzgâr hızı 16 km/ saati aşmamalıdır. Genellikle sakin havalarda ilaçlama yapılmalıdır.

 

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : fatih
Yazılış Tarihi : 13.05.2013 21:05:16
  arkadaşlar,bu bitkiyi,en az 100 kişiye sordum,aktar,pazar,dahil,hiçkimse bilmiyor,dereotuna benziyor,onun yabanisi diyorlar,ama internette ismi,bir türlü,çıkmadı,tepelik çogu mevkide var,pazarda meyve sebzelerin altına konuyor,ama karpuzotu,egrelti otu diyolar,ama o farklı tamam,buda egrelti şeklinde fakat,dereotuna benziyor,kalın dalıiçi soyularak yeniyormuş,deniyor,helis dendi,fişfiş dediler,ama bu dedil,rezene arapsaçıda degil,bu ekşi,kokan tadı ekşimsi tuzlu....yeniyormu,zehirlimi,degilmi,bunun için ismini arıyorum...
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------
Yazan : yusuf ökmen
Yazılış Tarihi : 8.05.2012
  selam ben 100 dekar anason ektım ama gecen yıl dolu oldugundan dökülen bugdaylar geri cıktı bunun bi ilacı varmı tşkr ederim
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007