Ağıl ve ahırlarda havalandırmaya dikkat!
İsmail ER
Veteriner Hekim

Değerli çiftçiler, şu günlerde içinde bulunduğumuz kış mevsiminden dolayı hayvanlarımız bütün gün ahır ya da ağılda tutulmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de barınakların havalandırılması çok önem arz eder.

Koyunlar gebeliğin son döneminde doğum zamanı ve doğum sonrasında ağılda kalırlar. Koyunların verimlerinin en yüksek olduğu bu dönemde ağıllarda iyi bir havalandırma sağlamalıyız.

Besi sığırları, besi başından itibaren besi sonuna kadar ahır içindedirler.

Süt inekleri de çoğunlukla ahırda kalırlar.

Hayvanlar terleme ve teneffüs yoluyla nemi ahır içine yayarlar. Buna ilaveten idrar, gübre ve ahır içindeki atık sulardan da rutubet yayılır. Bu rutubet dışarı atılmazsa;

* Hayvanlarda teneffüs yolları hastalıklarına yol açar.

* Ahır içindeki pis hava (amonyak) yemden yararlanmayı azaltır ve istenilen gelişme sağlanamaz.

* Ağaç, tuğla, kerpiç vs. gibi yapı malzemeleri çürür ve binaların ömrü azalır.

* İçeride çalışan insanlar rahat çalışamaz.

o halde;

Hem içeride çalışanlar, hem de hayvanlar için yeterli havalandırmayı sağlamalıyız.

Çatıya koyacağımız yeterli sayıdaki bacalar havalandırmayı kolayca sağlayacaktır.

Hemen hemen her çiftçide bulunan 200 litrelik variller hava bacası için ideal bir malzemedir.

Bunun için ihtiyacımız olan malzeme çok basittir. Bir çekiç, bir keski bu işi kolayca yapacaktır. Dört parmak altından varili kesip üstüne şapka yapıyoruz, alt kısmınıda açtıktan sonra yaptığımız bu bacayı çatının en yüksek noktasına yerleştiriyoruz ve büyük çivilerle çatıdaki direklere çakarak sağlamlaştırıyoruz.

Ama kaç tane varil koymalıyız?

Hesabı çok basit.

50 koyuna bir varil veya 7 ineğe bir varil.

Isınan hava yukarı doğru yükselir, yerine temiz ve taze hava girer. Fakat yeterli hava girişi sağlanmazsa baca çalışmaz. Bunun için:

Hava çıkış alanının iki misli hava girişi sağlamalıyız.

Yani bir baca çıkışı için iki baca kadar giriş sağlanmalıdır. Hava girişleri de pencerelerden veya duvardaki herhangi bir açıklıktan sağlanmalıdır.

Kışın bacaları hiç bir zaman kapatmayınız. Soğuk günlerde pencerelerin bazıları kapatılabilir. Bakın, ağılına hava bacası takan bir çiftçimiz:

"Kışın bacayı hiç kapatmadım, hiç bir zararını da görmedim, kuzular da hiç zarar görmedi" diyor.

Hayvanlar hava cereyanı ve ani ısı değişmeleri haricinde sıfırın altındaki derecelerden pek fazla etkilenmezler. Kaldı ki, ahır içindeki ısı sıfırın altına kolay kolay düşmez.

Yine bir çiftçimiz "Bacayı takmadan önce rutubetten tavan şıpır şıpır damlıyordu, şimdi ise hiç kalmadı" diyor.

Yeterli havalandırmayı yapın hem hayvanlarınız rahat etsin, hem de siz rahat edin...

Gönlünüz rahat, ürününüz bereketli olsun.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007