AĞIL VE AHIRLARDA HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA

Koyunlar gebeliğin son döneminde, doğum zamanı ve doğum sonrası ağılda kalırlar. Koyunların verimlerinin en yüksek olduğu bu dönemde ağıllarda iyi bir havalandırma sağlamalıyız.

Yöremizde besi sığırları ve süt inekleri çoğunlukla ahırda kalırlar.

Hayvanlar terleme ve teneffüs yoluyla nemi ahır içinde yayarlar. Buna ilaveten idrar, gübre ve ahır içindeki atık sulardan da rutubet yayılır. Bu rutubet dışarı atılmazsa;

-Hayvanlarda teneffüs yolları hastalıklarına yol açar

En Uygun Hava Dolaşımı

-Ahır içindeki pis hava yemden yararlanmayı azaltır ve istenilen gelişme sağlanamaz.

-Ağaç, tuğla, kerpiç vs gibi yapı malzemeleri çürür ve binaların ömrü azalır.

-İçeride çalışan insanlar rahat çalışamaz.

O halde:

Hem içeride çalışanlar hem de hayvanlar için yeterli havalandırmayı sağlamalıyız.

Çatıya koyacağımız yeterli sayıda bacalar havalandırmayı kolayca sağlayacaktır.

Kuracağımız bacaların çatıdan içeriye 15 cm kadar girmesine ve mahya üzerinde sırayla sağlı sollu konulmasına dikkat edilmelidir.

Varil harici havalandırma koymak isteyen üreticilerimiz her 5 m’de bir 25 x 25 ebatlarında baca koymaları halinde yeterli havalandırma sağlayabilirler. Ancak hayvan pisliğinin içeride bekletilmemesine anında dışarı atılmasına özen gösterilmesi gerekir. Varille havalandırma tercih edenler ise 50 koyuna bir varil veya 7 ineğe bir varil hesap edilebilir.

Isınan hava yukarı doğru yükselir, yerine taze ve temiz hava girer. Ama yeterli hava girişi sağlanamazsa baca çalışmaz.

Bunun için:

—Hava çıkış alanının iki misli hava girişi sağlanmalıdır. Yani bir baca çıkışı için iki baca kadar giriş sağlanmalıdır. Hava girişleri de pencerelerden veya duvardaki her hangi bir açıklıktan sağlanmalıdır.

—Kışın bacaları hiçbir zaman kapatmayınız, soğuk günlerde pencerelerin bazıları kapatılabilir.

Hayvanlar hava cereyanı ve ani ısı değişmeleri haricinde sıfırın altındaki derecelerden pek fazla etkilenmezler. Kaldı ki ahırın içindeki ısı sıfırın altına kolay kolay düşmez. Yeterli havalandırma yapın hem hayvanlarınız rahat etsin hem de siz rahat edin...

BACALAR:

5 m de bir 25x25 cm olarak belirlenip konulmalıdır

Baca Kesiti n

AYDINLATMA

Hayvanlarında insanlar gibi ışık ve güneşe ihtiyaçları vardır. Bu nedenle taban alanının 1/20 kadar pencere yapılarak ahıra ışık ve güneş girmesi sağlanmalıdır. 200 m2 taban alana sahip bir işletmede 10 m2 pencere gerekli. Pencereler hayvanların omuzları yüksekliğinde vasistaslı yukarıdan aşağı yarım açılır olmalıdır.

Aydınlatma çalışanların işini kolaylaştırmak ve hayvanları daha kolay kontrol etmek için geceleri de yapılmalıdır. Aydınlatmada mümkünse florasan lambalar kullanılmalıdır. Her bir metrekare zemin alanı için 2.5 watt, var ise sağım ünitesinde herbir metrekare zemin alan için 10 watt’lık ışık kaynağı kullanılmalıdır.

Ahırdaki pencere alanı, ahırın taban alanının 20'de 1'inden (% 5) daha az olmamalıdır

İl Tarım Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007