Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim
Tarımsal Mekanizasyon
Gıda Beslenme
Genel Konular
Ticari Adı :
Etken Madde:
Firma Adı :

önceki sayfa
Ticari Adı   Kortac 100 EC
Firma   Koruma
Grubu   INSEKTISITLER
Etken madde   ALPHACYPERMETHRIN
Formulasyon   Sivi Formülasyonlar (EC formulations)
Etkili madde miktarı   100 g/l
Ruhsat tarihi ve no   3/12/1997 - 3103
Şekli   Imal (Form.)
Kullanım yeri   * Elmada Elma Iç kurdu ve Elma ag kurdu

* Hububatta Süne ve Hortumlu böcek

* Misirda Misir kurdu ve Misir koçan kurdu

* Pamukta Yesil kurt

* Domateste Yesil kurt

* Findikta Findik kurdu

* Zeytinde Zeytin sinegi

Karışabilirlik   Monocrotophos terkipli insektisitler ve diger insektisitlerle karisabilir.
Bekleme süresi   Elma, Hububat, Domateste 15 gün

2010 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Kitabına göre hazırlanmıştır.
Ürün     Kullanıldığı Hastalık - Zararlı AdıKullanım Dozu
Bekleme süresi
Domates (Tomatoes)Yesilkurt (Helicoverpa armigera)50ml/da
14
Elma (Apples)Elma içkurdu (cydia pomonella)20 ml
14
Elma (Apples)Elma agkurdu (Yponomeuta malinellus)15ml
14
Hububat (Cereals)Süne (Eurygaster integriceps)15 ml(1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin).
14
Hububat (Cereals)Kimil (Aelia rostrata)45 ml/da(kislamis ergin 2-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin)
14
Hububat (Cereals)Hortumlu Böcek (Pachytychius hordei)15 ml/da
14
Misir (Corn)Misir koçan kurdu(Sesamia nonagroides)40 ml/da(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
14
Misir (Corn)Misir kurdu (Ostrinia nubilalis)40 ml/da(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
14
Pamuk (Cotton)Yesilkurt (Helicoverpa armigera)200 ml/da (Akedeniz bölgesinde kullanilmaz)
14
Findik (Hazelnut)Findik kurdu (Curculio nucum)40 ml/da
14
Zeytin (Olive)Zeytin sinegi (Bactrocera oleae)25 ml
14
Bag (Vine)Maymuncuk (Otiorrynchus spp.)30 ml
7
Sekerpancari (Sugarbeets)Yaprak pireleri (Chaetocnema spp.)15-20 ml/da
14
Sekerpancari (Sugarbeets)Yaprak pireleri (Cleonus spp.)40-50 ml/da
14
Sekerpancari (Sugarbeets)Kalkan böcekleri (Cassida spp.)15-20 ml/da
14
COPYRIGHT - Tarimkutuphanesi