Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim
Tarımsal Mekanizasyon
Gıda Beslenme
Genel Konular
Ticari Adı :
Etken Madde:
Firma Adı :

önceki sayfa
Ticari Adı   Kortac 100 EC
Firma   Koruma
Grubu   İNSEKTİSİTLER
Etken madde   ALPHACYPERMETHRIN
Formulasyon   Sıvı Formülasyonlar (EC formulations)
Etkili madde miktarı   100 g/l
Ruhsat tarihi ve no   3/12/1997 - 3103
Şekli   İmal (Form.)
Kullanım yeri   * Elmada Elma İç kurdu ve Elma ağ kurdu

* Hububatta Süne ve Hortumlu böcek

* Mısırda Mısır kurdu ve Mısır koçan kurdu

* Pamukta Yeşil kurt

* Domateste Yeşil kurt

* Fındıkta Fındık kurdu

* Zeytinde Zeytin sineği

Karışabilirlik   Monocrotophos terkipli insektisitler ve diğer insektisitlerle karışabilir.
Bekleme süresi   Elma, Hububat, Domateste 15 gün

2010 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Kitabına göre hazırlanmıştır.
Ürün     Kullanıldığı Hastalık - Zararlı AdıKullanım Dozu
Bekleme süresi
Domates (Tomatoes)Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)50ml/da
14
Elma (Apples)Elma içkurdu (cydia pomonella)20 ml
14
Elma (Apples)Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus)15ml
14
Hububat (Cereals)Süne (Eurygaster integriceps)15 ml(1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin).
14
Hububat (Cereals)Kımıl (Aelia rostrata)45 ml/da(kışlamış ergin 2-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin)
14
Hububat (Cereals)Hortumlu Böcek (Pachytychius hordei)15 ml/da
14
Mısır (Corn)Mısır koçan kurdu(Sesamia nonagroides)40 ml/da(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
14
Mısır (Corn)Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)40 ml/da(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
14
Pamuk (Cotton)Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)200 ml/da (Akedeniz bölgesinde kullanılmaz)
14
Fındık (Hazelnut)Fındık kurdu (Curculio nucum)40 ml/da
14
Zeytin (Olive)Zeytin sineği (Bactrocera oleae)25 ml
14
Bağ (Vine)Maymuncuk (Otiorrynchus spp.)30 ml
7
Şekerpancarı (Sugarbeets)Yaprak pireleri (Chaetocnema spp.)15-20 ml/da
14
Şekerpancarı (Sugarbeets)Yaprak pireleri (Cleonus spp.)40-50 ml/da
14
Şekerpancarı (Sugarbeets)Kalkan böcekleri (Cassida spp.)15-20 ml/da
14
COPYRIGHT - Tarimkutuphanesi