Bitkisel Üretim
Hayvansal Üretim
Tarımsal Mekanizasyon
Gıda Beslenme
Genel Konular
Ticari Adı :
Etken Madde:
Firma Adı :

önceki sayfa
Ticari Adı   Armure 300 EC
Firma   Syngenta
Grubu   FUNGİSİTLER (FUNGICIDES)
Kimyasal Grubu   SİSTEMİK FUNGİSİTLER (SYSTEMIC FUNGICIDES)
Kimyasal Grubu 2   TRİAZOLLER (TRIAZOLES)
Etken madde   DIFENOCONAZOLE + PROPICONAZOLE
Formulasyon   Sıvı Formülasyonlar (EC Formulations)
Etkili madde miktarı   150+150 g/l
Ruhsat tarihi ve no   3/25/1998 - 3372
Şekli   İthal (Imp.)
Kullanım yeri   * Şekerpancarında Yaprak leke hastalığı ve Buğdayda Septoria yaprak lekesi

Karışabilirlik   Yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
Bekleme süresi   Tüm ürünlerde 21 gün
COPYRIGHT - Tarimkutuphanesi