Sığırlarda beslenme ile ilgili iki hastalık Ketoz ve Asidoz

Ahmet EVCİ
Veteriner hekim

1- Ketoz (Asetonemi)

Ketoz enerji noksanlığından kaynaklanan bir sindirim bozukluğudur. Yüksek verimli ineklerde buzağılamadan 2-6 hafta sonra ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri şunlardır:

- Süt veriminin düşmesi

- İştahsızlık buna bağlı olarak zayıflama

- Sinirli davranışlar (Diş gıcırdatma, yemlik kemirme, kas titremesi)

- Nefeste ve sütte tatlı meyve kokusu

Bu sayılan gözle görülebilir değişikliğin nedeni karaciğerin harabiyetidir. Sindirimde önemli rol oynayan bu organ ayrıca artan vücut yağı ve fazla protein alımı ile de zorlanır.

Görülüyor ki bu hastalığın ortaya çıkmasının ilk nedeni hatalı beslemedir.

Bu durumda acilen yemlemede aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

-Kan şekerini artırıcı yemler örneğin; Tahıllar, haşlanmış patates ve kurutulmuş şeker pancarı posası (kuru küspe) kullanılmalıdır.

- Eczanelerden temin edilebilecek sodyum veya kalsiyum propiyonat bir hafta süre ile her gün 50 gr. verilmeli.

Bu sindirim bozukluğu, dengeli bir yemleme programı ile ortadan kaldırılabilir:

- Laktasyon süresince ve kuruda kalma zamanında ihtiyacın üzerinde zengin besleme yapılmamalı.

- Buzağılamadan önce yem değişikliği zamanında yapılmalı.

- Geviş getirmeye uygun yemleme yapılmalı.

- Süt verimine uygun besin maddelerince yeterli yemleme yapılmalı.

- Yemlemede yüksek yağlı ve tereyağ asidi ihtiva eden yemlerden sakınılmalıdır.

2) Asidoz:

Asidoz işkembede asitliğin aşırı yükselmesidir. Bunun en önemli nedeni hayvanlara fabrika yemi, tahıl kırmaları ve pancar yaprakları gibi kolay sindirilebilir yemlerin fazla yedirilmesi buna karşılık saman, kuru ot ve silaj gibi kaba yemlerin az yedirilmesidir. Diğer bir ifadeyle yetersiz kaba yem tüketimi Asidoza neden olur.

Genellikle yavaş seyreden bu hastalığın belirtileri şunlardır:

- İneklerde iştahın azalması

- Sütteki yağ oranının düşmesi

- Süt veriminde belirgin bir düşüş

"Ağır hastalar veteriner kontrolüne alınmalıdır. Ağır Asidoz olaylarında yakıcı etkiden dolayı rumen iç cidar zarı erir. Ancak rumen muhteviyatının tamamen değiştirilmesi olayın ölümle sonuçlanmasını önler. Tedavi yanında ilk alınacak önlem. geviş getirmeye uygun bir rasyonun devreye sokulmasıdır."

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Yazan : Nuri Yılmaz
Yazılış Tarihi : 17.2.2019 10:59:39
  Besilerde aksama var nasıl tedavi olur
Cevap vermek için tıklayınız...
------------------------
Yazan : ismail çelik
Yazılış Tarihi : 2.2.2014 12:57:10
  inekte isal ve istahsizlik var yem yemiyor iskembesi calismiyor nasil bir tadavi uygulayabilirim
Cevap vermek için tıklayınız...
Cevaplama Tarihi : 27.5.2018 20:45:14 
Cevaplayan : Şener daghan 
Günde bir defa buscopan 15ml ve 10 ml catasol ete vur kuru yonca fig kurusu ot kurusu varsa az az purcak verin iyileşene kadar alan ve fabrika yemi vermeyin
------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için TıklayınızBu konuyla ilgili tüm soru ve yorumlar girmek için tıklayınız.Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007