Küsküt

Tanımı ve Yaşayışı

Verem otu, şeytansaçı, cinsaçı, kızıl ot gibi bazı yöresel adlarıyla isimlendirilen küsküt; köksüz, çiçekli ancak yapraksız ve klorofilsiz tam parazit bir yabancı ottur. İnce iplik şeklindeki gövdeleriyle tutunduğu bitkinin gövdesine sarılır ve emeçlerini bitkinin içine sokarak su, besin maddesi ve fotosentez maddelerini buradan alır.

Zararlı Olduğu Bitkiler ve Zarar Şekli

Küsküt tam parazit bir yabancı ot olduğu için tutunduğu konukçu bitkinin su ve besinine ortak olarak verimi düşürür. Tohumla çoğaldığı gibi saç ve sarılıcı dallarının parçalan ile de çoğalır. Toprağa düşen tohumlan ilkbahar da hava koşullarına göre çimlenir, konukçu bitkiyi yakalayıp ona tutunur topraktan ilişkisini kestikten sonra konukçu bitki üzerinde yaşar, daldan dala uzanır. Küsküt bulaştığı bitkiden diğer komşu bitkilere kolayca geçerek onları enfekte eder. Bulaştığı bitkilerin zayıf kalmasına, bodurlaşmasına meyve tutumunun engellenmesine veya tamamen ölümüne neden olabilir (Anonim, 2008 f).

Küsküt ve Küsküt ile bulaşık akasya fidanı

Küsküt ve Küsküt ile bulaşık akasya fidanı

Kültürel Mücadele

Bağda küsküt:Bağ küskütü ile mücadelede özellikle yayılmayı önleyici önlemlere ve kültürel mücadele yöntemlerine ağırlık vermek gerekir. Küskütle bulaşık bağlar sık sık gezilerek bulaşık omcalarda, küskütlü dallar geride kalıntı bırakmayacak şekilde kesilmeli ve derhal imha edilmelidir.

İlkbaharda mayıs başlarında omcalar yapraklanmadan önce toprağa düşmüş tohumların çimlenmesine veya omca dallarına tutunmasına engel olmak için daha önce küskütlü olduğu saptanan omcaların altına taç genişliğinden daha geniş olmak üzere 5-10 cm kalınlıkta saman dökülmeli, Küsküt’ün çimlenerek samana sarılmasından sonra samanlar toplanarak yakılmalıdır.

Bağ küskütü ile mücadelede yüksek budama ile omcaları tele veya çardağa almanın da iyi bir önlem olduğu saptanmıştır. Yüksek budama ile birlikte saman yaymanın daha iyi sonuç vereceği, ancak geride kalan ve kültür bitkisine tutunan birkaç Küsküt’ün bile çabucak gelişerek omcaları tamamen saracağı ve onlara zararlı olacağı unutulmamalıdır.

Küskütle bulaşık bağlardan ve omcalardan üretim gayesiyle çubuk alınmamalı ve bulaşık olmayan sahaların bulaşması engellenmelidir. Bağ Küsküt’ünün yoğun olduğu bağlar yukarıdaki önlemlerle kurtarılamayacak durumda ise tamamen yok edilmeli ve parazitin arız olmayacağı bitkiler yetiştirilmelidir (Anonim, 2011 a).

Yoncada küsküt: Temiz ve sertifika tohumluk kullanılmalıdır. Küskütle bulaşık tohumu ekimi zorunluluğu varsa, mutlaka küskütörden geçirildikten sonra kullanılmalıdır. Bulaşık yoncalıklardan geçen su beraberinde taşıdığı küsküt tohum ve bitki parçalarını temiz yoncalıklara taşıyarak yeni bulaşmalara neden olacağı için, salma sulama yapılan yoncalıklarda, bir yoncalıktan diğerine su geçişlerine engel olunmalıdır. Kullanılacak çiftlik gübresinin iyi yanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Küsküt tohumları hayvanların sindirim sisteminden çimlenme yeteneklerini kaybetmeden geçebildikleri için küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvan otlatılmamalı, küskütlü yonca yiyen hayvanların gübreleri yoncalıkta kullanılmamalıdır. Yoncalık civarında Küsküt’ün görüldüğü yabancı otlar sökülüp yakılmalıdır. Küskütün yoğunluk gösterdiği yoncalıklardan tohumluk alınmamalıdır. Yoğun olarak bulaşık yoncalıkların sökülüp küskütün konukçusu olmayan kültür bitkilerinden biri yetiştirilmelidir.

Yeni kurulan yoncalıklarda küsküt görüldüğünde üzerinde bulunduğu yonca ile birlikte el ile sökülüp veya dipten kesilerek kenarda toplayıp yakılmalıdır. Küçük veya büyük ocaklar halinde görülen küskütler çapa ile yoncalarla birlikte sökülüp yerinde yakılmalı ve boşalan yere yeniden temiz yonca tohumu ekilmelidir. Küskütle tamamen bulaşık yoncalıklar küskütler çiçek açmadan önce 3-4 kez derinden biçilmeli, böyle yoncalıklar tohuma bırakılmamalıdır.

Yoncanın ilk biçimini takiben yonca üzerinde kalan küsküt parçaları ve toprakta çimlenmek üzere olan tohumlar alev makinesi ile yakılarak yok edilmelidir. Küskütler ocak halinde ise sadece bu ocaklar alev makinesi ile lokal olarak yakılmalıdır. Yonca harmanı yapılan yerde, yonca tohumlan temizlendikten sonra, küsküt tohumu ile bulaşık harman artıkları yerinde yakılarak yok edilmeli, hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.

("TEORİDEN PRATİĞE KÜLTÜREL MÜCADELE" kitabından)

(ISBN: 978-605-9175-21-0)

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007