Sundurmalı ağıl KOYUN BARINAKLARI

Koyunlardan hedeflediğimiz verimi alabilmemiz, karlı bir koyunculuk yapabilmemiz; bakım ve beslemenin yanında onları uygun ortamlarda barındırmamıza da bağlıdır. Bu nedenle de iyi bir koyun barınağının nasıl olması gerektiğini bilmemiz gerekir. Şartlara uygun olmayan, rutubetli, havasız, sıkışık barınaklar koyunların hastalanmasına ve verim düşüklüğüne neden olurlar.

Koyunların ırkı, yetiştirme yönü, bölgenin iklim şartları göz önünde bulundurularak sürü için en uygun barınak yapılmalıdır. ...devamı...

Mercimekte Sorun Olan Mısırlı Canavar Otu YABANCI OTLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Yabancıot Mücadelesi 4 Ana Bölümde İncelenebilir:

1. Koruyucu önlemler

2. Mekanik savaş

3. Biyolojik savaş

4. Kimyasal savaş

Koruyucu önlemler

1. Temiz ve sertifikalı tohumluk kullanmak

2. Yabancı ot tohumlarının her çeşit alet ile ve hayvan otlatmak suretiyle civar tarlalara yayılmasını önlemek

3. Yabancı ot yoğunluğu çok düşük ise bunları elle almak ve yayılmalarını önlemek

4. Çiçekli dönemdeyken tohum vermeden önce biçmek

5. Bazı yabancı ...devamı...

Gençleştirme budaması uygulanmış bir zeytin ağacı ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemiz zeytinin anavatandır. Zeytin, 1998 yılı itibariyle 600.000 hektar alan üzerinde 94 milyon ağaç varlığı ile tarım ekonomimizde önemli bir yere sahiptir. Dünyanın en önemli zeytinci ülkeleri arasında yer alan Türkiye dane zeytin üretimi bakımından dünyada 4.sırada yer almakla birlikte özellikle siyah zeytin üretiminde 1.sıradadır. Elde edilen ürünün yaklaşık %75’i yağlık, %25’i ise sofralık olarak değerlendirilmektedir.

Zeytinyağı yüzyıllar boyunca lezzeti ve besleyici özelliklerinin ...devamı...

Kültür Mantarı Yetiştiriciliği KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ - 1

Kültür mantarcılığında şapkalı mantar (A.bisporus) en çok yetiştirilen mantar türüdür. Toprak üstünde bulunan beyaz renkli sap ve şapka yenen kısmını oluşturur. Toprak altında ise kökleri bulunur. Şapkanın alt kısmında birbirine az çok paralel ince yapılı lameller bulunmaktadır. Bu lamellerin arasında bulunan sporlar gözle görülmeyecek kadar küçüktür ve uygun ortamda çimlenerek misiller oluşturur. Misiller ise ortama yayılarak yoğunlaşır ve mantarı meydana getirir.

Mantar ...devamı...

Elle sağım yapılması SÜT İNEKLERİNDE SAĞIM VE SAĞIM TEKNİKLERİ - 2

Süt; buzağılamadan sonra meme içinde oluşup depolanan ve sağılmak suretiyle dışarıya alınan bir maddedir. Süt sığırcılığında amaç fazla miktarda ve kaliteli süt elde edilmesidir. Bu nedenle sütün, memeye zarar vermeden en uygun şekilde sağılması gerekir. Eğer sağım uygun bir şekilde yapılmazsa hem alınan süt miktarı azalır, hem de meme hastalıkları oluşur.

Kaliteli süt elde edebilmek için öncelikle ineğin sağlıklı olması gerekmektedir. Ancak sütün kalitesini; ineğin sağlığı, bakıcı ve sağımcıların ...devamı...

Domateste Sorun Olan Mavi Çiçekli Canavar Otu CANAVAR OTU İLE MÜCADELE

TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Tam parazit bir yabancı ot olan canavar otlarının yeşil yaprakları yoktur, dola¬yısıyla klorofil içermezler ve de fotosentez yapamazlar. Bu nedenle yaşamı konukçudan alacağı besin ve suya bağlıdır.Çiçekli bitkiler içerisinde dünyadaki en küçük tohumlu bitki olan canavar otlarının tohumlarının çimlenebilmesi için mutlaka tercih etlikleri konukçu bitkiden uyarı¬cıların gelmesi gerekmektedir. Çimlenme için gerekli sıcaklık ve nem gibi koşulların uygun olduğu ve de konukçudan ...devamı...

Tarım alet- makinelerinde kışlık bakım Halil Karkin Ziraat Mühendisi

Tarım alet ve makineleri büyük paralar ödenerek alınan ve yılın belirli zamanlarında yoğun olarak kullanılan makinelerdir. Makinelerin ekonomik ömürlerinin olabildiğince uzatılması amortisman masraflarını düşürür. Bu iş öncelikle periyodik, doğru zamanda ve önerilen şekilde yapılan bakım uygulamaları ile sağlanabilir. Usulüne uygun yapılan bakımla makineler gerektiğinde arızasız olarak çalışır ve böylece yedek parça masrafları azalır, zamandan kazanılır ve iş güvenli olarak yapılmış olur. İşin ...devamı...

Susam namlu SUSAM YETİŞTİRİCİLİĞİ

1. TANIMI VE öNEMİ

Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan susam, tohumlarında %50-60 yağ içeren yazlık ve otsu bir bitkidir. Bileşiminde ayrıca %25 protein bulunmaktadır. Besleyici özelliği ve lezzetinden dolayı insan besini olarak çok miktarda tüketilir. GAP'ın devreye girmesiyle bölgemizde sulanabilir ...devamı...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007