Traktörlerin bakımı (2) Mevlüt VANOĞLU Ziraat Mühendisi

Yeni bir traktörde dikkat edilecek noktalar ve yapılması gereken bakımlar:

Yeni alınan traktörde ilk 60 saatlik veya 4000 km.’lik çalıştırılması; motor açma (alıştırma-rodaj) devresidir. Alıştırma devresi bakımı çok önemlidir. Yeni traktörü alıştırma devresinde dikkatli kullanmak, bakım ve kullanma kitabındaki tavsiyelere aynen uymak gerekir.

Çalıştırmayı müteakip, motorun ısınması sırasında hiç bir zaman motora tam gaz verilmemelidir. Bu devrede motor hiç bir zaman tam yükle yüklememelidir. ...devamı...

Traktörlerin bakımı Halil Karkin Ziraat Mühendisi

(geçen sayıdan devam)

Traktörlerde yapılacak kışlık bakımlar esas olarak traktörün kış boyunca bir işte çalıştırılıp çalıştırılmamasına göre farklılık gösterir:

Traktör Kışın Kullanılmayacaksa

Eğer traktör uzun süre (1 aydan fazla veya son motor yağı değişiminden 100 saatten fazla zaman geçmişse) kullanılmayacaksa aşağıdaki işlemler önerilebilir:

Yakıt pompası yıldız/rotatif veya distribütör tip olanlarda pompanın iç parçaları traktör stop edilmeden önce depodaki yakıta % 10 oranında ...devamı...

Sorgum-sudan otu melezi SORGUM-SUDAN OTU MELEZİ

ÖNEMİ

Sorgum-Sudan otu melezi uygun bir besin maddesi yapısına sahip oldu-ğundan hem yeşil yem hem kuru ot hem de silo yemi olarak hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Sorgum Sudan otu melezi dış görünüş itibarıyla mısır bitkisine benzer.Kuvvetli bir kardeşlenmenin yanında kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Birinci ürün olarak ekildiğinde dekara 12-14 ton yeşil ot verimi vardır.

İKLİM İSTEKLERİ:

Tropik kökenli bir bitkidir. Sıcaklık isteği mısır ...devamı...

Portakal çinko noksanlığı TOPRAKLARIMIZDAKİ ÇİNKO NOKSANLIĞININ BİTKİ BESLEME VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ Dr.Ahmet YILMAZ Ziraat Yük.Müh

Türkiye genelinde yapılan bir çalışma, tarım topraklarımızın %50’sinde (14 milyon ha) Zn noksanlığının bulunduğunu göstermektedir. Bu alanın büyük bir bölümünü ise Orta Anadolu bölgesi teşkil etmektedir. Nitekim bu bölgede yapılan bir çalışmada toprak örneklerinin %92’sinde yarayışlı çinko miktarı kritik seviye olarak kabul edilen 0.5 mg kg-1 KM’ ın altında bulunmuştur. Aynı çalışmada bölgeden toplanan buğday yaprak örneklerinin %80’inin sağlıklı bir bitkide olması gereken 15-20 ...devamı...

Tavuk etinden çok çekici mamuller üretilmektedir. ÇAĞIN BESİNİ TAVUK ETİ NASIL TÜKETİLMELİDİR

Sağlıklı beslenmemiz için gereksinim duyulan hayvansal gıdaların nitelikleri yanında ucuza temin edilebilmesi de önemlidir. Bu nedenle tavuk eti besin değerinin yüksekliği yanında üretim maliyetinin düşüklüğü nedeni ile tüketime daha düşük fiyatla sunulabilme avantajına sahiptir. bu gerçeğe rağmen ülkemizde tavuk eti tüketimi önceki programımızda belirttiğimiz gibi 6 kg/kişi/yıldır. Bu miktar 2000 yılında gelişmiş ülkelerde hedeflenen tavuk eti tüketim düzeyinin (19.3 kg/kişi/yıl) çok altındadır. ...devamı...

Fasulye kök çürüklüğü hastalığı Ahmet Çetin Tekniker

İlimizde her geçen gün biraz daha fazla bir ekim alanına sahip olan fasulyenin en önemli hastalığı “Kök Çürüklüğü”dür. Bu hastalığa karşı da en etkili mücadele metodu koruyucu amaçlı tohum ilaçlamasıdır. Tohum ilaçlaması fasulyenin sigortası görevini yapmaktadır.

 Tohumların çimlenmesi esnasında ve bitkilerin gelişme devresi süresince bu hastalığa sebep olan mantarlar bitkilere bulaşır ve kök çürüklüğü zararı meydana getirirler. Gelişme devresinde kök çürüklüğü hastalığına ...devamı...

Danaburnu zararı ve Danaburnu ergini. Danaburnu

[Gryllotalpa gryllotalpa (L.) (Orthoptera: Gryllotalpidae)]

Tanımı ve Yaşayışı

Ergin kızılımtırak kahverengi veya kirli koyu esmerdir. Baş ileri uzanmıştır. Ön bacak toprağı kazmak için özel bir şekil almış olup, kanatları kısadır. Ergin vücut uzunluğu 40-60 mm boyundadır. Gündüzleri ön bacakları ile açtıkları galerilerde yaşarlar. Bu nedenle galeri açmaya uygun olan kültüre alınmış, nemli ve bol humuslu toprakları seçerler. Dişi yumurtasını toprakta hazırladığı yuva içine bırakır. Bir ...devamı...

ANASON (Pimpinelta anisum L.) TARLALARINDA YABANCI OTLAR

1. SORUN OLAN YABANCI OTLAR

1.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

1.1.1. Tek yıllık geniş yapraklılar

Bilimsel Adı

Türkçe Adı

Familyası

  

Adonis annua L .

Güz kanavcıotu

Ranunculaceae

 

Amaranthııs albııs L.

Horozibiği

Amaranthaceae

 

A. lividus L.

Gri lekeli amarant

Amaranthaceae

 

A. retroflexus L.

Kırmızı ...devamı...

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007