NOHUT TARLALARINDA YABANCI OT MÜCADELESİ

Nohut

ZARARI:

Nohut nadas alanlarının daraltılması amacı ile ve ihracat için ekimi teşvik edilen bir baklagildir. Ayrıca tanesinin içerdiği %18-31 arasındaki protein oranı ile beslenme yönünden de önemli bir kültür bitkisidir. Kıraç alanlarda yabancı otlar büyük bir sorun oluşturmakta, taban arazilerde geniş yapraklı yabancı otlar rekabetçi olmaktadır. Yabancı otlar nohudun topraktan alacağı gıda ve suya ortak olmaktadır. Bunun sonucunda verimde azalma görülür. Yabancı otlarla mücadele ürünün %l5-24 oranında artış sağlamasına neden olmaktadır.

MÜCADELESİ.

l-Kültürel önlemler:

Yabancıotlar üreme güçleri, yayılmaları ve bunlarla savaşımda karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında bazı kültürel önlemlere gitmekte yarar vardır. Bunlar;

a) Tarla kenarlarında yabancı otların gelişip tohum vermelerini önlemek.

b) İlkbaharda ekimden önce toprağı işlemek,iyi bir tohum yatağı hazırlamak.

c) Ekim nöbeti (Münavebe) uygulamak

d) Zamanında çapa yapmak.

2-Kimyasal Mücadele:

Mücadele zamanının Tespiti:

Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçların uygulama zamanı şu şekildedir.

Çıkış öncesi: Nohut ekiminden sonra,nohut bitkisi ve yabancı otlar toprağın yüzüne çıkmadan önce toprağa uygulama yapılır.

Resim 1.Sirken (Chenopodium album)

Çıkış Sonrası: İlaçlar Nohut ve yabancı otun çıkışından sonra uygulanır.

KULLANILACAK İLAÇLAR:

Ticari isimleri Dekara atılacak miktar Uygulama Şekli

Afalon

Linurex 50 WP

Agro-Kimolin 50 WP 200 gr. Ekimden sonra, nohut ve yabancı otlar Çıkmadan önce uygulanır.

Gesegard 80 WP

Prometrex 80WP l25 gr.

Pursuit l00 SL 20 ml. Çıkış öncesi geniş yapraklı yabancı Otlara karşı kullanılır.

Challenge 600 l25 cc Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek Yaprak döneminde.

İlaçlama Şekli:

Toprağın iyi sürülüp keseksiz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde düzgün bir ilaçlama yapılamaz. İlacın tüm araziye düzgün dağılmasına dikkat edilmeli, ilaçlanan alanlardan ikinci kez geçilmemelidir. önceden arazide aletlerle bir kalibrasyon ayarlamasına gidilmeli hava sakin olmalı sıcaklık 80C den az 250C den fazla olmamalıdır.

Yabani Hardal

Resim 2. Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Horoz ibiği

Resim 3.Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus)

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007