Kârlı bir süt inekçiliği için neler yapılmalı?
Ahmet TETİK
Ziraat Mühendisi

Kârlı bir süt inekçiliği için öncelikle hayvancılık sevilerek yapılmalı, ayrı bir iş kolu olarak benimsenmeli ve aşağıda kısaca açıklamasını yapacağım hususlara dikkat edilmelidir.

* Hayvancılık para kazanmak ve kâr elde etmek için yapıldığını bilmemiz gereklidir. Bu nedenle yetiştiricilerimiz, hayvancılığı hububat yada pancar tarımının yanında ek bir iş olarak görmekten çıkarılmalı, başlı başına bir geçim kaynağı olarak görmelidir. Tarım arazilerini, ahırlarında bulunan hayvanların karınlarını doyurmak için ekmeli ve hayvanlardan çıkan gübreleri de yine kendi tarım arazilerine atmalıdır. Avrupa ülkelerinde tarım arazilerinin %70’inin hayvanların yem ihtiyacının karşılanması için kullanıldığını, bizim ülkemizde ise bu oranın %15-20’ler civarında olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

* Süt inekçiliği yapacak çiftçilerimizin havalandırma ve aydınlatılması sağlanmış olmalıdır. Tekniğine uygun projeli ahırlarda bu işin yapılması en önemli hususlardan biridir. Bunun için eskiden yapılmış havalandırması ve aydınlatması uygun olmayan ev altı ahırlar haricindeki ahırların teknik şartlara uygun olarak tadil edilmesi ve yeniyapılacak ahırların da projeli ve planlı olmasına dikkat edilmelidir. Barınakların uygun inşa edilmesi hem hayvanların sağlık problemlerinin minimuma düşmesine, hem de verdiğimiz yemlerden daha fazla istifade etmelerine, dolayısıyla et ve süt veriminin artışına vesile olacaktır.

* Süt inekçiliğini daha önceden yapmış olan çiftçilerimizin işe az hayvanla başlayıp, işi öğrendikten sonra kısa zaman içerisinde hayvan sayılarını bakabilecekleri maksimum sayıya ulaştırmaları uygun olacaktır. Ayrıca yetiştiricilerimiz mecbur kalmadıkça devletin verdiği teşvik ve desteklemeler dışında normal faizli, orta vadeli kredi kullanmamalıdır. Çünkü bir süt ineği işletmesinde ilk iki yıl gelirler az olup, giderler çok olmakta, gelirler giderleri karşılayamamaktadır. Bu nedenle kârlılık ancak üçüncü yılda başlamaktadır.

* Süt inekçiliğini düşük verimli inekler yerine, yüksek verimli ineklerle yapmak işletmenin kârlılığını artıracaktır. Bu hususu basit bir örnekle açıklarsak;

1.inek 2.inek 3.inek

Süt verimi (kg) 10 20 30

Sütün fiyatı (YTL/Kg.) 0,40 0,40 0.40

Toplam Süt Geliri (YTL/gün) 4 8 12

Kaba/Kesif yem Mal.(YTL/gün) 3.65 5,45 7,05

Elde edilen net Kâr (YTL/gün) 0,15 2,55 4,95

Tabloda görüldüğü gibi 10 kilo süt veren bir inekten 0,15 YTL lira net kâr elde ederken, 20 kilo süt veren inekten 2,55 YTL, 30 kilo süt veren inekten ise 4,95 YTL net kâr elde edilmiştir. Yani süt verimi yüksek hayvanın geliri; uygun barınak, bakım ve besleme şartlarında düşük verimli hayvanlardan daha fazla olmuştur. Bu nedenle süt inekçiliğini düşük süt verimli hayvanlar yerine yüksek süt verimli hayvanlarla yapmak daha kârlı olacaktır.

* Ayrıca süt inekçiliğinde kârlılığı artırmada önemli olan hususlardan birisi de işletmede bulunan tarım arazilerinden kaliteli kaba yem üretimi mutlaka sağlanmalıdır. Yonca ve silajlık mısır gibi kaliteli yem bitkileri olmadan kârlı ve verimli bir süt inekçiliği yapılamaz. Bunun için süt inekçiliği işletmelerinin bu işletmeyi kurmadan önce kaliteli kaba yem üretimi yapabileceği tarım arazilerine sahip olması gerekmektedir. Bir süt ineğinin kaba yem olarak yıllık yaklaşık 8 ton silajlık mısır ve 2 ton kuru yoncaya ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sulanan alanlarda yonca, silajlık mısır, sorgum- sudanotu melezi vb. bitkilerle, kıraç alanlarda macar fiği ve korunga gibi bitkilerin ekiminin yapılıp, hayvanlara kaba yem olarak yedirilmesi işletmenin yem maliyetiini düşürdüğü gibi, hayvanların verimini de artıracaktır. Ancak kaliteli kaba yemin hayvana verilmesi, fabrika yeminin hayvana verilmesi gereken miktarını azaltacak, bu şekilde daha az masrafla daha fazla verim elde etme imkanı bulunacaktır. Yine kendi tarım arazilerinden arpa, buğday ve mısır gibi dane yemleri üretme imkanı olan işletmelerin bu dane yemleri kırdırmaları ve dışardan alacakları pamuk tohumu küspesi, soya fasulyesi küspesi vb. hammaddeleri ve katkı maddeleri (tuz, mermer tozu, vitamin vb) hayvanların ihtiyaçlarına göre uzman teknik elemanlarla görüşmek suretiyle onların tavsiye edecekleri oranda karıştırmaları suretiyle kendi yemlerini kendilerinin de yapabileceklerini özellikle hatırlatmak istiyorum. Çiftçimiz kaliteli kaba yemlerle birlikte kendi arazisinden ürettiği dane yemlerini hayvanlara karma yem olarak yedirmek suretiyle hem hayvancılıkta %70 olan yem girdilerini daha aşağıya çekecek, hem de süt veriminin arttığını görecektir. Bu şekilde süt fiyatlarının istenen düzeyde olmadığı dönemlerde bile kâr etmeye devam edecektir. Artık yetiştiricimizin samanı kaba yem olarak süt ineklerine vermesinin yüksek süt verimli hayvanları üzdüğünü bilmesi gerekmektedir. Samanın bir dolgu maddesi olduğunu ve besleyici çok fazla bir değerinin olmadığını kabul etmesi ve yukarıda bahsettiğimiz yem bitkilerini bir an önce ekmeleri gerektiği ve mümkünse kendi tarlalarından elde ettiği dane yemleri de yine kendi hayvanlarının beslenmesinde kullanması gerektiğini öğrenmesi süt inekçiliğinin kârlılığını büyük oranda artıracaktır.

* Sonuç olarak; ana başlıkları ile vermeye çalıştığım yukarıdaki hususlara dikkat edildiği takdirde kârlı bir süt inekçiliği yapmamak için hiç bir problem kalmamıştır. özet olarak; iyi bir inek, bilinçli bir işletme idaresi, sağlıklı hayvanların tekniğine uygun inşa edilmiş barınaklarda barındırılması, doğru bakım ve besleme ile süt inekçiliğinden daha fazla para kazanılacağını bütün yetiştiricilerimizin bilmesini isterim. kazancınız bereketli olması dileğiyle...

İrtibat telefonu: 0332 322 34 60- 140 e-mail adresi : atetik71@hotmail.com

Konu ile ilgili bu konuya da göz atın

Facebook'ta Yayınla>
Bu haber 137325 defa okunmuştur.

Soru / Yorum Eklemek için Tıklayınız

..:: Sorular / Yorumlar ::..

Yazan : KONYA Yazılış Tarihi : 16.08.2015 17:57:16
  10 İNEK YILLIK YEM MİKTARI HESABI (25 KG SÜT VEREN İNEK İÇİN)

1 İNEK İÇİN YILLIK YEM MİKTARI VE GİDERİ;
KURU OT 5 KG= 5*365= 1825 KG =0,65= 1186,25
MISIR SİLAJI 19 KG= 19*365= 6935 KG* 0,17= 1178,95
SÜT YEMİ 8,5 KG= 8,5*365= 3102,5 KG = 0,90= 2792,25

1 İNEK AYLIK YEM MASRAFI 429,78 TL
10 İNEK AYLIK YEM MASRAFI 4297,7 TL
1 İNEK YILLIK YEM MASRAFI 5157,45 TL
10 İNEK YILLIK YEM MASRAFI 51,574 TL

1 İNEK GÜNLÜK SÜT VERİMİ 25 KG VERİM ELDE EDİLEN İÇİN;
10 İNEK GÜNLÜK SÜT VERİMİ 250 KG * 1 TL = 250 TL
10 İNEK AYLIK SÜT VERİMİ 7500 KG * 1 TL= 7,500 TL
10 İNEK YILLIK SÜT VERİMİ 75000 KG * 1 TL= 75,000 TL

10 İNEK YILLIK SÜT GETİRİSİ 75,000 TL
10 İNEK YILLIK YEM MASRAFI 51,574 TL
KALAN TOPLAM KAR 23,426 TL

VETERİNER + ELEKTRİK + SU + YOL(MAZOT+GÜBRE VS) GİDERLERİ = 10,000 TL
TOPLAM KAR 23,426 TL - GİDERLER 10,000 TL = 13,426 TL NET KAR

NOT: BU HESAPLAMALAR TÜM GİDERLERİ CEBİMİZDEN KARŞILADIĞIMIZ DURUMDA OLAN GİDERLERDİR.

YEM GİDERLERİNİ KENDİMİZ KARŞILAMAMIZ DURUMUNDA;YANİ KURU OT VE MISIR SİLAJI KENDİMİZ YAPABİLİRSEK SADECE SÜT YEMİ GİDERİ OLACAKTIR.
1 İNEK SÜT YEMİ YILLIK GİDERİ= 2792,25 TL
10 İNEK SÜT YEMİ YILLIK GİDERİ= 27,922 TL
10 İNEK YILLIK SÜT GETİRİSİ 75,000 TL- SÜT YEMİ 27,922 TL - VS GİDERLER 10,000 TL = 37,078 TL
YILLIK 37,078 TL GELİR / 12 = AYLIK 3089 TL GELİR
1 YIL SONUNDA YENİ DOĞACAK YAVRULARDA HESABA KATILIRSA 10 ADET YAVRU OLDUĞUNU VARSAYALIM
BUNLARIN 5 TANESİ DÜVE 5 TANESİ BUZAĞI OLSUN, 1 YIL BAKIM SONUCUNDA 5 ADET BUZAĞI SATILIRSA
5*2,500 TL= 10,000 TL( 12 AYLIK BUZAĞI KAÇTAN SATILIRSA BEN DÜŞÜK TUTTUM)
2. YILDA İNEK SAYIMIZ DOĞAN 5 DÜVE İLE BİRLİKTE 15 ADET İNEK SAYISINA ÇIKMIŞTIR. BU ŞEKİLDE YILLAR GEÇTİKÇE HAYVAN SAYIMIZ ARTIYOR.
ŞİMDİ SORUM:
1-)25 DÖNÜM YERİM VAR, BU YER 10 İNEK YEMİ İÇİN YETERİ OLUR MU?
2-)BU HESAPLAMALAR YANLIŞMIDIR YANLIŞSA DÜZELTİN?
3-)BAŞKA BİR GİDER YANİ GÖRÜNMEYE GİDER ÇIKAR MI?
4-)HESAPLAR DOĞRUYS ABU İŞ YAPILIR MI ARKADAŞLAR?
NOT: BAKIM GİDERİ YANİ BAKICI GİDERİ OLMAYACAK KENDİMİZ BAKACAZ
EKSTRA BİR DEFAYA MAHSUS ALINACAKLAR
SOĞUK SÜT DEPO TANKI: FİYATI NEDİR BİLMİYORUM
SÜT SAĞIM MAKİNASI: ORTALAMA 1,000 TL
TEŞEKKÜRLER

»Cevap vermek için tıklayın» 

-------------------------------------------------------------------------------

Yazan : Alptekin Yazılış Tarihi : 14.08.2015 12:47:11
  Öncelikle yazı çok doğru ve yerinde bir yazı olmuş. Çiftçilik olmadan hayvancılıktan fazla verim alamazsınız. Yem girdilerinin maliyetini azaltmak için şarttır. Ben de Tkdk kurumunun hibe desteklerine danışmanlık yapıyorum. Süt için bir tesis kurduğunuzda yem için gerekli makinelerini de devlet desteklemektedir. Yazıda emeği geçenlere teşekkürler, faydalı bilgiler içeren güzel bir yazı.

»Cevap vermek için tıklayın» 

-------------------------------------------------------------------------------

Yazan : sedat Yazılış Tarihi : 19.06.2015 15:23:59
  ilk etapta 10 büyük baş hayvanla başlamak istiyorum 500 m kara arazim var devletten destek alacağım acaba hangi ırkla başlamalıyım süt hayvancılığı yapacağım

»Cevap vermek için tıklayın» 

  Cevaplayan : hüseyin  Cevaplama Tarihi : 10.08.2015 12:54:47   
  bende inşallah bu işe yakın zamanda girmeyi düşünüyorum ziraat bankası yüzde 70 e kadar destek verio
ben hoştayn ırkı düşünüyorum. 
 
     

-------------------------------------------------------------------------------

Yazan : Onur Yazılış Tarihi : 16.05.2015 21:07:58
  Arkadaşlar daha önce sütçülük yaptım inanın sistemi otururuz mu para kazanabilirsin İstanbul ve Kocaeli oturanlar msj atsın detaylı bilgi verim tekin_onur_75@hotmail.com

»Cevap vermek için tıklayın» 

  Cevaplayan : hüseyin erbaş  Cevaplama Tarihi : 27.05.2015 17:11:48   
  süt hayvancılığı yapmak istiyorum mail atarsanız sevinirim   
     
  Cevaplayan : erdem  Cevaplama Tarihi : 23.06.2015 12:53:02   
  slm onur bey benimde kırklarelinde çiftlik var hayvancılık yapmak istiyorum fakat anlamadığım için kendime güvenim yok bana yardımcı olurmusun biraz olayı açarmısın...   
     
  Cevaplayan : ümit  Cevaplama Tarihi : 02.07.2015 00:15:14   
  süt hayvancılığı yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim    
     
  Cevaplayan : Sarp  Cevaplama Tarihi : 25.07.2015 11:48:12   
  Kocaelide nasıl yapabilirim   
     

-------------------------------------------------------------------------------

Yazan : o çoban Yazılış Tarihi : 10.05.2015 12:27:40
  Ewet arkadaşlar. Ben süt işi ile uğraşıyorum..yani koyluden sütü alıp piyasada kendim satıyorum..Önceki yıllara göre kıyaslamak gerekirse üretim işi süt fiyatlarının düşük olmadı sebebiyle sıkıntılı idi karsiz bir isdi.. ama şimdi iki ineği olan bir ev gayet evini geçimini sağlıyor.. şimdi siz üretime yönelmek isteyen çiftlik yapmak isteyen arkadaşlar herseyimiz musait ama yol yordam bilmiyoz diyenlere...benim de herseyim musait pazarim var alo süt hattim var fakat sermaye ve arazi sıkıntımız var.. Bu konuda beraber çalışabiliriz diye düşünen arkadaşlar olursa teklifleri degerlendirebilirim..Bu işi yapmak için önce iyi bir araştırma yapmalısınız.. verimi yüksek sütü kaliteli ırk inerler seçilmelidir.. ekip olmalıdır.. kaba yem ihtiyacını tarlada karsilanmali ki maliyetleri düşünmeli.. herkese bol bereketli helal işler nasip etsin rabbim

»Cevap vermek için tıklayın» 

  Cevaplayan : Saraç  Cevaplama Tarihi : 03.06.2015 23:25:51   
  Merhaba Ankara'da bu işi yapmak isteyen arkadaşlar ve aynı zamanda bilgisi olan arkadaşlar ulaşabilirler Ortaklık için 05059960066   
     
  Cevaplayan : ahmet  Cevaplama Tarihi : 26.06.2015 04:43:18   
  istanbuldamisun abi sen   
     

-------------------------------------------------------------------------------

Soru veya Yorum Eklemek için Tıklayınız

Bu konuyla ilgili tüm soru ve yorumları görmek için Tıklayınız.


-Tarım Kütüphanesi - 2007