Dünya Çevre Günü
Namık CEYHAN
Çevre İl Müdürü Yard.

5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünyada ve ülkemizde çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevrenin geliştirilmesi, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve bilinçli bir kamuoyu katılımının sağlanması amacıyla küresel ve ulusal bilinçlenme günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl 5 Haziran’ın içinde bulunduğu hafta içinde Çevre Haftası olarak bir dizi etkinlikler yapılmaktadır.

 Bu yıl Birleşmiş Milletler Çevre Proğramı (UNEP) tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, dünya gündeminde önemli yer tutan zarar görmemiş çevre değerlerinin koruma altına alınmasına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere Uluslararası Dağlar Yılı ile birlikte değerlendirilmesi istenmektedir.

 Bu nedenle bu yıl, Dünya’da 100’den fazla ülkede “Dünya’ya Bir Şans Ver” sloganıyla yönetim, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, gençlik grupları, öğrenciler, sanayi ve ticaret odaları ile medya mensuplarının katılımlarıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

 Konya İli Arazi varlığı bakımından en geniş il olması yanında, çevre değerleri bakımından oldukça zengindir. Ancak maalesef ağaç fakiri bir ildir. Dağlarımız çıplak, ovalarımız bozkırdır. Çevreye duyarlı resmi ve özel kişi ve kurumlar ne kadar gayret gösterse de bu gerçeği değiştirmeye yetmemektedir.

 Bu sene Konya Valiliği olarak, Çevre Günü’nün amacına uygun olması için ulusal bilinçlenmenin ilk basamağı olan yerel bilinçlenmeye önem verildi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için “Çevre Eğitim Seminerleri” düzenlendi. Çevre mevzuatları uygulaması ile İl Çevre Müdürlüğünün hava, su, toprak ve atıklar ile ÇED uygulamaları konusunda bilgiler verilerek vatandaşlarımızın daha aktif katılımı istendi. Nitekim seminerde sivil tplum temsilcileri TEMA Vakfı, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği ve Meram Tıp Fakültesi, Çevre ve Dağcılık Kulübü de ilgi alanlarındaki çalışmalarını anlatarak işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

 Hepimizin ortak geleceği olan çevrenin korunması ve geliştirilmesi anayasamızın 56. maddesinde belirtildiği gibi hem devletin, hem de vatandaşlarımızın görevidir. İşte buradan hareketle bu ödevin yerine getirilebilmesi için de yeterli çevre bilgisi, çevre bilince ve çevre duyarlılığı gerekmektedir. Bu seminer, bu bilgilendirmeye katkı sağlamaktadır. Umudumuz toplumun her kesiminin sağlıklı ve temiz bir çevre için çaba göstererek gayret göstermesidir. Bunun yolu, yeterli çevre ahlakının her alanda yaygınlaşmasından geçmektedir.

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre için her kesim sevgi sözcükleri, çevre koruma sözleri vereceklerdir. Ancak söz vermek ve istemek yetmiyor, duyguların eyleme dönüşmesi ve iyi niyetli çabaların desteklenmesi gerekmektedir.

 Yaşlı dünyamız biz insanlardan çok bir şey istemiyor. Gelin onun bu haykırışına kulak verelim ve ona bir şans daha vermek için gayret gösterelim. Unutmayalım ki, biz insan oğlunun gidebileceği başka dünya yok. Bu dünyayı yaşatmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim borcumuzdur.

 Çok şey değil, doğal kaynakların değerini bilelim, “Ah keşke” dememek için bugünden koruyarak kullanalım. Tüketerek ve yokederek değil, paylaşarak ve üreterek mutlu olmanın yollarını arayalım. Havasını soluyabileceğimiz, suyunu içebileceğimiz, çiçeğini koklayabileceğimiz sağlıklı ve temiz bir çevre için hepimiz hem kendimize, hem de dünyamıza bir şans daha verelim. Haydi hemen.

 Daha güzel ve daha temiz bir çevre bizimle, sizinle başlayacaktır. Farkı yaratan da insanlardır. Her gün kendinize sorun bugün çevre için ne yaptım diyerek. Unutmayalım ki, Yaradılan çevre için yapılan her şey Yaradan içindir. Yüce Yaradan için bunu yapmaya değmez mi? Kalın sağlıcakla... 

Facebook'ta Yayınla>
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007