10 KASIM 1972, 23 EKİM 1978 VE 19 MART 1991 TARİHLERİNDE CENEVRE’DE GÖZDEN GEÇİRİLEN 2 ARALIK 1961 TARİHLİ YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 5601

Yayımlandığı R.Gazete: 17.03.2007-26465

Kabul Tarihi: 13.03.2007

MADDE 1 – 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenevre'de gözden geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli "Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi"ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Facebook'ta Yayınla>
Soru / Yorum Eklemek İçin Tıklayınız
..:: Sorular / Yorumlar ::..
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Ne? nedir? Nasıldır? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır?
Copyright - Tarım Kütüphanesi - 2007